Dne 16. května navštívil naši školu na pozvání paní knihovnice Jany Dvořákové spisovatel, malíř, ilustrátor a scenárista Oldřich Selucký, autor historických románů pro mládež, ale také animovaných večerníčků. O své tvorbě a zájmech si povídal se studenty 1. P.

V první hodině se zaujetím vyprávěl o významných událostech středověku, do kterého často zasazuje děj svých příběhů, v druhé části dostali prostor studenti se svými dotazy. Oldřich Selucký jim přiblížil práci jak spisovatele, tak scénáristy. Také jsme se dozvěděli, co přivedlo absolventa Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ke kariéře spisovatele. Setkání bylo velmi zajímavé.

Jan Kutálek

2632

2632

2632