V pondělí 18.3.2019 přiblížila fotografiemi a vyprávěním Věra Minaříková cestu do Jordánska, která byla (částečně) po stopách P. Aloise Musila.  Zároveň přiblížila jeho osobnost -kněze, významného biblisty, orientalisty, cestovatele a spisovatele, který v letech 1879-1882 studoval na naší škole.

Další z cyklu cestovatelských přednášek ve studentském klubu byla velmi skvěle a do hloubky připravena: v úterý 23.4.2019  povyprávěli  o svém studijním pobytu v Římě náš bratr jáhen Ondra Talaš a Michal Staufčík. Přednášku nazvali „Život v Římě ve stopách Nového zákona“. Sklidili velký potlesk.

V pondělí  13.5.2019 jsme přivítali jako přednášející naši absolventku Markétu Kubátovou a Jiřího Davida.  Přednáška nazvaná  „S vírou přes oceán“ velmi podrobně přiblížila atmosféru a průběh světového dne mládeže, který se uskutečnil v lednu 2019 v Panamě. Nechyběly postřehy ze života rodin, ve kterých byli ubytováni, a přivezli též spoustu suvenýrů=dárků, které si vyměňovali s delegáty z jednotlivých zemí. Přednáška byla velkou inspirací pro přítomné pro další setkání mládeže, které se bude konat v roce 2022 v Lisabonu.

2604

2604

2604

2604