V rámci přípravy na tento mimořádný misijní měsíc jsme se na AG rozhodli podpořit školu v Paraguayském Chacu. Využili jsme k tomu letošní postní almužnu. Spolu se studenty jsme si během postní doby mohli odepřít různé „požitky“ a peníze, které bychom za ně utratili, odkládali do pokladniček. Tímto způsobem jsme mezi sebou vybrali 7400,- Kč, které jsme poslali do Paraguaye.

Další významnou příležitostí byla pěší pouť na Velehrad, při níž jsme přípravu na misijní měsíc propojili s jubilejním rokem k 1150. výročí smrti sv. Cyrila, který v naší arcidiecézi tento rok prožíváme. V den volna, o státním svátku 8. května, se 24 pěších poutníků z řad studentů, zaměstnanců, rodičů a kroměřížských věřících vydalo na pouť vděčnosti za dar víry, kterou nám právě svojí misií přinesli sv. Cyril a Metoděj. Ušli jsme 27 km a na závěr slavili mši sv. v bazilice i s dalšími přáteli, kteří na Velehrad připutovali jiným způsobem.

Boží prozřetelnost zařídila, že kazatelem na mši sv. byl P. Bernard Makadani Zulu z diecéze Chipata v Zambii. V letech 2003 – 2015 byl Národním ředitelem papežských misijních děl v Zambii. Ve své homilii nám připomněl, že každý křesťan je misionář a má nést Krista a křesťanské hodnoty tam, kde žije, a povzbudil nás k solidaritě – schopnosti vidět potřeby našich bližních a také na ně umět reagovat. Toto byl velmi důležitý a krásný důraz, který přesně zapadl do celého kontextu pouti, protože to byla právě solidarita, která charakterizovala misii svatých Cyrila a Metoděje – viděli potřeby Slovanů a reagovali na ně mimo jiné i tím, že nám hlásali evangelium srozumitelným jazykem…Kéž si každý z nás uvědomuje misijní poslání ve svém životě.

P. Petr Káňa