V pražském Goethe-Institutu proběhlo jako každoročně ústřední kolo Soutěže v jazyce německém. Tuto celostátní soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem (GI) a s Zentralstelle für das Auslandschulwesen (ZfA).

Do ústředního kola postupují jen ti nejlepší, tedy vítězové jednotlivých kategorií soutěže z každého kraje ČR. Zlínský kraj reprezentovala Sára Gilíková ze 2S. Porota, ve které byli zastoupeni rodilí mluvčí, hodnotila obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři slovní zásoby, schopnost argumentace, pohotovost reakce na vzniklou situaci a zvládnutí gramatických jevů. V silné konkurenci obsadila Sára krásné osmé místo! Srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v příštích letech!

Jana Koutná

2635