Cestovatelské přednášky jsme ve studentském klubu v novém kalendářním roce zahájili v pondělí 8. 1. 2018 na obzvláště zajímavé téma:  Medjugorje, místo modlitby. Paní vychovatelka Mgr. et. Bc. Barbora Němčáková na tomto známém poutním místě strávila rok života, o kterém nám velmi poutavě vyprávěla. Všichni přítomní projevovali velké nadšení, že v rámci projektového týdne budou moci toto místo také navštívit.

Jako každý rok, tak i vloni, se v předvánočním týdnu (21. prosince 2017) konala slavnostní adventní večeře pro všechny ubytované studenty v domově mládeže. Do vánoční nálady nás naladila schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a také vánoční výzdoba jídelny. Po úvodním slovu bratra jáhna, pana ředitele, pana vedoucího vychovatele a po požehnání bratra jáhna jsme se s chutí pustili do jídla, které bylo jako vždy výborné.

Sbor AVE pod vedením sbormistra Michaela Korbičky doprovázel zpěvem z kůru kaple Panny Marie úterní ročníkovou mši svatou.

Ve čtvrtek 4. ledna a v pondělí 8. ledna 2018 se i na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Ta je na AG již tradičně spojena s žehnáním pokojů a těch, kteří je obývají.

V závěru minulého roku se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo 44. ročníku Olympiády v českém jazyce, v němž se ve dvou kategoriích utkalo celkem 56 soutěžících.

V úvodní části olympionici pracovali s textem K. Čapka a řešili např. úkoly týkající se lexikologie, větných členů nebo interpunkce.

Během roku 2017 nám do knihovny AG přibylo 1. 057 titulů, z toho 30 titulů si můžete vypůjčit v pastoračním centru (viz více), z  toho je 12 audiovizuálních dokumentů 

Advent vystřídalo vánoční období a my si můžeme připomenout, jak jsme prožili dobu příprav na Vánoce na naší škole.

Od pondělí do středy se po celý advent jednotlivé třídy podílely na vedení rorátů a poté byly pozvány na malou snídani do čajovny. Studenti i zaměstnanci školy měli možnost se zapojit do adventní aktivity, díky níž se adventními hvězdami s úkoly postupně zdobil strom v kapli sv. Stanislava.

Vánoce nejsou jen o zběsilých nákupech, ale především o snaze dělat radost druhým. To studenti třídy 5.K dobře vědí, a proto jsme se dne 22. prosince vydali do domova důchodců na Riegrově náměstí obveselit ty, jejichž Vánoce by jinak byly poněkud osamělé.

Děkujeme všem, kteří nás prostřednictvím www.agecko.cz v průběhu celého roku podpořili a obdarovali.

Vašich darů a podpory si ceníme a upřímně děkujeme.

Dne 18. 12. 2017 se naše třída společně s třídou 1. C vypravila na cestu do hlavního města Rakouska, do Vídně. Sraz proběhl v 6.20 u Justiční školy. Cesta autobusem uběhla poměrně rychle a my jsme mohli začít s programem.

V pondělí 18. 12. se na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově konal již šestý ročník Vánoční debatiády. Svůj tým vyslalo taktéž Arcibiskupské gymnázium.

Ve třech soutěžních kolech se utkaly týmy nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, které obhajovaly či napadaly tyto teze:

Ve středu 20. 12. navštívila skupina studentů  třetího ročníku Centrum odborné přípravy technické. Pod vedením ing. Stavinohy si vyzkoušeli 3D modelování v programu CAD (computer-aided design) i rýsování ve 2D. CAD se využívá jak ve stavebnictví, strojírenství, architektuře, tak i v elektrotechnice a geografii.

Dne 28. 11. 2017 se dva sedmičlenné týmy naší školy zúčastnily Internetové matematické olympiády, kterou již desátým rokem pro studenty středních škol pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Během dvou hodin bylo nutné vyřešit deset náročných úloh. Tým kapitána Václava Kubíčka si vedl na výbornou. V konkurenci 215 týmů se umístil na krásném 20. místě, čímž vytvořil rekord školy. Podaří se ho jeho následovníkům v příštím ročníku překonat?

V jedné z posledních předvánočních hodin výtvarné výchovy měli studenti 3.T možnost prakticky experimentovat s tiskem z hloubky. Na tuto chvíli se několik vyučovacích hodin připravovali a nadšení z výsledku stálo za to.

Prožívat Vánoce každý den by chtěla většina dětí a nejspíš i dospělých. Tak se zároveň jmenoval předvánoční program pro základní školy, kterého se letos zúčastnilo 11 tříd z pěti kroměřížských škol, celkem asi 250 žáků. Na programu se kromě pastoračního centra podílel také náš student Václav Kubíček ze 4. ročníku, kterému tímto také děkujeme za ochotu a čas, který menším i větším návštěvníkům věnoval.

Někteří možná zaznamenali, že se koncem prosince na stránkách našeho gymnázia objevila nenápadná pozvánka na zájezd do Předvánoční Vídně. Jak jistě všichni víte, tato akce patří k dlouholeté tradici a i letos se našla spousta studentů, kteří o ni projevili zájem.

18. 12. 2017 navštívili hodiny mediální výchovy a tvůrčího psaní na AG vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, Andrea Hanáčková a Jakub Korda. Ve dvou ukázkových seminářích prezentovali své obory, které se týkají mj. rozhlasové adaptace a publicistické tvorby, rozhlasové kritiky, rozhlasové fikční tvorby, televizních studií a vizuální kultury, dále managementu kultury a festivalové dramaturgie a produkce.

V pondělí 18. prosince se skupina 70 studentů vydala do nemocnice na Malém Valu, aby potěšila nemocné předvánoční návštěvou. Pokoje pacientů navštívilo deset skupinek, které si rozdělily jednotlivá oddělení. Zazněly koledy, společná modlitba a také přání požehnaných Vánoc s malým dárkem v podobě perníčku, které napekli učitelé naší školy a dozdobili a zabalili studenti v průběhu adventní doby.

Ve středu 13. prosince 2018 pokračoval druhým kolem 1. ročník středoškolské ligy ve volejbale. Turnaj středních škol se opět konal ve sportovní hale Kojetín. Do tohoto kola se přihlásilo pět škol z regionu Kojetín a Kroměříž. Ve třech kategoriích se turnaje účastnilo celkem 75 chlapců a dívek. Na třech kurtech bylo odehráno celkem osmnáct utkání.

V rámci jedné z tréninkových hodin lezení se kluci a holky z horolezeckého kroužku pustili do nácviku slaňování, které někteří z nich, v této délce, absolvovali poprvé. K tomuto účelu využili prostoru schodišťové šachty u tělocvičny.

V úterý 5. 12. 2017 se sešli ve studentském klubu studenti a další příznivci cestování na přednášce s názvem „Kujbyšev/Samara bývalé náhradní hlavní město SSSR“. Přednášel doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovy univerzity a přítomní se mohli dozvědět spoustu zajímavostí jak z historie (zejména období 2. světové války), tak i ze současnosti města a okolí.

přemýšlíte, jaké si vzít na čtení na prázdniny? Zajděte se podívat na doporučenou literaturu do knihovny. Je zde nachystaná nabídka pro studenty 2. ročníků AG. 

V úterý 12. 12. 2017 si studenti AG  vyzkoušeli „nanečisto“ volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Volby se opět konaly pod záštitou společnosti Jeden svět na školách. Provedení voleb se ujala čtyřčlenná volební komise ve složení Alexandros Belis, Anna Burešová, Jan Herman a Šimon Kinc, kteří se své role ujali velmi seriózně, a díky tomu volby proběhly hladce.

Odvážné šaty, které bude mít česká Miss Supernational 2017 na týdnu světové soutěže krásy vznikly podle původních návrhů studentky 2.A Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Kláry Bednaříkové.

Od první listopadové středy přibyla pro naše studenty další sportovní aktivita. Milovníkům ledové plochy a skluzu se naskytla příležitost pokračovat v tradici, kterou v novodobé historii obnovil a léta úspěšně vedl pan vychovatel Zemánek – totiž bruslení a hokej.

Ve dnech 6.–8. 12. 2017 návštívili naši školu zástupci dívčího gymnázia z Kaufbeurenu, zástupkyně ředitele paní Ingeborg Gottstein a Dr. Martin Siegel. Časově byla návštěva omezená na pouhé tři dny, ale i tak si stihli naši hosté prohlédnout školu, byli přijati na radnici u pana místostarosty Pavla Motyčky, prohlédli si krásy zámku a obrazárny, ochutnali víno v arcibiskupských sklepích (tímto děkujeme panu Štěpánu Bekárkovi) a vyslechli advetní koncert školního sboru AVE.

V pátek 8. prosince se studenti se svými třídními učiteli a dalšími zaměstnanci školy sešli ke společnému slavení poutní mše svaté v kostele P. Marie v Kroměříži. Slavnostní bohoslužbu celebroval olomoucký biskup Josef Hrdlička.

Termín přihlašování 4. 1. 2018 od 7.30 do 18. 1. 2018.

 

7. 12. 2017 proběhlo v Knihovně Václava Havla v Praze slavnostní vyhodnocení literární soutěže pro studenty středních škol o Cenu Knihovny Václava Havla za studentský esej. Letošní, již 9. ročník této soutěže nabídl lákavé, ale náročné téma Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků?

O jazykové soutěže je tradičně velký zájem. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se do poslechového klání přihlásilo přibližně padesát studentů, z nichž postoupilo do ústního kola jen deset nejlepších. Protože se úroveň účastníků neustále zvyšuje, nemají zkoušející jednoduchý úkol při rozhodování o vítězích. Nicméně, zde jsou výsledky. Vítězové nás budou reprezentovat v okresním kole. My jim tímto cestou ještě jednou blahopřejeme a doufáme v další úspěchy.

Termín: 19. 1. 2018

Začátek: 19.30 hodin

Ukončení: 2.00 hodiny

Hudba: Akvarel taneční orchestr Zlín, cimbálová muzika Čagan a studentská kapela Na Ostro

P. Jiří Pospíšil, ředitel ADCM v Rajnochovicích byl v úterý 5. prosince hostem na večerní ročníkové mši svaté. V kázání přítomným nejen poradil, jak dobře prožít advent, ale také je povzbudil k podpoře snahy uspořádat v Praze Světové dny mládeže modlitbou a obětí. V SDM vidí jeden z prostředků, jak oživit víru v zemi, kde se SDM pořádají. Po mši svaté P. Jiří představil své spolupracovníky z Přístavu a krátce seznámil studenty s činností středisek ARCHA a PŘÍSTAV v Rajnochovicích.

12. 12. 2017 proběhne na Arcibiskupském gymnáziu první kolo studentských prezidentských voleb nanečisto. Volby opět připravila organizace Jeden svět na školách.

Nový liturgický rok začal 3. prosince 1. nedělí adventní. Následující den jsme se o hlavní přestávce setkali ve vestibulu školy, kde školní kaplan P. Martin požehnal adventní věnec a všem přítomným popřál pokojné a radostné prožívání tohoto období plného naděje a očekávání. Krátký obřad doprovodila svým zpěvem schola AG.

Ve čtvrtek 31.11. 2017 proběhlo v aule školy vzdělávací anglické divadelní představení pro 3. a 4. ročníky.

V sobotu 2. 12. 2017 proběhl v prostorách školy Den otevřených dveří. Uchazeči o studium a jejich rodinní příslušníci se mohli seznámit s vyučujícími a přístupy ke vzdělání, vychovateli a podmínkami domova mládeže nebo školním kaplanem a aktivitami pastoračního centra. V průběhu celého dne studenti provázeli všechny uchazeče a hosty a všem zpívala schola AG a sbor AVE.

1. 12. 2017 vyvrcholilo slavnostní vernisáží snažení studentů tříd 2. C, 2. S, 3. A a 3. C, kteří pod vedením L. Ondráčka, L. Pospíšilové a A. Řezníčkové pracovali na projektu 100 let Československa (s podtitulem Rodino, vyprávěj).

V úterý 28. 11. se na Reálném gymnáziu v Prostějově pod záštitou České debatní společnosti konala argumentační soutěž. Mezi účastníky patřil I nově založený tým Arcibiskupského gymnázia.

Srdečně vás zveme na akci Studenti dětem, která se na naší škole bude konat již druhým rokem. Zakoupením malého občerstvení přispějete na pomoc dětem v rozvojových zemích, které možná právě v tuto chvíli nemají co jíst.

Prodej bude probíhat 4.–5. 12. 2017 každou přestávku ve vestibulu naší školy.

V úterý 5. 12. 2017 v 18 hodin srdečně zveme do studentského klubu na přednášku s názvem „Kujbyšev/Samara bývalé náhradní hlavní město SSSR“. Přednášet bude doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovy univerzity.

V pondělí 27. 11. 2017 se ve studentském klubu sešli v hojném počtu jak studenti, tak absolventi AG. Interaktivní přednáška s názvem „S průjmem kolem světa, aneb Nepál“ absolutně nadchla všechny přítomné.

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži okresní kolo soutěže BIBLE A MY. Celkem soutěžilo 59 žáků a studentů z patnácti škol okresu Kroměříž. Ve III. a IV. kategorii soutěžili též studenti AG.

Studenti Arcibiskupského gymnázia se zapojili do celostátního projektu 100 LET ČESKOSLOVENSKA V NAŠÍ ŠKOLE (s podtitulem RODINO, VYPRÁVĚJ). Oslovili své rodinné příslušníky, vedli s nimi rozhovory, získali zajímavé předměty, z nichž mnohé se pojí s rodinnými příběhy z obou světových válek, období první republiky, 50. let či normalizace. Předměty, fotografie i písemné dokumenty budou vystaveny 1.–2. prosince 2017 v multimediální učebně.

V pondělí 27. listopadu se v prostorách školy uskutečnil veletrh absolventů AG, studujících vysokou školu. Pozvání přijalo 11 bývalých studentů a poutavým způsobem představili středoškolákům svoje studijní obory.

Myslím, že i vy byste si vzpomněli na datum bitvy u Slavkova, kdyby váš vyučující mířil takovou zbraní. Všechny vědomosti si vybavili i studenti 3.C a 5.K při hodině dějepisu, kde napoleonské války názorně přiblížil pan Mgr. Vojtěch Ševčík.  Jeho přednáška o chladných i palných zbraních, střelném prachu, uniformách a taktice zaujala zvláště ty, kteří byli nejvíce na dostřel.

To si mohli říci studenti primy a sekundy, kteří v rámci výuky navštívili vědecko-zábavní park VIDA! v Brně. Na obrovské ploše jedné z bývalých výstavních hal zde na studenty čekalo přes 150 interaktivních exponátů z nejrůznějších oblastí fyziky, biologie, zeměpisu, chemie aj. Všechny exponáty bylo možné si vyzkoušet a lépe tak porozumět světu kolem nás