V pondělí 29. dubna se studenti maturitního ročníku rozloučili na společné školní mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnostní bohoslužbu doprovodila svým zpěvem schola maturantů. Během homilie jsme zhlédli video, které pomocí ctností a neřestí znázorňovalo možné životní postoje v běžných situacích studentského života. Maturanti se na závěr mše svaté rozloučili s žáky, učiteli, vedením a zaměstnanci školy a mnohým z nich předali jako poděkování za podporu během celého studia originální dary. Při odchodu z kostela měli všichni žáci možnost k vylosování jména jednoho z maturantů, kterého mohou v následujících týdnech podporovat svými modlitbami či povzbudivým slovem.

2554

2554

2554

2554

Další fotografie.