Od letošního roku bude při škole nově působit Středisko volného času. Všechny volnočasové aktivity, kroužky, studentský bar a čajovna budou nově organizačně zastřešeny do jednoho celku. Pro studenty školy se nic zásadního nemění (mimo přihlášení se do střediska), ale škola se organizačně rozrostla o další subjekt. Věříme, že se tím i nabídka aktivit pro studenty postupně rozšíří.

Od září se můžete ve studentském klubu přihlašovat do tří nových kroužků:

V úterý 12. září sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Jan Berka, který v loňském školním roce působil na AG jako jáhen. Mše svaté se zúčastnilo i šest studentů teologického konviktu. Mši svatou doprovázela zpěvem a hudbou schola AG.

Pozvánka pro všechny chlapy z AG a také z internátu na společný výjezd na faru do Choliny od středy 27. 9. do pátku 29. 9. pod názvem Chlapi sobě!

Co můžete od tohoto výjezdu očekávat? Brigádu, koloběžky, spoustu dalších věcí a hlavně... společně strávený čas mezi chlapy!

S sebou spacák, pracovní oblečení a 100 Kč.

V pondělí 4. září se na Arše v Rajnochovicích sjelo 81 nových studentů prvního ročníku, v čele s jejich třídními profesory.

První přednáška z cyklu poutnických a  cestovatelských besed bude v úterý 19. 9. 2017 v 18 hodin ve studentském klubu. Bratr jáhen Jiří Šůstek povypráví o svém pobytu v Severním Irsku. Všichni jste srdečně zváni.

Ve dnech 29. 8.–1. 9. 2017 se na Svatém Hostýně konal seznamovací tábor třídy 1. P. Táboru se spolu s panem třídním učitelem zúčastnilo 33 nových studentů, kteří zde započali novou etapu svého životního období.

Baví tě mluvit? Rád diskutuješ s ostatními? Myslíš si, že máš často pravdu? Předveď a rozviň své dovednosti v našem novém debatním klubu!

Máš možnost získat nové zkušenosti, naučit se lépe komunikovat a začít se dívat na určité problémy lidské společnosti z více úhlů pohledu než doposud.

V pondělí 4. září se po období letních prázdnin znovu otevřely prostory naší školy a kmenové učebny se zaplnily studenty společně s jejich třídními učiteli. Po úvodní hodině se všichni shromáždili v kostele sv. Mořice, kde pro studenty našeho gymnázia a také pro žáky Církevní základní školy v Kroměříži celebroval slavnostní mši sv. olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Prázdniny jsou za námi, ale zdá se, že řada studentů nezahálela ani ve svém volném čase. Ve dnech 31. 7.–15. 8. 2017 uspořádalo Stojanovo gymnázium, Velehrad ve spolupráci s volgogradskou univerzitou Letní školu ruského jazyka ve Volgogradu.

Do nově zrekonstruovaných prostor se v pondělí 4. září 2017 vrátili studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kompletní rekonstrukce části domova mládeže, jejíž náklady dosáhly výše 35 mil. korun a byly uhrazeny také z finanční náhrady za majetek nevydaný v rámci církevních restitucí, je přitom součástí několik let trvající opravy celé budovy.

Pro stažení prezentací z nultých třídních schůzek a instrukcí k seznamovacímu táboru klikněte na Číst dál...

 

Seznam četby pro 1. ročník (doplněno 28. 6. 2017) 

Jako v předešlých letech budou mít studenti 1.–3. ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět anglickou konverzaci s rodilým mluvčím Lenem Verwoerdem. Zájemci se mohou zapsat do 18. 9. 2017 do tabulky na nástěnce naproti kabinetu AJ ve druhém patře, kde najdou i bližší informace.

Za okny ještě padal sníh, když se asi dvacítka studentů z celé školy sešla v učebně N2. V ruce měli propisku a před sebou bránu k jednomu z největších dobrodružství ve svém dosavadním životě. Najít ten správný klíč se však podařilo jen pětici z nich.

Ve dnech 15.–20. srpna 2017 proběhlo v Olomouci Celostátní setkání mládeže (CSM). Studenti AG se mohli na setkání přihlásit pod hlavičkou AG, což jim zaručovalo společné ubytování v areálu vysokoškolských kolejí.

Na letošní 9. pouť pedagogů zve Matice svatohostýnská nejen učitele, vychovatele, ale i rodiče, prarodiče a všechny, komu není lhostejná výchova mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení. V sobotu 19. srpna slouží mši svatou v 10.15 na Svatém Hostýně P. Marián Kuffa, slovenský římskokatolický kněz ze Žakovců, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Po bohoslužbě s ním následuje beseda na téma „Jaké výchovné koncepty nám zaplavují školy i mnohé rodiny?“

V polovině června jsme se zúčastnili výročí 25ti let od vzniku partnerského gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Děkujeme za příjemné setkání, těšíme se na další spolupráci a přejeme vše dobré v dalším období školy.

Předposlední týden v červnu proběhl již tradiční týden netradiční výuky – tzv. projektový týden.

Zde si můžete prohlednout zprávy z jednotlivých projektů:

Od poloviny června probíhá na domově rozsáhlá rekonstrukce dívčího a chlapeckého patra. Opravuje se blok „B“.  Domov mládeže bude mít nové rozvody elektřiny, vody a odpadů. Na každém pokoji přibude umyvadlo, bude zde nová podlaha, osvětlení a omítky. V daném prostoru vzniknou čtyři nová sociální zařízení a současná projdou rekonstrukcí, stejně jako všechny přilehlé chodby.

V úterý 27. června se studenti, pedagogové, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy sešli naposled před letními prázdninami. Kostel sv. Mořice se zaplnil v 10 hodin do posledního místa a ve tvářích všech přítomných se dalo číst netrpělivé očekávání, radost, uvolnění a již prázdninová nálada.

Vychází zcela nový školní časopis Skutečnost, magazín pro všechny, kteří se zajímají o Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži!

Pokud nejste mezi šťastlivci, kterým se podařilo ukořistit nedostatkové tištěné číslo, podívejte se na naše webové stránky a stáhněte si elektronickou verzi na adrese www.casopisskutecnost.blogspot.cz. Přejeme příjemnou zábavu!

Pod vedením vychovatelky Mgr. Beaty Mrázové se první letní den v krásném areálu Mariánského nádvoří AG uskutečnilo u příležitosti vítání léta a ukončení školního roku již tradiční setkání s hudbou při grilování.

Od středy 8. června se loučí s AG a Kroměříží jáhen Jan Berka a English Teaching Assisstant Jennie Magner z Nebrasky. Na poslední ročníkové mši svaté v tomto školním roce v úterý 13. června společně poděkovali za rok na AG.

V soutěži Nejlepší student 2017 se jako 7. umístila nyní již absolventka naší školy Dominika Krůpová. Tuto soutěž pro střední školy z celé České republiky již několik let vyhlašuje a spolupořádá společnost Microrisc a MŠMT. Dominika má s mimořádnými úspěchy již zkušenosti, v tomto školním roce zvítězila na Mezinárodní soutěži ruského jazyka v Moskvě. Gratulujeme!

Vážení studenti, rodiče, absolventi a přátelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Od dnešního dne naše škola spouští nový web www.agecko.cz, který je určený pro podporu studentů a jejich aktivit.
Budeme velmi rádi, když naši školu prostřednictvím této stránky podpoříte.
I symbolická podpora školy a rozšíření povědomí o tomto webu nám může velice pomoci.

Za jakoukoli formu podpory děkujeme.

Jan Košárek, ředitel školy

V pátek 9. června se opět otevřela spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a naší školou. Děje se tak jednou ročně v rámci Noci kostelů. Uskutečnilo se celkem 8 prohlídek s průvodci z řad studentů, kteří seznámili návštěvníky s historií samotné spojovací chodby a naší školy. V obou kaplích byl připraven odborný výklad spojený s hudebním vystoupením scholy, v horní kapli se rozezvučely varhany.

Milí příznivci německého jazyka,

od příštího školního roku budete mít skvělou příležitost navštěvovat německou konverzaci s rodilým mluvčím Gerdem Simonem. V současné době vyučuje na zlínském gymnáziu a působí také na Univerzitě T. Bati.

Ve dnech 7.–9.6. 2017 se v Brně konal 6. ročník Evropských her handicapované mládeže s mezinárodní účastí sportovců s názvem EMIL OPEN. Soutěžilo se v atletice, golfu, stolním tenise, plavání a bocce. I naše škola měla na těchto hrách svého zástupce. Byl jím Lukáš Král ze 2.C. Slavnostní zahájení proběhlo ve středu na brněnském Náměstí Svobody s doprovodným programem, kde nejvíce zaujalo vystoupení skupiny The Tap Tap.

V úterý 6. června sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Mgr. Ing. Jiří Janalík z brněnské diecéze, který je nyní kaplanem v Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

Po předání maturitního vysvědčení na zámku sloužil arcibiskup Jan ve školní kapli P. Marie mši svatou za maturanty, jejich rodiče a blízké.

Stejně, jako každý rok, se i letos během měsíce května a června vystřídaly všechny tři skupinky biřmovanců na Hutisku, kde postupně prožily duchovní obnovu. Pro většinu biřmovanců bývá tento víkend jedním z nejsilnějších momentů přípravy na biřmování. Zde jsou postřehy jedné z účastnic:

Arcibiskupské gymnázium nabízí použitý nábytek domova mládeže.

Skříň nejčastější rozměry: výška 180 cm, šířka 120 cm, hloubka 60 cm
Psací stůl uni: v 76, š 110, h 50
Psací stůl bílý: v 75, š 160, h 80
Polička uni a bílá: š 94, h 22
Polička: v 32, š 100, h 23
Noční stolek: v 72, š 50, h 50

V pondělí 5. června 2017, za krásného slunečného odpoledne, proběhlo ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Sešlo se zde celkem 91 studentů, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, 28 z nich dokonce s vyznamenáním.

Zaznamenej zážitky ze svého projektového týdne a pošli je do soutěže.

Nejlepší díla budou oceněna.

Je to již dlouhá historie, ani nedohlédneme na samotný počátek. V úterý 30. května to bylo po patnácté. Na hřišti ZŠ Oskol se sešlo celkem 7 fotbalových týmů církevních gymnázií, aby mezi sebou změřily síly v malé kopané. Turnaj zahájil zástupce starosty města Kroměříže pan Pavel Motyčka, který současně převzal záštitu nad celým turnajem. Všem hráčům pak do dobré hry požehnal jáhen Jan Berka.

Předávání maturitních vysvědčení se uskuteční 5. června v 16 hodin ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku Kroměříž.

V 18.15 hodin bude sloužena v horní kapli AG mše za maturanty a jejich rodiny.

Milí absolventi, zveme vás na noční pouť na Svatý Hostýn.

Více informací a přihlášení zde.

Dne 25. 5. se naše malá skupinka studentů, zajímajících se o informační a výpočetní techniku, vydala na COPT – Centrum odborné přípravy technické, podívat se na spoustu moderních technologií a prohlédnout si místní vybavení.

V pondělí 29. 5. 2017 se ve studentském klubu konala přednáška s názvem „Ekvádor – cesta do středu světa“. Přednášející P. Mgr. Jan Linhart je vždy zárukou intenzívně prožitých 90ti minut: nejsou to pouze fotografie, ale též citáty, legendy pojící se k dané lokalitě a mimořádně citlivě volená hudba, čímž vzniká jakési pásmo, ne jen komentář k chronologicky řazeným fotografiím z putování. Všichni přítomní byli nadšeni, což dali najevo dlouhotrvajícím potleskem.

V průběhu minulých dvou týdnů se studenti 1. a 2. ročníku měli možnost setkat se studenty Teologického konviktu v Olomouci. V rámci projektu vstupů do škol nabízejí středoškolským studentům besedy na různá témata. Naši studenti si ze čtyř témat vybrali oblast okultismu. V závěru besedy studenti konviktu odpovídali na otázky, které nejvíce posluchače zajímaly.

V  pátek 26. května připravili studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži studentský a hudební festival, který byl otevřený pro širší veřejnost. Akce proběhla na nádvoří před vstupem do školy.

Ve čtvrtek 18. května jsme se vydali (konkrétně tedy patnáctka studentů a studentek AG + jeden vyučující) vlakem v nádherném počasí navštívit fakultu přírodovědeckou Palackého univerzity v Olomouci.

Studenti SŠ pro ostatní studenty zprovoznili inzertní portál usnadňující prodej učebnic.
Studentovi stačí vyhledat svou školu a přidat učebnice, které chce prodat. Studentovi, který učebnice shání stačí vyhledat na portálu stejnou školu a podívat se na nabízené učebnice. Následně si přes web studentistudentum.cz domluví samotný obchod. Veškeré služby webu jsou bezplatné. Více na studentistudentum.cz.

Ve středu 24. května se sešli na naší škole absolventi AG, kteří zakončili své studium již před 67 lety. V čajovně si společně popovídali u šálku kávy a čaje a zavzpomínali na svá studijní léta a své spolužáky. Přivítal je také Mgr. Libor Ondráček a ředitel školy Mgr. Jan Košárek, který jim přiblížil současný život školy a průběh plánovaných rekonstrukcí.

Nový Zéland – země, o které se mnozí z nás na Arcibiskupském gymnáziu učí v hodinách anglického jazyka. Země bohatá na nádhernou přírodu, nekončící oceán a přátelské obyvatele.

Je květen, a tak jsme se vydali během Wednesday na Barbořinu. Počasí bylo všelijaké, ale naštěstí nepršelo. Díky Vladovi se nám podařilo rozdělat oheň na romantickém místě. Procházka na Barbořinu je příjemná. Vřele doporučujeme všem studentům.

Tato soutěž trvá od ledna do června 2017 a je určena dětem a mládeži do 15 let. Také se již hodně dětí zapojilo, jak začínajících čtenářů, tak i těch pokročilejších na 2. stupni CZŠ či v Primě a Sekundě AG.