Ve čtvrtek 2. května se studenti druhého ročníku společně s třídními učiteli vydali do Olomouce.

Nasedli jsme do vlaku a zanedlouho dojeli do Olomouce. Naše první kroky směřovaly do katedrály sv. Václava, kde sloužil mši svatou otec Petr.

Po mši jsme navštívili Arcibiskupský palác, ve kterém nás mile přivítal sám arcibiskup Jan Graubner.

Po tomto úvodu nás čekalo povídání o arcibiskupovi Josefu Matochovi. Jeho osud většinu z nás zasáhl. V roce 1950 byl internován a izolován komunistickou státní mocí a to na celých jedenáct let, kdy s podlomeným zdravím umírá. Po nepříliš radostném příběhu jsme si ještě prošli pár místností, kde tento muž působil a byl vězněn. Následovalo přesunutí do Arcidiecézního muzea, kde jsme zhlédli vystavené obrazy, sochy, náboženské předměty a zdobený arcibiskupský kočár.

A už zbývalo jen jediné. Oběd. Přešli jsme na náměstí, kde jsme měli rozchod a každý si podle potřeby zašel na jídlo nebo na nákupy. Kolem třetí hodiny jsme odjížděli zpět do Kroměříže.

Nadchl mě program i celková atmosféra Olomouce. Exkurze mě inspirovala hlavně tím, jak jsem ráda, že můžu svou víru svobodně vyznávat a nebrání mi v tom žádný režim ani ideologie.

Marie Kučerová, 2.C

2583