Závěr měsíce května byl ve znamení maturitních zkoušek. Ve čtyřech třídách maturovalo celkem 107 studentů. Většina zkoušek byla na velmi pěkné úrovní, svědčí o tom i fakt 44 maturitních vysvědčení zakončených vyznamenáním. Zúročeny tak byly čtyři, respektive šest let usilovného studia a píle.

Velké poděkování za řádný průběh maturitních zkoušek patří předsedům, místopředsedům maturitních komisí, třídním učitelům a zkoušejícím.

Všichni vyučující i vychovatelé se snažili být pro maturanty dobrými učiteli, rádci a vzory, aby formovali nejen intelekt, ale i morální a hodnotový rozměr lidství. Za všechna uplynulá léta jim patří velký dík.

Mgr. Jan Košárek

2707

2707

2707

2707

2707

2707

2707

Další fotografie – maturita 6.S a 4.A

Další fotografie maturita 4.B a 4.C