Ve výtvarné soutěži Řekni to tichem, kterou pořádalo Poradenské centrum pro neslyšící v Kroměříži, zvítězila Veronika Nečasová z 2. S. Její výtvarné dílo, které vzniklo v hodinách výtvarné výchovy s p. Svobodovou, bylo vybráno do kalendáře, který Poradenské centrum vydalo.

Joint International Physics Summer School – Optics

Ve dnech 22. až 27. srpna 2017 se ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a italské Univerzity Insubria v Miláně konala v Olomouci „Letní škola optiky“.

16. října 2017 pořádáme zájezd do městského divadla ve Zlíně na představení Noc na Karlštejně.

Studentské vstupné (sleva) – 100 Kč, 60 Kč na autobus, celkem tedy 160 Kč.

Odjezd v 17.45 od Justiční školy.

Zájemci se mohou hlásit v kabinetu češtiny.

Další přednáška z cyklu poutnických a cestovatelských besed bude v pondělí 9. 10. 2017 v 18 hodin ve studentském klubu. O svých zážitcích, o Moskvě, Volgogradu a dalších místech, která navštívili, přijdou povyprávět Lukáš Brada, Dominika Možná, Radka Obadalová, Tereza Slováčková, Anna Štěrbová a Aranka Řezníčková.

AG realizuje projekt AG šablony 2017–2019 v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. 

Za poměrně chladného podzimního počasí s občasným ranním mrholením se běžel v úterý 26. září v běžeckém areálu Na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem tradiční podzimní přespolák.

Stejně jako v minulých letech tak i pro tento školní rok jsou do studentského klubu plánovány poutnické a cestovatelské přednášky a besedy nejrůznějších osobností: cestovatelů a poutníků, a to i z řad studentů a absolventů AG.

October 2017 – May 2018,  Taurage, Lithuania

Chcete se podílet na tvorbě digitální knihy? Spolupracovat se studenty z různých zemí Evropy? Pokud rádi píšete příběhy nebo kreslíte, neváhejte a využijte jedinečnou příležitost.

Přihlášky a bližší informace vám podá Mgr. Svatava Hrdá v kabinetu AJ. Pozor! Počet míst je omezen. Hlaste se do 6. 10.

I v letošním roce se naše škola zapojí do projektu organizace Jeden svět na školách – do Studentských voleb. Cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Volby se uskuteční v úterý 3. 10. 2017 v odpočinkové místnosti vedle vrátnici, a to každou přestávku (do 6. vyučovací hodiny). Srdečně jsou zváni všichni studenti 2. ročníku.

A. Řezníčková

V pátek 22. září se pro studenty čtvrtých ročníků Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskutečnila přednáška Ing. Jiřího Jemelky na téma Křesťan a podnikání. Zakladatel sdružení křesťanských podnikatelů Kompas, který pomáhá s revitalizací firem, hovořil o spojení víry a podnikání. Popisoval své zkušenosti, vybízel k vyšší výkonnosti a převzetí zodpovědnosti. Lidé by dle jeho názoru měli rozlišovat cíl, kterým je co největší zisk, a účel, na nějž se peníze využijí.

Kdo si chcete procvičit či prohloubit svoje znalosti, přijďte se podívat na učebnice, které jsou ve výprodeji. Jedná se zejména o učebnice angličtiny, francouzštiny, českého jazyka, chemie, hudební výchovy.
Některé učebnice jsou zdarma!

V úterý 19. září proběhl již tradiční Sedláčkův memoriál v atletice. Závodů se zúčastnilo celkem sedm škol, každá měla zastoupení v kategorii dívek i v kategorii chlapců, včetně gymnázia z Liptovského Mikuláše, které je družební školou kroměřížského gymnázia.

Dne 7. 9. 2017 se noční můra mnoha z nás třeťáků stala skutečností, když jsme si přečetli název přednášky, která nás měla čekat – možnosti uplatnění v přírodovědných a humanitních profesí.

Praktická fotografie – první hodina proběhne v úterý 19. 9. v 16 hodin v učebně IVT2. Lektor Jaroslav Šafer.

Japonština – první hodina v úterý 26. 9. v 16 hodin v učebně A4. Lektor Marie Kroupová.

Základy programování – první hodina bude v úterý 26. 9. v 16.30 hodin v učebně IVT1. Lektor Ivo Fridrich.

Na všechny kroužky se můžete dopředu přihlásit ve studentském klubu.

V pátek 15. 9. se naše prima zúčastnila Děkanátního setkání dětí z náboženství, kdy měla možnost navštívit více křesťanských komunit a blíže se tak seznámit s jejich životem a působením. Studenti tak navštívili Církev československou husitskou, Bratrskou jednotu baptistů a Českobratrskou církev evangelickou. Nakonec jim byla v Arcibiskupském zámku přiblížena historie Podzámecké zahrady.

Mladí lidé z celého světa, kteří přednášejí jiným mladým lidem o svých zemích, a ti jim na oplátku věnují svůj volný čas a učí je poznávat zemi svou. To je hlavní myšlenka projektu EDISON, který se na naší škole po předchozím úspěchu přede dvěma lety opět uskutečnil hned druhý týden v září.

Od letošního roku bude při škole nově působit Středisko volného času. Všechny volnočasové aktivity, kroužky, studentský bar a čajovna budou nově organizačně zastřešeny do jednoho celku. Pro studenty školy se nic zásadního nemění (mimo přihlášení se do střediska), ale škola se organizačně rozrostla o další subjekt. Věříme, že se tím i nabídka aktivit pro studenty postupně rozšíří.

Od září se můžete ve studentském klubu přihlašovat do tří nových kroužků:

V úterý 12. září sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Jan Berka, který v loňském školním roce působil na AG jako jáhen. Mše svaté se zúčastnilo i šest studentů teologického konviktu. Mši svatou doprovázela zpěvem a hudbou schola AG.

Pozvánka pro všechny chlapy z AG a také z internátu na společný výjezd na faru do Choliny od středy 27. 9. do pátku 29. 9. pod názvem Chlapi sobě!

Co můžete od tohoto výjezdu očekávat? Brigádu, koloběžky, spoustu dalších věcí a hlavně... společně strávený čas mezi chlapy!

S sebou spacák, pracovní oblečení a 100 Kč.

V pondělí 4. září se na Arše v Rajnochovicích sjelo 81 nových studentů prvního ročníku, v čele s jejich třídními profesory.

První přednáška z cyklu poutnických a  cestovatelských besed bude v úterý 19. 9. 2017 v 18 hodin ve studentském klubu. Bratr jáhen Jiří Šůstek povypráví o svém pobytu v Severním Irsku. Všichni jste srdečně zváni.

Ve dnech 29. 8.–1. 9. 2017 se na Svatém Hostýně konal seznamovací tábor třídy 1. P. Táboru se spolu s panem třídním učitelem zúčastnilo 33 nových studentů, kteří zde započali novou etapu svého životního období.

Baví tě mluvit? Rád diskutuješ s ostatními? Myslíš si, že máš často pravdu? Předveď a rozviň své dovednosti v našem novém debatním klubu!

Máš možnost získat nové zkušenosti, naučit se lépe komunikovat a začít se dívat na určité problémy lidské společnosti z více úhlů pohledu než doposud.

V pondělí 4. září se po období letních prázdnin znovu otevřely prostory naší školy a kmenové učebny se zaplnily studenty společně s jejich třídními učiteli. Po úvodní hodině se všichni shromáždili v kostele sv. Mořice, kde pro studenty našeho gymnázia a také pro žáky Církevní základní školy v Kroměříži celebroval slavnostní mši sv. olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Prázdniny jsou za námi, ale zdá se, že řada studentů nezahálela ani ve svém volném čase. Ve dnech 31. 7.–15. 8. 2017 uspořádalo Stojanovo gymnázium, Velehrad ve spolupráci s volgogradskou univerzitou Letní školu ruského jazyka ve Volgogradu.

Do nově zrekonstruovaných prostor se v pondělí 4. září 2017 vrátili studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kompletní rekonstrukce části domova mládeže, jejíž náklady dosáhly výše 35 mil. korun a byly uhrazeny také z finanční náhrady za majetek nevydaný v rámci církevních restitucí, je přitom součástí několik let trvající opravy celé budovy.

Pro stažení prezentací z nultých třídních schůzek a instrukcí k seznamovacímu táboru klikněte na Číst dál...

 

Seznam četby pro 1. ročník (doplněno 28. 6. 2017) 

Jako v předešlých letech budou mít studenti 1.–3. ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět anglickou konverzaci s rodilým mluvčím Lenem Verwoerdem. Zájemci se mohou zapsat do 18. 9. 2017 do tabulky na nástěnce naproti kabinetu AJ ve druhém patře, kde najdou i bližší informace.

Za okny ještě padal sníh, když se asi dvacítka studentů z celé školy sešla v učebně N2. V ruce měli propisku a před sebou bránu k jednomu z největších dobrodružství ve svém dosavadním životě. Najít ten správný klíč se však podařilo jen pětici z nich.

Ve dnech 15.–20. srpna 2017 proběhlo v Olomouci Celostátní setkání mládeže (CSM). Studenti AG se mohli na setkání přihlásit pod hlavičkou AG, což jim zaručovalo společné ubytování v areálu vysokoškolských kolejí.

Na letošní 9. pouť pedagogů zve Matice svatohostýnská nejen učitele, vychovatele, ale i rodiče, prarodiče a všechny, komu není lhostejná výchova mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení. V sobotu 19. srpna slouží mši svatou v 10.15 na Svatém Hostýně P. Marián Kuffa, slovenský římskokatolický kněz ze Žakovců, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Po bohoslužbě s ním následuje beseda na téma „Jaké výchovné koncepty nám zaplavují školy i mnohé rodiny?“

V polovině června jsme se zúčastnili výročí 25ti let od vzniku partnerského gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Děkujeme za příjemné setkání, těšíme se na další spolupráci a přejeme vše dobré v dalším období školy.

Předposlední týden v červnu proběhl již tradiční týden netradiční výuky – tzv. projektový týden.

Zde si můžete prohlednout zprávy z jednotlivých projektů:

Od poloviny června probíhá na domově rozsáhlá rekonstrukce dívčího a chlapeckého patra. Opravuje se blok „B“.  Domov mládeže bude mít nové rozvody elektřiny, vody a odpadů. Na každém pokoji přibude umyvadlo, bude zde nová podlaha, osvětlení a omítky. V daném prostoru vzniknou čtyři nová sociální zařízení a současná projdou rekonstrukcí, stejně jako všechny přilehlé chodby.

V úterý 27. června se studenti, pedagogové, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy sešli naposled před letními prázdninami. Kostel sv. Mořice se zaplnil v 10 hodin do posledního místa a ve tvářích všech přítomných se dalo číst netrpělivé očekávání, radost, uvolnění a již prázdninová nálada.

Vychází zcela nový školní časopis Skutečnost, magazín pro všechny, kteří se zajímají o Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži!

Pokud nejste mezi šťastlivci, kterým se podařilo ukořistit nedostatkové tištěné číslo, podívejte se na naše webové stránky a stáhněte si elektronickou verzi na adrese www.casopisskutecnost.blogspot.cz. Přejeme příjemnou zábavu!

Pod vedením vychovatelky Mgr. Beaty Mrázové se první letní den v krásném areálu Mariánského nádvoří AG uskutečnilo u příležitosti vítání léta a ukončení školního roku již tradiční setkání s hudbou při grilování.

Od středy 8. června se loučí s AG a Kroměříží jáhen Jan Berka a English Teaching Assisstant Jennie Magner z Nebrasky. Na poslední ročníkové mši svaté v tomto školním roce v úterý 13. června společně poděkovali za rok na AG.

V soutěži Nejlepší student 2017 se jako 7. umístila nyní již absolventka naší školy Dominika Krůpová. Tuto soutěž pro střední školy z celé České republiky již několik let vyhlašuje a spolupořádá společnost Microrisc a MŠMT. Dominika má s mimořádnými úspěchy již zkušenosti, v tomto školním roce zvítězila na Mezinárodní soutěži ruského jazyka v Moskvě. Gratulujeme!

Vážení studenti, rodiče, absolventi a přátelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Od dnešního dne naše škola spouští nový web www.agecko.cz, který je určený pro podporu studentů a jejich aktivit.
Budeme velmi rádi, když naši školu prostřednictvím této stránky podpoříte.
I symbolická podpora školy a rozšíření povědomí o tomto webu nám může velice pomoci.

Za jakoukoli formu podpory děkujeme.

Jan Košárek, ředitel školy

V pátek 9. června se opět otevřela spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a naší školou. Děje se tak jednou ročně v rámci Noci kostelů. Uskutečnilo se celkem 8 prohlídek s průvodci z řad studentů, kteří seznámili návštěvníky s historií samotné spojovací chodby a naší školy. V obou kaplích byl připraven odborný výklad spojený s hudebním vystoupením scholy, v horní kapli se rozezvučely varhany.

Milí příznivci německého jazyka,

od příštího školního roku budete mít skvělou příležitost navštěvovat německou konverzaci s rodilým mluvčím Gerdem Simonem. V současné době vyučuje na zlínském gymnáziu a působí také na Univerzitě T. Bati.

Ve dnech 7.–9.6. 2017 se v Brně konal 6. ročník Evropských her handicapované mládeže s mezinárodní účastí sportovců s názvem EMIL OPEN. Soutěžilo se v atletice, golfu, stolním tenise, plavání a bocce. I naše škola měla na těchto hrách svého zástupce. Byl jím Lukáš Král ze 2.C. Slavnostní zahájení proběhlo ve středu na brněnském Náměstí Svobody s doprovodným programem, kde nejvíce zaujalo vystoupení skupiny The Tap Tap.

V úterý 6. června sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Mgr. Ing. Jiří Janalík z brněnské diecéze, který je nyní kaplanem v Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

Po předání maturitního vysvědčení na zámku sloužil arcibiskup Jan ve školní kapli P. Marie mši svatou za maturanty, jejich rodiče a blízké.

Stejně, jako každý rok, se i letos během měsíce května a června vystřídaly všechny tři skupinky biřmovanců na Hutisku, kde postupně prožily duchovní obnovu. Pro většinu biřmovanců bývá tento víkend jedním z nejsilnějších momentů přípravy na biřmování. Zde jsou postřehy jedné z účastnic: