Veliký úspěch se minulý týden podařil dvěma družstvům z primy a sekundy, která reprezentovala naši školu na tradiční zdravotnické soutěži.

Letošní ročník soutěže ČČK Mladý zdravotník doprovázelo studené a deštivé počasí. Z tohoto důvodu se organizátoři rozhodli přesunout část praktických úkolů z Květné zahrady do prostorné sportovní haly ve Štěchovicích.  Další pohybové dovednostní úkoly plnili studenti na dopravním hřišti.

Při  řešení praktických úkolů ( ošetřování různých druhů zranění, obvazová technika, transport raněného, resuscitace ….)  se ukázala  svědomitá příprava a odpovědný přístup našich studentů k celé soutěži. Z deseti družstev obsadilo zkušenější družstvo sekundy krásné třetí místo a primáni byli šestí. Za jejich výkony jim patří díky. Děkuji také Honzovi Součkovi za jeho volný čas při odborné přípravě studentů.

Lenka Jančíková

2620

2620

2620

2620

2620

2620

2620