9. května 2019 proběhnou na AG pod záštitou organizace Jeden svět na školách Studentské volby, kterých se mohou zúčastnit všichni studenti (od 15 let věku).

V porovnání s jinými zeměmi EU chodí k volbám v ČR o 10–15 % méně voličů. Tím, že se připojíme k volbám, chceme dát najevo, že nám není jedno, jaká bude naše budoucnost.

S pokyny pro voliče se můžete seznámit zde
Předem si také můžete nastudovat, které politické subjekty do voleb jdou, a diskutovat o tom např. v hodině ZSV. Hlasovací lístek je zde
(Moravská a Slezská pirátská strana se voleb nakonec nezúčastní, v době tisku lístku o tom ale ještě nebylo rozhodnuto.)

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se otevřou dveře volební místnosti (učebna matematiky1) v době všech přestávek až do 13.20. Zveme všechny voliče, aby přišli a dali tak najevo, že naším domovem je Evropa.

A. Řezníčková