9. února 2017 na Arcibiskupské gymnázium zavítaly múzy, tentokrát v podobě elegantních letušek, protože letošní Den s múzami měl téma „Na cestách“. Cestovní motivy tak měly nejen básně, které si studenti mohli vylosovat u letušek, ale i kreativní stanoviště na chodbách a výstavka ve školní knihovně. Na organizace se podíleli studenti mediální výchovy (3. ročník), kterým tímto děkujeme za nápady i jejich realizaci.

Exhortaci papeže Františka o lásce a rodině Amoris Laetitia  přiblíží zájemcům přednáška Mgr. Ing. Martina Kvapilíka ve středu 22. února v 19.00 hodin ve studentském klubu. Podtitul přednášky - Povzbuzení nebo výzva?

Gratulujeme Nikolasi Prokšovi z primy, který se umístil na čtvrtém místě okresního kola Dějepisné olympiády a bodový zisk mu zajistil postup do krajského kola. I v tom půjde letos o prokázání znalostí doby Marie Terezie. Hodně štěstí!

Nejdříve 2. 12. 2016 tým našich šachistů ve složení Michal Scheichenost, Filip Zavadil, Jan Polišenský a na čtvrté šachovnici se střídající Josef Kvapilík s Milanem Ladickým obsadili v olympijském bodování druhé místo v okresním přeboru za státním gymnáziem. V rozhodujícím derby se totiž asi projevilo, že kapitánka soupeřova týmu důkladně nastudovala Scheichenostovu skotskou a ke zvrácení výsledku nepomohl ani již proslulý Zavadilův královský gambit.

V úterý 31. 1. jsme se vydali na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky nás ve své pracovně přijal pan RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

V úterý 24. ledna 2017 se v Holešově konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Šimon Sukup z 2.S se v konkurenci 32 nejlepších matematiků kroměřížského okresu umístil na krásném 3. místě. Gratulujeme!

P. Jiří Pospíšil, ředitel ADCŽM v Rajnochovicích, přijel se svými spolupracovníky v úterý 31. ledna na zasněžené AG, aby sloužil ročníkovou mši svatou. Po mši svaté krátce představil Přístav v Rajnochovicích a pozval studenty na akce na Přístavu pořádané pro mládež.

Dne 3. února 2017 se na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnili se ho čtyři studenti z našeho gymnázia. Kateřina Burešová a Miroslav Omelka z 2S se účastnili nižší kategorie. Kamila Zahradníčková ze 3A a Radek Olšina z 5K soutěžili v kategorii vyšší.

Od neděle 22. ledna do pátku 27. ledna proběhly pro studenty 1. ročníku a tercie dva lyžařské kurzy. Třídy 1.B a 1.C odjely do Karlova, 3.T a 1.A dojely a vyšly na Javornický hřeben do lyžařského střediska Kohútka.

Tímto vás zveme do přírodovědného kroužku, který jíž půl roku na AG organizujeme. Kroužek je určen pro všechny nadšence přírodních věd. Řešíme zde matematické a fyzikální olympiády a soutěže, kdyby byl zájem, tak i chemické atd. Účast v kroužku zahrnuje nejen vzájemnou pomoc a společné soutěže, ale i přírodovědné semináře po celé ČR.

Studenti AG navštívili v úterý 17. ledna 2017 biskupa Josefa Hrdličku, aby mu popřáli k významnému životnímu jubileu. Pro otce biskupa nacvičili hudební pásmo s přednesem básní G. M. Hopkinse. Za celé Ágéčko přijeli popřát studenti třídy 4.K šestiletého studia s třídní profesorkou Ivou Bekárkovou a školním kaplanem P. Martinem Sekaninou.

Studenti třídy 4.K v úterý 17. 1. odjeli za poznáním do Olomouce a navštívili Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Muzeum umění.

Bližší informace najdete zde.

V pondělí 16. 1. 2017 mohli studenti změřit své síly ve znalostech německého jazyka. Prvním měřítkem byl poslech. Studenti s nejlepšími výsledky postoupili do dalšího kola soutěže, ve kterém mluvili na vylosované téma a ukázali nejen své vědomosti, ale i reakce a bohatost slovní zásoby.

Pojeďte si o pololetních prázdninách zalyžovat!
Více informací na plakátku.

Velmi poutavě přiblížil „Pestrobarevnou Indii“ četnému publiku ve studentském klubu Mgr. Jiří Rezek v pondělí 9. ledna. Prostřednictvím nádherných fotografií nám představil jak architektonické skvosty Indie (Tádž Mahal, Amritsar, Džajpur apod.) v protikladu k všudypřítomné špíně a chudobě.. Též jsme si mohli vychutnat krásu panenské přírody v Ladakhu.

60 tanečních párů – absolventů tanečního kurzu AG zcela zaplnilo taneční parket Domu kultury v Kroměříži v pátek 6. ledna 2017.

Ve čtvrtek 5. ledna 2017 se i na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Ta je na AG již tradičně spojena s žehnáním pokojů a těch, kteří je obývají.

Vážení kolegové a milí studenti,

pořádáme druhý zájezd na divadelní představení do Městského divadla Zlín.

V pátek 24. 2. 2017 od 19.30 do 2.00 hodin

Hudba: Akvarel – taneční orchestr Zlín, cimbálová muzika D. Macha a studentská kapela Na Ostro

Dne 20. prosince se autobus plný studentů a profesorů AG vydal na několikahodinovou cestu do předvánoční Vídně.

Srdečně zveme na cestovatelskou přednášku Mgr. Jirky Rezka o neuvěřitelné Indii. Bude v pondělí 9. ledna 2017 od 18 hodin ve studentském klubu.

Na projekty se musí přihlásit každý studenty AG v době 3.–16. ledna 2017 u vedoucího projektu.

Seznam projektů včetně anotací.

Ve dnech 25. až 27. listopadu pořádal Evropský parlament mládeže Regionální výběrovou konferenci Pardubice 2016. Jedná se o sjezd všech bystrých hlav se zájmem o politické dění a život v EU a dobrou znalostí angličtiny.

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Adventní doba se chýlí ke svému závěru a brzy budeme slavit svátky Narození Ježíše Krista. Jak jsme prožili adventní čas na AG?

Od 12. prosince probíhá výstava betlémů v kapli sv. Stanislava v přízemí Arcibiskupského gymnázia. K vidění je 156 betlémů vyrobených z různorodých materiálů, různých velikostí a z rozličných zemí. Najdete zde betlémy z papíru, skla, keramiky, kukuřičného šustí, vizovického pečiva ale také z kůže, cínu nebo voňavého perníku.

Ve středu se hrálo vánoční hokejové utkání mezi AG a Pantery z Chropyně. Od začátku bylo utkáni vyhecované a bojovnost byla na vysokém stupni. Panteři bojovali seč jim síly stačili avšak již po čtvrt hodině hry AG vedlo o čtyři branky. Nakonec jsme vyhráli 12:2. Naši borci podali opět výborný výkon.

V pondělí 19. 12. 2016 zavítalo sedm desítek studentů AG do nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu.

V úterý 29. 11. 2016 se tři sedmičlenné týmy naší školy zúčastnily 9. ročníku Internetové matematické olympiády, kterou pro studenty středních škol pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Během dvou hodin museli studenti vyřešit deset náročných příkladů. V konkurenci 210 týmů z České i Slovenské republiky si nejlépe vedl tým kapitána Václava Kubíčka, který obsadil 39. místo. Všem řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V pátek 16. 12. proběhlo testování IQ. Testování prováděla paní Havlová, místopředsedkyně Mensy ČR, za pomoci standardizovaného testu, který trval 40 minut. Škola obdrží statistické vyhodnocení, každý z účastníků pak do dvou týdnů potvrzení na svou adresu. Studenti, kteří získají šokující bodový výsledek, se mohou obrátit na koordinátorku pro nadané žáky V. Šiškovou. Konzultace o dalších možnostech je nezávazná a sušenky k dispozici.

V pátek 16. 12. proběhlo na AG školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém.

Zájem ze strany studentů byl obrovský, nicméně po poslechovém kole postoupilo do ústní části v každé kategorii 8 studentů. Bojovali statečně a kvalitně a na stupních vítězů nakonec stanuli tito:

Co prožily církevní školy od obnovení své činnosti? Odpověď jsme mohli nalézt při přednášce Mgr. Štěpána Bekárka ve středu 14. prosince a v kázání P. Jana Szkandery na studentské mši před přednáškou.

Studenti volitelného předmětu latina se v úterý 22. listopadu zúčastnili již pátého ročníku Dne latiny, který byl pořádán pod záštitou Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po zahájení následovala krátká přednáška o Karlu IV.

V pátek 9. prosince navštívila naši školu desítka absolventů AG, převážně studentů prvních semestrů vysokých škol, aby studentům třetího a čtvrtého ročníku přiblížili své fakulty a odpovídali na otázky potenciálních uchazečů o studium.

Na konci srpna soubor Cruentus spolupracoval s televizí Noe na natáčení filmu o svaté Anežce. Byla to nádherná práce a jsme za ni vděční.

Televizní premiéra bude na Noe 1. ledna 2017 ve 20.05, opakování 2. ledna 2017 v 16.25 hodin.

Seznam přihlášených a rozdělení do skupin najdete zde nebo na vývěsce ve vestibulu nebo na nástěnce vedle kabinetu dějepis a latina.

Změny se budou provádět pouze ze závažných důvodů.

Testování probíhá 16. 12. v učebně ZSV, s sebou psací potřeby a 150 Kč. Kdo si zapomene peníze, dostane složenku.

Slavnostní mše svatá s panem kardinálem Miloslavem Vlkem, setkání se zástupci partnerských škol, beseda se studenty, koncert sboru AVE – to jsou hlavní události na AG 8. prosince 2016.

Ve středu 30. 11. se utkali naši studenti v přátelském zápase proti studentům SG Velehrad. Hrálo se v přátelské atmosféře, téměř každý kdo přišel, zapojil se do hry. Hosté z Velehradu měli zpočátku herní převahu, později se však začala karta obracet a naši studenti dominovali. Celkově na sety však zvítězil tým studentů z Velehradu. Již teď se těšíme na jarní odvetu tentokrát na půdě Stojanova gymnázia.

První sobotu v prosinci se stejně jako v minulých letech otevřelo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži veřejnosti. V prostorách školy a domova mládeže byl připraven bohatý program.

Naše škola se již několik let pravidelně účastní České lingvistické olympiády, kterou pořádá Ústav obecné lingvistiky University Karlovy. Po loňském úspěchu, kdy se Vladimír Novotný probojoval až do celostátního kola konaného v Praze, doufáme, že i letos budeme mít účastníky ve vyšších soutěžích.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a její učitelka Mgr. Elena Volková se zúčastnily moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka, odkud se vrátily více než spokojené.

Po velkém úspěchu na AG-festu jsme se rozhodli přijít s další podzimně-zimní verzí marmelády. Jejím základem jsou dýně (když chcete dělat marmeládu, dýně si už seženete) vánoční koření, pomeranče. Samozřejmě bychom to nezvládli bez vydatné pomoci našich ubytovaných žáků. Množství těch, kteří se zapojili a čas tomu věnovaný, jsme přestali počítat, ale co se spočítat dalo je cca 40 kg marmelády, 160 skleniček, 5 variant. O naši radost se s vámi rádi podělíme při dni otevřených dveří.

Pan Petr Jašek, český humanitární pracovník a misionář, pomáhal křesťanům, kteří jsou v Súdánu pronásledovaní pro svou víru a sám se stal pronásledovaným křesťanem – už rok je totiž nespravedlivě stíhaný a uvězněný v súdánském vězení, kde mu hrozí až trest smrti.

V úterý 29. 11. sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Tomáš Žižkovský, který je nyní kaplanem v Hodoníně.

Ve středu 30. 11. 2016 pořádala Policejní škola v Holešově okresní kolo ve florbalu středních škol hochů a dívek. Naše Ágéčko obsadilo soutěž chlapců. Jednotlivá utkání se hrála na 2 × 10 minut hrubého času, probíhala na jednom hřišti a vždy se střídal zápas dívek a zápas hochů.

V úterý 22. 11. 2016 se ve studentském klubu konala přednáška studentky AG Aničky Jakubíkové, která strávila 3 měsíce v Londýně (červen–srpen 2016) jako au pair. O svých zkušenostech ve dvou rodinách a životě v kosmopolitním velkoměstě povyprávěla velmi poutavě a mnohé z přítomných inspirovala možná už na další prázdniny.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 proběhlo v Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž okresní kolo soutěže BIBLE A MY. Celkem soutěžilo 48 žáků a studentů z třinácti škol okresu Kroměříž.