16.května podnikla třída 2.C poznávací exkurzi. Cílem výletu byla návštěva brambůrkárny ve Strážnici a Zoo Hodonín. Měli jsme velkou čest, výklad o výrobě brambůrek nám osobně řekl Petr Hobža, který s bratrem Liborem firmu vede. Rodinná firma byla založena v roce 1988 jako živnost, nyní firma vyrobí až 13 tun denně.

Exkurze zde byla i s ochutnávkou a dokonce jsme dostali darem i dvě krabice Strážnických brambůrků. Mezičas při čekání na vlak jsme strávili v místní cukrárně. Výlet jsme ukončili návštěvou již zmiňované Zoo Hodonín, která byla ve srovnání s jinými poněkud menší, měli jsme ji takřka celou pro sebe. Z exkurze odjížděli všichni spokojení.

2628

2628

2628