Zástupci tříd navštěvující SPAG se ve čtvrtek vydali do Fryštáku, kde se zábavnou formou seznámili mezi sebou a účastnili se teambuildingových aktivit.

Nový liturgický rok začal 27. listopadu 1. nedělí adventní. Ve 20 hodin v kapli Panny Marie požehnal jáhen Jan Berka adventní věnce, které nám budou během doby adventní připomínat blížící se svátky narození Ježíše Krista.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a její učitelka Mgr. Elena Volková se z moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka vrátily více než spokojené.

Jako už v loňském školním roce, i letos probíhá jednorázový zájmový workshop keramiky pro učitele Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Letošní téma je prořezávaná nádoba na svíčku.

V pátek 25. 11. se dvě studentky třídy 3.A Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnily finálového kola 6. Univerzitní olympiády ve Zlíně. Tato soutěž již tradičně probíhá v německém i anglickém jazyce a testuje nejen znalost samotného jazyka, ale i vystupování a prezentační dovednosti. Velmi cenná je i zkušenost z delšího projevu v cizí řeči před neznámým publikem a odbornou porotou. Toto obě studentky zvládly na výbornou!

V úterý 15. listopadu 2016 jsme si v hodině informatiky vyzkoušeli práci s mapou. Kdo si ale myslí, že jsme listovali v atlasech, ten se plete. Používali jsme k práci počítače a naše telefony.

Studenti 3. a 4. ročníků měli ve čtvrtek 24. 11. 2016 jedinečnou příležitost zhlédnout v aule školy divadlo v anglickém jazyce The History of England II.

Ve středu 23.11. proběhlo již tradiční arcibiskupské derby mezi odvěkými rivaly a to gymnáziem v Kroměříži a kněžským seminářem v Olomouci. První letošní utkání na zimním stadionu bylo v jednoznačné réžii domácího týmu, který nastoupil v silné sestavě.

Je název semináře o uprchlících v moderních dějinách, který pořádalo Židovské muzeum v Praze a kterého se mohli v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnit 21.11. i pedagogové z AG. Přednášející na semináři se snažili přítomným učitelům (nejen dějepisu) přiblížit situaci uprchlíků na českém území a vztah české společnosti k uprchlíkům od konce 1. světové války do současnosti.

Studenti primy a tříd 1.B a 3.T se zúčastnili 8.–10. 11. celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž letos absolvovalo 71 792 soutěžících z celé ČR.

Předmětová komise tělesné výchovy AG prosí všechny příznivce a přátele školy o poskytnutí nepotřebných lyží pro účely lyžařských výcvikových kurzů.

Pokud vlastníte nějaké nepotřebné lyže, budeme Vám velmi vděčni. Vhodné jsou carvingové slalomové lyže s kratším rádiem v délkách 140–145–150 cm, včetně bezpečnostního vázání. 

Darované lyže využijí sociálně znevýhodnění studenti, kteří by se jinak kurzu nemohli zúčastnit. Děkujeme Vám.

Upozorňujeme studenty i vyučující, že ještě do konce měsíce listopadu si můžete v knihovně zakoupit starší učebnice jazykové, společenskovědné i přírodovědné. Ceny většiny knih do 10 Kč, objemnější publikace do 50 Kč. Vhodné i  pro příbuzné a kamarády. Neváhejte a přijďte nakoupit.

Vaše knihovnice

Jelikož poslední várce absolventů přípravy k biřmování byla tato svátost nedávno úspěšně udělena, zaujala jejich místo v roční přípravě nová skupina studentů AG, dychtivých prohloubit svůj duchovní život.

Duchovní obnova pro rodiče studentů AG proběhla ve dnech 11. a 12. 11. 2016. Setkání jsme začali slavením mše svaté v horní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Po jejím ukončení jsme se přemístili do příjemného prostoru studentského klubu, kde jsme byli přivítáni školním kaplanem a panem ředitelem.

Od pátku 18. 11. do neděle 20. 11. probíhala na Hostýně duchovní obnova zaměstnanců AG. Obnovu vedl otec Marcel Javora a tématem bylo vzhledem ke končícímu roku milosrdenství právě Boží milosrdenství. Otec Marcel ve čtyřech promluvách rozebral různé aspekty tématu.

Ve dnech 14.–15. 11. 2016 odcestovali naši fotbalisté na pozvání partnerské školy z polských Piekar na každoroční podzimní turnaj v sálové kopané. Turnaje se tento rok zúčastnil neobvykle vysoký počet šesti družstev z polského Slezska, včetně našeho Ágéčka. Wojkovice, Katovice, Siemianovice, Bytom, a domácí Piekary.

V úterý 15. listopadu sloužil mši svatou P. Libor Churý, absolvent AG z roku 1995 (ve stejném roce absolvovali P. Vít Hlavica, P. Jaroslav Knichal, P. Aleš Vrzala a P. Svatopluk Pavlica). P. Libor Churý je nyní místoděkanem olomouckého děkanátu a kaplanem ve farnosti Slavonín.

Ve středu večer po 19 hodině jsme vyrazili do sportovního centra Paráda a zahráli si bowling. Sestava byla pestrá. Na zpáteční cestě jsme se šli podívat na prodlouženou.

Co pro to můžeme udělat? Musí nemocný rakovinou trpět před smrtí nesnesitelnými bolestmi? Co potřebuje pacient, který ví, že se neuzdraví? Co dokáže současná medicína? Nejen na tyto otázky odpovídala přednáška paní Mudr. Marie Svatošové o hospicové péči v České republice.

Ve dnech 31. 10. a 9. 11. 2016 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní (školní) kolo soutěže BIBLE A MY.  Ve III. kategorii soutěžili studenti primy a sekundy, ostatní studenti spadali do IV. kategorie. V tomto základním kole jsou prověřovány všeobecné znalosti Písma. První místa obsadili ve III. kat. studenti  Eduard Kovařík z 2. S, Brigita Němcová z 1. P a Petr Šišma z 2. S.

Milí rodiče, rád bych Vás pozval na duchovní obnovu, která se uskuteční v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Duchovní obnova je příležitostí k zastavení se, ztišení a naslouchání Bohu. Také může být příležitostí k setkání mezi Vámi rodiči a k nahlédnutí do života gymnázia. Náplní duchovní obnovy bude společná i soukromá modlitba, slavení mše svaté, promluvy, příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru, a také možnost rozhovoru s ostatními rodiči. Duchovní obnovy se může zúčastnit i jen jeden z rodičů. 

Termín: úterý 20. 12. 2016
Program: komentovaná prohlídka v lokalitě zámku a zámecké zahrady Schönbrunn, komentovaná prohlídka historického centra Vídně, návštěva vánočních trhů u vídeňské radnice, centrum G3
Cena: 480 Kč, platba při přihlášení
Platba a další informace: kabinet NJ u paní Svobodové.
Přednost mají studenti, kteří minulý rok ve Vídni nebyli. 

Proč? Protože nemuseli. Team „AG Loupežníci“ z Arcibiskupského gymnázia s přehledem vyhrál oblastní kolo turnaje pIšqworky a zajistil si tak postup do kraje. Na stupni vítězů stanul i druhý tým – „AG, bude líp“, který se v play-off potkal se svými spolužáky.

V prvním listopadovém týdnu Církev vybízí věřící, aby více mysleli na všechny zemřelé a duše v očistci. Již koncem října měli studenti i zaměstnanci školy možnost napsat jména svých blízkých zemřelých na plakát vedle učebny náboženství.

V úterý nám začínaly podzimní prázdniny a jakožto vzorní studenti jsme je chtěli náležitě využít. Po nejistém domlouvání se nakonec našla skupinka třeťáků z Domova mládeže, kteří si udělali čas a jeli navštívit otce Josefa Slezáka do Jevíčka.

Začala nám opět hokejová sezona. Nastoupili noví hráči, zavedli jsme nové tréninkové prvky na rozbrusleni a techniku. Hrajeme každou středu od 13.45 -14.45h na zimním stadionu v Kroměříži ( vedle Kauflandu).

V úterý 25. října 2016 jsme my, primáni, zhlédli na Starém pivovaru divadelní představení Tylda. Hru připravili žáci II. stupně literárně–dramatického oboru Základní umělecké školy Kroměříž, kteří nejenom nacvičili role, ale sami byli také autory scénáře.

V úterý 18.10.2016 se uskutečnila (pro nemoc odložená) přednáška s názvem „Rok v Ementálu“ naší absolventky ing. arch. Terezky Halaštové. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Švýcarsku i o životě studentů architektury různých národností na univerzitě nedaleko Bernu.

V úterý 25. října přijalo 42 studentů Arcibiskupského gymnázia z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera svátost křesťanské dospělosti.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, postoupila do moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka.

V pátek a sobotu 21. a 22. října se tři učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnili Fóra dialogu na téma Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě. V rámci fóra zazněla přednáška mons. Tomáše Halíka na téma Proměny Evropy, proměny křesťanství?

Po roční přestávce se opět vydalo dívčí družstvo z naší školy do Českých Budějovic na tradiční volejbalové klání – Turnaj církevních škol. Tato soutěž má vysokou úroveň, zvláště týmy z Budějovic, Plzně a Hradce Králové mají velmi silný kádr – většina jejich hráček hraje v krajských i celostátních soutěžích.

Přijďte 3. 11. 2016 v 19.30 hodin do Studentského baru AG na povídání s bratrem Martinem, benediktýnským mnichem z Prahy Břevnova.

Ve středu 19. 10. proběhla v aule našeho gymnázia inaugurace nového prezidenta SPAG, kterého si studenti zvolili ve volbách v pátek 14. 10., kromě slavnostního složení slibu a předání Ústavy jsme mohli slyšet projev ředitele školy, odstupujícího prezidenta a nově zvoleného prezidenta studentského parlamentu. Obřad předání funkce prezidenta obohatilo vystoupení sboru AVE, který zazpíval studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Dne 18. října 2016 se ve 20.15 hod. na AG slavila mše svatá obětovaná za biřmovance. Už předem jsme připravovali písně a scénku, která se všem líbila. Na závěr mše svaté se biřmovanci, kteří bydlí na domově mládeže, představili ostatním studentům.

Za oblačného a sychravého říjnového počasí pořádala okresní Asociace školních sportovních klubů v úterý 18. října na umělce Hanácké Slavie Kroměříž Pohár Josefa Masopusta v kopané.

Ve středu 12. 10. se odehrál již tradiční přátelský turnaj ve fotbale mezi Domovem mládeže Petrinum Brno a Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Arcibiskupské gymnázium se stalo školou spolupracující s Mensou. Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

V průběhu letošních prázdnin byl v prostorách AG větší ruch než během školního roku. Bagry, sbíječky, vrtačky a další nářadí bylo slyšet všude. Zvuky a hluk doprovázela oblaka prachu, který se postupně usadil úplně všude.

V úterý 11. října 2016 celebroval večerní mši svatou novokněz P. Tomasz Zurek, který v současné době působí ve farnosti Uherský Brod. Po mši svaté o. Thomasz uděloval všem přítomným novokněžské požehnání.

Pro nemoc se odkládá na úterý 18. 10. 2016 přednáška absolventky AG Terezky Halaštové (rozené Kočí). V obvyklém čase od 18 hodin nám povypráví o svém ročním pobytu ve Švýcarsku v rámci projektu Erasmus.

Ve středu 5. 10. 2016 navštívila třída 2.S vědecký park VIDA! v Brně. Na ploše téměř 5 000 m2 tady na návštěvníky čeká přes 150 interaktivních exponátů, díky kterým mohou lépe porozumět světu kolem nás.

 Za nepříjemně chladného podzimního počasí se běžel ve středu 5.října v běžeckém areálu Na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem tradiční podzimní přespolák. 

Stejně jako v minulých letech tak i pro nový školní rok jsou plánovány poutnické a cestovatelské přednášky a besedy nejrůznějších osobností – cestovatelů a poutníků, ponejvíce z řad studentů a absolventů AG.

Dvacet amerických asistentů, kteří z USA přijíždí v rámci mezivládního Fulbrightova stipendijního programu, obohatí výuku angličtiny na vybraných středních školách po celé republice. Letošní rok je výjimečný v tom, že se oproti minulým letům díky zvýšenému příspěvku Ministerstva školství počet asistentů zdvojnásobil. V příštím roce by měl počet stipendistů dosáhnout dokonce počtu třiceti.

 

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži probíhá od začátku září výstava fotografií zachycujících průběh letošního Světového setkání mládeže v Krakově.

V úterý 20. září proběhl již tradiční 68. ročník Sedláčkova memoriálu v atletice. Závodů se zúčastnilo devět škol, včetně gymnázia z Liptovského Mikuláše, které je družební školu kroměřížského gymnázia.

21. září 2016 proběhly na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Studentské volby, které organizoval vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Voleb se zúčastnili studenti 2. ročníku a 4. K; všichni byli proškoleni v rámci hodin společenských věd.

Když nás před půl rokem navštívily studentky z Izraele (The New MunicipalHighSchool in Herzliya), které k nám zamířily v rámci česko-izraelského partnerství středních škol, naši studenti byli nadšeni a ptali se, jestli i oni budou moci své nové přátele navštívit v jejich zemi. A povedlo se.