Ve středu 29. 5. proběhla v klubu na AG v rámci cyklu přednášek České křesťanské akademie přednáška otce Jana Poláka s názvem Krása na prodej. Přednáška řešila otázky spojené s estetickou a plastickou chirurgií z pohledu katolické morálky. P. Polák působil před deseti lety na AG jako jáhen. Následně studoval v Římě morální teologii. Nyní působí v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého.

Mgr. Štěpán Bekárek

Další fotografie.