Ve dnech 6.–8. 12. 2017 návštívili naši školu zástupci dívčího gymnázia z Kaufbeurenu, zástupkyně ředitele paní Ingeborg Gottstein a Dr. Martin Siegel. Časově byla návštěva omezená na pouhé tři dny, ale i tak si stihli naši hosté prohlédnout školu, byli přijati na radnici u pana místostarosty Pavla Motyčky, prohlédli si krásy zámku a obrazárny, ochutnali víno v arcibiskupských sklepích (tímto děkujeme panu Štěpánu Bekárkovi) a vyslechli advetní koncert školního sboru AVE.

V pátek 8. prosince se studenti se svými třídními učiteli a dalšími zaměstnanci školy sešli ke společnému slavení poutní mše svaté v kostele P. Marie v Kroměříži. Slavnostní bohoslužbu celebroval olomoucký biskup Josef Hrdlička.

Termín přihlašování 4. 1. 2018 od 7.30 do 18. 1. 2018.

 

7. 12. 2017 proběhlo v Knihovně Václava Havla v Praze slavnostní vyhodnocení literární soutěže pro studenty středních škol o Cenu Knihovny Václava Havla za studentský esej. Letošní, již 9. ročník této soutěže nabídl lákavé, ale náročné téma Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků?

O jazykové soutěže je tradičně velký zájem. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se do poslechového klání přihlásilo přibližně padesát studentů, z nichž postoupilo do ústního kola jen deset nejlepších. Protože se úroveň účastníků neustále zvyšuje, nemají zkoušející jednoduchý úkol při rozhodování o vítězích. Nicméně, zde jsou výsledky. Vítězové nás budou reprezentovat v okresním kole. My jim tímto cestou ještě jednou blahopřejeme a doufáme v další úspěchy.

Termín: 19. 1. 2018

Začátek: 19.30 hodin

Ukončení: 2.00 hodiny

Hudba: Akvarel taneční orchestr Zlín, cimbálová muzika Čagan a studentská kapela Na Ostro

P. Jiří Pospíšil, ředitel ADCM v Rajnochovicích byl v úterý 5. prosince hostem na večerní ročníkové mši svaté. V kázání přítomným nejen poradil, jak dobře prožít advent, ale také je povzbudil k podpoře snahy uspořádat v Praze Světové dny mládeže modlitbou a obětí. V SDM vidí jeden z prostředků, jak oživit víru v zemi, kde se SDM pořádají. Po mši svaté P. Jiří představil své spolupracovníky z Přístavu a krátce seznámil studenty s činností středisek ARCHA a PŘÍSTAV v Rajnochovicích.

12. 12. 2017 proběhne na Arcibiskupském gymnáziu první kolo studentských prezidentských voleb nanečisto. Volby opět připravila organizace Jeden svět na školách.

Nový liturgický rok začal 3. prosince 1. nedělí adventní. Následující den jsme se o hlavní přestávce setkali ve vestibulu školy, kde školní kaplan P. Martin požehnal adventní věnec a všem přítomným popřál pokojné a radostné prožívání tohoto období plného naděje a očekávání. Krátký obřad doprovodila svým zpěvem schola AG.

Ve čtvrtek 31.11. 2017 proběhlo v aule školy vzdělávací anglické divadelní představení pro 3. a 4. ročníky.

V sobotu 2. 12. 2017 proběhl v prostorách školy Den otevřených dveří. Uchazeči o studium a jejich rodinní příslušníci se mohli seznámit s vyučujícími a přístupy ke vzdělání, vychovateli a podmínkami domova mládeže nebo školním kaplanem a aktivitami pastoračního centra. V průběhu celého dne studenti provázeli všechny uchazeče a hosty a všem zpívala schola AG a sbor AVE.

1. 12. 2017 vyvrcholilo slavnostní vernisáží snažení studentů tříd 2. C, 2. S, 3. A a 3. C, kteří pod vedením L. Ondráčka, L. Pospíšilové a A. Řezníčkové pracovali na projektu 100 let Československa (s podtitulem Rodino, vyprávěj).

V úterý 28. 11. se na Reálném gymnáziu v Prostějově pod záštitou České debatní společnosti konala argumentační soutěž. Mezi účastníky patřil I nově založený tým Arcibiskupského gymnázia.

Srdečně vás zveme na akci Studenti dětem, která se na naší škole bude konat již druhým rokem. Zakoupením malého občerstvení přispějete na pomoc dětem v rozvojových zemích, které možná právě v tuto chvíli nemají co jíst.

Prodej bude probíhat 4.–5. 12. 2017 každou přestávku ve vestibulu naší školy.

V úterý 5. 12. 2017 v 18 hodin srdečně zveme do studentského klubu na přednášku s názvem „Kujbyšev/Samara bývalé náhradní hlavní město SSSR“. Přednášet bude doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovy univerzity.

V pondělí 27. 11. 2017 se ve studentském klubu sešli v hojném počtu jak studenti, tak absolventi AG. Interaktivní přednáška s názvem „S průjmem kolem světa, aneb Nepál“ absolutně nadchla všechny přítomné.

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži okresní kolo soutěže BIBLE A MY. Celkem soutěžilo 59 žáků a studentů z patnácti škol okresu Kroměříž. Ve III. a IV. kategorii soutěžili též studenti AG.

Studenti Arcibiskupského gymnázia se zapojili do celostátního projektu 100 LET ČESKOSLOVENSKA V NAŠÍ ŠKOLE (s podtitulem RODINO, VYPRÁVĚJ). Oslovili své rodinné příslušníky, vedli s nimi rozhovory, získali zajímavé předměty, z nichž mnohé se pojí s rodinnými příběhy z obou světových válek, období první republiky, 50. let či normalizace. Předměty, fotografie i písemné dokumenty budou vystaveny 1.–2. prosince 2017 v multimediální učebně.

V pondělí 27. listopadu se v prostorách školy uskutečnil veletrh absolventů AG, studujících vysokou školu. Pozvání přijalo 11 bývalých studentů a poutavým způsobem představili středoškolákům svoje studijní obory.

Myslím, že i vy byste si vzpomněli na datum bitvy u Slavkova, kdyby váš vyučující mířil takovou zbraní. Všechny vědomosti si vybavili i studenti 3.C a 5.K při hodině dějepisu, kde napoleonské války názorně přiblížil pan Mgr. Vojtěch Ševčík.  Jeho přednáška o chladných i palných zbraních, střelném prachu, uniformách a taktice zaujala zvláště ty, kteří byli nejvíce na dostřel.

To si mohli říci studenti primy a sekundy, kteří v rámci výuky navštívili vědecko-zábavní park VIDA! v Brně. Na obrovské ploše jedné z bývalých výstavních hal zde na studenty čekalo přes 150 interaktivních exponátů z nejrůznějších oblastí fyziky, biologie, zeměpisu, chemie aj. Všechny exponáty bylo možné si vyzkoušet a lépe tak porozumět světu kolem nás

V polovině listopadu už je Podzámecká zahrada téměř prázdná, takže poskytuje téměř ideální prostor pro představu atomových orbitalů – ty jsou taky prostor a taky jsou téměř prázdné.

Pětatřicet studentů AG se stalo úspěšnými řešiteli mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž kategorií Kadet, Junior a Senior probíhala 13.–15. listopadu 2017. Celkem se soutěže v České republice zúčastnilo 74 518 soutěžících z 656 škol.

Každoročně v měsíci listopadu organizuje naše partnerská škola v polských Piekarech mezinárodní turnaj v sálové kopané. I letos jsme od partnerů obdrželi pozvání a tak mohl v pondělí 20. listopadu odcestovat náš fotbalový maturantský „Old Boys“ team na tento turnaj.

Při příležitosti dvoutisícího výročí úmrtí Publia Ovidia Nasona jsme navštívili Den latiny, který organizuje Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Zaujaly nás přednášky o nápisech na náhrobcích, odívání, vztahu náboženství a práva a Ovidiově elegii.

V pondělí 20. listopadu se opět po roce konalo okresní kolo v basketbale středních škol dívek i chlapců. Pořadatelem celé akce bylo gymnázium Kroměříž.

V pondělí 13. 11. 2017 se po mši svaté vydala AG-výprava skládající se ze sboru, scholy a ministrantů na pouť do Říma. Cílem bylo na generální audienci se Svatým otcem ve středečních dopoledních hodinách reprezentovat Českou republiku jako stát, kde by se v roce 2022 mohlo uskutečnit Celosvětové setkání mládeže.

Přednáška na téma sýry se konala 20. 11. 2017 v učebně chemie. Paní doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D. z ústavu technologie potravin Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nás seznámila s druhy sýrů, technologií výroby a na co si dát pozor při nakupování sýrů.

Přednáška byla vybrána z většího celku nabízených přednášek Věda na přání. Témata jsou učivem předmětů fyzika, biologie a chemie.

Ve středu 15. listopadu proběhla ve studentském klubu na AG přednáška České křesťanské akademie, za spolupráce AG, na téma Odsun Němců a internační tábor v Kroměříži v letech 1945 a 1946. Poutavou přednášku si připravil Mgr. Libor Ondráček, zástupce ředitele AG a vyučující dějepisu. Fakta o méně známé a nepříliš lichotivé kapitole československých poválečných dějin vyslechlo asi padesát zájemců o místní historii.

Dne 14. 11. v odpoledních hodinách se studenti 4.A vydali spolu s panem profesorem Vladimírem Koutným sázet krokusy na pozemek školy. Nejednalo se však o prostoduchou zahradnickou kratochvíli, nýbrž o důležitý akt. V rámci Projektu Krokus, který pořádá irská nadace pro osvětu holocaustu, jsme si připomněli jeden a půl miliónu židovských dětí, které zahynuly v době 2. světové války.

27. listopadu v aule AG

9.50–11.30 třetí ročník
11.40–13.20 čtvrtý ročník

Program: představení jednotlivých fakult a oborů VŠ absolventy AG + volná diskuse a odpovědi na dotazy

Zažijte s námi atmosféru předvánoční Vídně!

Tradiční zájezd do rakouské metropole, který každoročně organizuje německá sekce.V pondělí 18. prosince 2017, cena 490 Kč. Na programu je prohlídka Vídně se zkušeným průvodcem a adventní trhy před radnicí.

Přihlásit se můžete od úterý 21. 11. v kabinetu AJ u paní Ševčíkové. Platba při přihlášení. Přednost mají studenti, kteří s námi ve Vídni minulý rok nebyli.

Studenti a učitelé AG měli možnost zúčastnit se ve dnech 10.–11. listopadu 2017 konference s názvem „Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie“. Konferenci pořádala Česká křesťanská akademie, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung v refektáři emauzského kláštera v Praze.

Od pátku 10. 11. do soboty 11. 11. 2017 se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži uskutečnila duchovní obnova, kterou svým slovem a modlitbou provázel P. Max Kašparů. Pozvání přijalo přes 120 účastníků z řad rodičů studentů i absolventů, ale také přátel školy.

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření pokojné atmosféry a krásně prožitý společný čas na AG.

Knihy hoří při teplotě 451 stupňů Fahrenheita. To je také název představení, které v pondělí 6. 11. zhlédli v Brně v kulturním centru Semilasso žáci především druhého ročního Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Anglické divadlo o městě, kde se nesmí číst, podávalo divákům jasnou myšlenku.

Ve dnech 10.–12. 11. 2017 se na Přístavu v Rajnochovicích konal víkend pro začínající biřmovance AG. Přístav je v podstatě fara sloužící od roku 1993 jako Arcidiecézní centrum mládeže.

V úterý 7. 11. vypukly na kroměřížské obchodní akademii líté souboje v rámci 10. ročníku turnaje v pIšQworkách. Konkurence byla letos velká, sešlo se zde 17 týmů.

Česká křesťanská akademie a AG zvou na přednášku ODSUN NĚMCŮ V ROCE 1945 – Internační a vězeňský tábor v Kroměříži v letech 1945–1946. Přednáška bude ve středu 15. listopadu 2017 v 19 hodin ve studentském klubu na AG.

Před přednáškou přijměte pozvání na „studentskou“ mši svatou, kterou bude v 18.00 hodin sloužit P. Antonín Hráček v kostele sv. Jana Křtitele.

Předloňští absolventi AG Zuzka Haiserová a bývalý prezident SPAGu Lubomír Vojtěch Baar srdečně zvou na přednášku o svém několikaměsíčním pobytu v Nepálu. Přednášku nazvali „S průjmem kolem světa, aneb Nepál“. Těší se na viděnou ve studentském klubu v pondělí 27.11.2017 v 18 hodin.

V pondělí 30. 10. 2017  studentský klub zcela zaplnili převážně účastníci loňského projektového „týdne“ pěší pouti do Santiaga de Compostela. Studenti AG Anička Gajdošíková  a Tomáš Sýkora si připravili povídání o této pouti nesmírně poutavým způsobem: zajímavé byly jak postřehy z cesty samotné, tak zamyšlení např. nad důležitostí obyčejné vody.

Ve dnech 2. 11. a 8. 11. 2017 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní (školní) kolo soutěže BIBLE A MY. Ve III. kategorii soutěžili studenti primy a sekundy, ostatní studenti soutěžili v rámci IV. kategorie. V základním kole jsou prověřovány všeobecné biblické znalosti.

V pondělí 6. 11. k nám zavítala paní zdravotnice z Červeného kříže. Seznámila nás s tím, jak se chovat v krizových situacích. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je mít zlomenou ruku a jak ji ošetřit. Rozdělili jsme se do skupin a diskutovali o různých úrazech. Následně jsme si vyzkoušeli na figuríně resuscitaci. Bylo to příjemně strávené odpoledne a mnohému jsme se naučili.

Sára Gilíková a Agáta Kvapilíková, 1.P

Každý biřmovanec potřebuje někoho, kdo se za něj bude modlit. Proto se v pondělí 6. listopadu skupina biřmovanců vydala do kláštera Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu. Po vzájemném seznámení a společné modlitbě zpěvem si sestry vincentky losovaly lístečky se jmény studentů, za které se budou po dobu přípravy modlit.

Kamila Zbořilová, 5.K

V pátek 3. listopadu 2017 se uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády ve Zlíně. Soutěž je každoročně organizována Mensou a soutěžící se musí vypořádat ve dvoukolovém testu se spoustou náročných logických úkolů. Naši školu reprezentovali tři studenti. V kategorii B obsadil žák Jan Doubrava z primy krásné 4. místo.