Letošní rok je významný také tím, že slavíme jubilejní Rok sv. Cyrila, ve kterém si připomínáme 1150 let od jeho blažené smrti. Vzhledem k tomuto, pro celou Moravu, tak významnému jubileu, jsme se rozhodli zapojit do oslav malou poutí našeho gymnázia k sv. Cyrilovi.

Touto poutí jsme jednak děkovali za dar cyrilometodějské misie na Moravě a jednak prosili za celosvětové misie a získání celého světa pro Krista. Do proseb jsme zahrnuli naše gymnázium, studenty, učitele a zaměstnance. V neposlední řadě jsme pak pamatovali na ty, kteří s námi nemohli jít a naši pouť podpořili svými modlitbami.

Přestože od konce dubna prší, bylo naší cyrilské pouti požehnáno a Pán Bůh nám dopřál nádherné počasí pro pěší putování. Vzhledem k tomu, že pouť byla dobrovolná a v tomto datu se sešlo víc událostí, nebyla naše poutnická skupina silná co do počtu, ale zato co do odhodlanosti uctít sv. Cyrila. Celkem se vydalo 21 poutníků a poutnic a tři poutníčata. Z toho sedm studentů, pan kaplan, pan ředitel, paní učitelka Řezáčová, rodiče Pavelkovi z Blatnice pod sv. Antonínkem a ještě náš počet rozšířila slovenská farnice od kostela sv. Mořice, která se o pouti dozvěděla z farních ohlášek v neděli před cyrilskou poutí, a výčet dospělých poutníků uzavírá, zástupce Pastoračně-metodického centra na AG, jmenovec arcibiskupa Stojana, velikého poutníka velehradského a svatohostýnského. Nutno poznamenat, že veliký příklad tohoto tatíčka moravského lidu, má velikou zásluhu, že byla tato pouť vůbec naplánována.

Onoho osmého májového rána, jsme se sešli v naší kapli Panny Marie a po požehnání na cestu jsme zhruba o tři čtvrtě na sedm vyšli směrem k Velehradu. Studenti nasadili poměrně rychlé tempo, takže jsme na Velehrad dorazili s malým předstihem, a chvíli po cestě vydechli, na Velehradě se k nám připojili další poutníci z řad vychovatelů a studentů a jeden poutník až z daleké Afriky, otec Bernard Makadani Zulu, který býval Národním ředitelem papežských misijních děl v Zambii.

V otci Bernardovi se tak naše pouť propojila s další událostí letošního roku, neboť v říjnu bude Mimořádný misijní měsíc, k němuž jsou PMC plánovány rovněž nějaké akce s misijní tématikou.

Rok sv. Cyrila nám ještě připomene, na příští školní rok, plánovaná liturgie sv. Jana Zlatoústého, jednoduše řečeno se jedná o mši svatou, slavenou podle východního obřadu, tak jak je slavena v Řeckokatolické církvi. A na závěr Roku sv. Cyrila ještě mše svatá o sv. Cyrilu a Metodějovi přímo v den památky blažené smrti sv. Cyrila 14. února, a tak jako jsme zvyklí první pondělky slavit mši sv. latinsky, by mohla být slavena ve staroslověnštině. Rovněž není vyloučena ještě jedna pouť ke sv. Cyrilu, ale nepředbíhejme.

A. C. S.

2615

2615

2615

2615

2615

Další fotografie.