V pondělí 27. 5. proběhla od 19:00 v AG baru přednáška Otce Marka Dundy a Anny Balintové o Společenství čistých srdcí. Během přednášky nás seznámili s minulostí i současností a zároveň nás do tohoto Společenství pozvali.

Patnáct z nás, kteří, jsme pozvání přijali a rozhodli se vstoupit, jsme přede mší svatou absolvovali krátký pohovor a popřípadě i svatou zpověď. Při mši svaté jsme byli oficiálně přijati a na znamení toho jsme dostali krásný stříbrný prstýnek. Mnoho studentů, kteří již ve Společenství jsou nás krásně a srdečně přivítali. Je to nádherný pocit, ale na druhou stranu i závazek. Ale zároveň víme, že je tu pro nás celé Společenství. (Otec Petr nám i navrhl pravidelná setkávání zde na AG.) Celý pondělní večer byl opravdu požehnaný a celé Společenství vkládám pod ochranu Panny Marie.

Děkuji za nádherný a požehnaný čas.

Sára Naiserová, 3.T

O Společenství čistých srdcí

SČS sdružuje mladé lidi, kteří se veřejně rozhodli usilovat o růst k ideálu čistého srdce, a to ve všech směrech včetně života v souladu s 6. a 9. přikázáním desatera. V posledních třech letech do něj na AG vstoupilo 25 studentů.

2653

2653

2653

2653

2653