Beseda pro veřejnost a studenty proběhne ve středu 14. února (Popeleční středa) v 15.30 hodin ve studentském klubu na AG.

Pozvánka.

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 se na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Výborné 2. místo obsadil v kategorii II. B Nikolas Prokša z 2. S, který porotu zaujal zejména rozsahem slovní zásoby stejně jako vynikající výslovností. K výsledku mu pomohlo také téměř bezchybné porozumění poslechovým textům maturitní úrovně.

V úterý 6. února zavítal do naší školy známý kněz P. Elias Vella, který působí na Maltě. Do České republiky pravidelně jezdí a pořádá semináře, duchovní cvičení a účastní se konferencí. Od roku 1993 působí na Maltě jako hlavní exorcista a prezident diecézní komise pro okultismus a satanismus.

Během měsíce ledna sloužili ročníkové mše svaté kněží, kteří působili na AG v minulých letech jako jáhni. V úterý 16. 1. nás navštívil P. Jiří Luňák, o týden později P. Jan Berka a v závěru měsíce ledna jsme se setkali s P. Michalem Zahálkou.

V úterý 6. února 2018 proběhl na AG další Den s múzami, tentokrát ve znamení začínající kampaně Číst Havla. Ve vestibulu zvala k posezení i k četbě školní lavička Václava Havla, ve školní knihovně si příchozí mohli prohlédnout výstavku děl Václava Havla i knížek o něm a kdo chtěl, mohl se přidat k předčítání – třeba z dopisu V. Havla G. Husákovi. Paní knihovnice také připravily havlovský program pro třídy a večer se ti nejakčnější mohli podívat na Havlovu Vernisáž.

Ve středu 7. 2. 2018 se na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v AJ. Naše studentky se i přes velkou konkurenci umístily na stupních vítězů.

Chcete zjistit, jestli je vaše úroveň angličtiny dostatečná na zkoušku FCE? Můžete to zjistit díky pre-testu, který má stejný formát jako reálná zkouška, ale stojí podstatně méně. Navíc, nemusíte nikam jezdit, pre-test se koná na naší škole, a to 14. 3. od 8.00. Přihlašujte se do 15. 2. Bližší informace na nástěnce AJ ve 2. patře.

Dne 29. a 30. ledna 2018 se na Gymnáziu Kroměříž konalo okresní kolo 44. ročníku Olympiády v českém jazyce. 29. ledna se zde setkali starší studenti, kteří prověřili své znalosti rodného jazyka a ve slohové práci uvažovali nad silnými stránkami své osobnosti. Naše studentka Tereza Miltová ze 2.B získala 6. místo.

Student Filip Zavadil zvítězil ve čtvrtek 1. února v krajském kole Bobříka informatiky. Velmi dobře si vedli i další zástupci AG – Kristýna Kaňovská, která skončila pátá a Martin Pospíšilík, který vybojoval desáté místo.

6. 2. 2018 se na naší škole uskuteční Den s múzami. V letošním roce jsme se inspirovali čtenářskou kampaní Knihovny Václava Havla a naší akci jsme dali podtitul Číst Havla. Program najdete zde.

 

Pravidelné zkoušky jsou každou středu od 14.15 do 16.15 v aule AG.

Informace na nástěnce ve druhém patře nebo u pana zástupce Korbičky.

Ve dnech 21.–26. 1. 2018 proběhl společný lyžařský kurz tříd 1.B a 3.T. Ubytování a také vynikající stravování bylo zajištěno v chatě Zátiší v Karlově pod Pradědem, části obce Malá Morávka v okrese Bruntál. Výcvik probíhal ve Ski Aréně Karlov, kde je na jeden skipas k dispozici 12 kilometrů propojených sjezdovek.

Ve 2. ročníku a 4.K jsme práci v naší staré laboratoři zakončili zajímavými chemickými pokusy, jako tajné písmo, sloní zubní pasta, filmařská krev. Jak uvidíte na fotografiích tak jsme si vypěstovali i barevnou chemikovu zahrádku, poté co jsme do roztoku vodního skla zasadili krystalky solí jako semínka, která vykvetly a vyrostly jako rostlinky.

Odjeli jsme jako obvykle v něděli 21. ledna po společné mši svaté. Počáteční zpoždění naštěstí řidič autobusu brzy smaže a 13.15 jsme na točně v údolí Vranča. Překládáme bagáž na traktor, který vyváží věci nahoru na chatu Javorku.

Současný bratr jáhen Jirka Šůstek srdečně zve na přednášku o svém prázdninovém pobytu v Texasu. Přednášku nazval „Po nás potopa, aneb prázdniny u krajanů v Texasu“.

Těší se na viděnou ve studentském klubu v pondělí 5. 2. 2018 v 18 hodin.

Chcete se něco dozvědět o této mezinárodní zkoušce? Např. proč je pro vás dobré si ji udělat? Co obnáší její jednotlivé části? Chcete získat tipy přímo od examinátora?

Pokud ano, pak přijďte na přednášku o této zkoušce v pondělí 5. 2. od 14.15 do 15.00 hodin. Povede ji paní Mičková z Lingua Centra v Olomouci. Zájemci, zapište se do středy 31. 1. do 12.00 na seznam na nástěnce ve 2. patře naproti kabinetu AJ.

V pátek 19. ledna byl ve večerních hodinách zahájen v DK v Kroměříži již 20. ples AG. Letos byl ve znamení Benátské noci.

Ve středu 17. ledna se uskutečnila výjimečná akce „Staň se středoškolákem“. Šestnáct žáků ze základních škol Kroměříže, Zlína a okolí si zkusilo, jaký je jeden pracovní den studenta gymnázia. Po krátkém vzájemném seznámení se žáků ujali jejich patroni, dva studenti Agéčka a ti je provázeli po celý den.

Hned po vánočních prázdninách se členové SPAGu vydali na stmelovací akci.

Ve čtvrtek 4. ledna jsme se vypravili po 5. hodině do Rajnochovic na Přístav.

Po příjezdu následovalo ubytování a seznámení se s Přístavem.

V úvodu tohoto týdne se na naší škole uskutečnila konverzační soutěž v německém jazyce. Navzdory přibývajícímu množství pololetních písemek se jí zúčastnilo celkem 21 studentů.

Nižší kategorii (1.P a 2.S) zcela dominovala třída 2.S. Třetí místo obsadila Martina Gřivová, druhé místo získala Kristýna Bulvasová a na stupni vítězném se objevil Nikolas Prokša.

Letošní školní rok je na volby skutečně bohatý. Od podzimu 2017 tak proběhly na naší škole už třetí studentské volby, organizované společností Jeden svět na školách.

16. 1. 2018 proběhne na Arcibiskupském gymnáziu druhé kolo studentských prezidentských voleb nanečisto, které připravila organizace Jeden svět na školách. Tentokrát. se jich mohou zúčastnit všichni studenti AG, kteří dovršili 15 let.

V prosinci proběhlo na našem gymnáziu školní kolo České lingvistické olympiády. Letos se jej zúčastnilo 19 studentů. Zadání bylo velmi náročné, přesto postoupil do dalšího, regionálního kola, zatím největší počet soutěžících: Monika Dostálová, Šimon Kinc, Tadeáš Sochor a Václav Kubíček. Regionální kolo proběhne 8. 2. 2018 v Olomouci. Všem soutěžícím děkuji za účast.

Cestovatelské přednášky jsme ve studentském klubu v novém kalendářním roce zahájili v pondělí 8. 1. 2018 na obzvláště zajímavé téma:  Medjugorje, místo modlitby. Paní vychovatelka Mgr. et. Bc. Barbora Němčáková na tomto známém poutním místě strávila rok života, o kterém nám velmi poutavě vyprávěla. Všichni přítomní projevovali velké nadšení, že v rámci projektového týdne budou moci toto místo také navštívit.

Jako každý rok, tak i vloni, se v předvánočním týdnu (21. prosince 2017) konala slavnostní adventní večeře pro všechny ubytované studenty v domově mládeže. Do vánoční nálady nás naladila schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a také vánoční výzdoba jídelny. Po úvodním slovu bratra jáhna, pana ředitele, pana vedoucího vychovatele a po požehnání bratra jáhna jsme se s chutí pustili do jídla, které bylo jako vždy výborné.

Sbor AVE pod vedením sbormistra Michaela Korbičky doprovázel zpěvem z kůru kaple Panny Marie úterní ročníkovou mši svatou.

Ve čtvrtek 4. ledna a v pondělí 8. ledna 2018 se i na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Ta je na AG již tradičně spojena s žehnáním pokojů a těch, kteří je obývají.

V závěru minulého roku se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo 44. ročníku Olympiády v českém jazyce, v němž se ve dvou kategoriích utkalo celkem 56 soutěžících.

V úvodní části olympionici pracovali s textem K. Čapka a řešili např. úkoly týkající se lexikologie, větných členů nebo interpunkce.

Během roku 2017 nám do knihovny AG přibylo 1. 057 titulů, z toho 30 titulů si můžete vypůjčit v pastoračním centru (viz více), z  toho je 12 audiovizuálních dokumentů 

Advent vystřídalo vánoční období a my si můžeme připomenout, jak jsme prožili dobu příprav na Vánoce na naší škole.

Od pondělí do středy se po celý advent jednotlivé třídy podílely na vedení rorátů a poté byly pozvány na malou snídani do čajovny. Studenti i zaměstnanci školy měli možnost se zapojit do adventní aktivity, díky níž se adventními hvězdami s úkoly postupně zdobil strom v kapli sv. Stanislava.

Vánoce nejsou jen o zběsilých nákupech, ale především o snaze dělat radost druhým. To studenti třídy 5.K dobře vědí, a proto jsme se dne 22. prosince vydali do domova důchodců na Riegrově náměstí obveselit ty, jejichž Vánoce by jinak byly poněkud osamělé.

Děkujeme všem, kteří nás prostřednictvím www.agecko.cz v průběhu celého roku podpořili a obdarovali.

Vašich darů a podpory si ceníme a upřímně děkujeme.

Dne 18. 12. 2017 se naše třída společně s třídou 1. C vypravila na cestu do hlavního města Rakouska, do Vídně. Sraz proběhl v 6.20 u Justiční školy. Cesta autobusem uběhla poměrně rychle a my jsme mohli začít s programem.

V pondělí 18. 12. se na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově konal již šestý ročník Vánoční debatiády. Svůj tým vyslalo taktéž Arcibiskupské gymnázium.

Ve třech soutěžních kolech se utkaly týmy nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, které obhajovaly či napadaly tyto teze:

Ve středu 20. 12. navštívila skupina studentů  třetího ročníku Centrum odborné přípravy technické. Pod vedením ing. Stavinohy si vyzkoušeli 3D modelování v programu CAD (computer-aided design) i rýsování ve 2D. CAD se využívá jak ve stavebnictví, strojírenství, architektuře, tak i v elektrotechnice a geografii.

Dne 28. 11. 2017 se dva sedmičlenné týmy naší školy zúčastnily Internetové matematické olympiády, kterou již desátým rokem pro studenty středních škol pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Během dvou hodin bylo nutné vyřešit deset náročných úloh. Tým kapitána Václava Kubíčka si vedl na výbornou. V konkurenci 215 týmů se umístil na krásném 20. místě, čímž vytvořil rekord školy. Podaří se ho jeho následovníkům v příštím ročníku překonat?

V jedné z posledních předvánočních hodin výtvarné výchovy měli studenti 3.T možnost prakticky experimentovat s tiskem z hloubky. Na tuto chvíli se několik vyučovacích hodin připravovali a nadšení z výsledku stálo za to.

Prožívat Vánoce každý den by chtěla většina dětí a nejspíš i dospělých. Tak se zároveň jmenoval předvánoční program pro základní školy, kterého se letos zúčastnilo 11 tříd z pěti kroměřížských škol, celkem asi 250 žáků. Na programu se kromě pastoračního centra podílel také náš student Václav Kubíček ze 4. ročníku, kterému tímto také děkujeme za ochotu a čas, který menším i větším návštěvníkům věnoval.

Někteří možná zaznamenali, že se koncem prosince na stránkách našeho gymnázia objevila nenápadná pozvánka na zájezd do Předvánoční Vídně. Jak jistě všichni víte, tato akce patří k dlouholeté tradici a i letos se našla spousta studentů, kteří o ni projevili zájem.

18. 12. 2017 navštívili hodiny mediální výchovy a tvůrčího psaní na AG vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, Andrea Hanáčková a Jakub Korda. Ve dvou ukázkových seminářích prezentovali své obory, které se týkají mj. rozhlasové adaptace a publicistické tvorby, rozhlasové kritiky, rozhlasové fikční tvorby, televizních studií a vizuální kultury, dále managementu kultury a festivalové dramaturgie a produkce.

V pondělí 18. prosince se skupina 70 studentů vydala do nemocnice na Malém Valu, aby potěšila nemocné předvánoční návštěvou. Pokoje pacientů navštívilo deset skupinek, které si rozdělily jednotlivá oddělení. Zazněly koledy, společná modlitba a také přání požehnaných Vánoc s malým dárkem v podobě perníčku, které napekli učitelé naší školy a dozdobili a zabalili studenti v průběhu adventní doby.

Ve středu 13. prosince 2018 pokračoval druhým kolem 1. ročník středoškolské ligy ve volejbale. Turnaj středních škol se opět konal ve sportovní hale Kojetín. Do tohoto kola se přihlásilo pět škol z regionu Kojetín a Kroměříž. Ve třech kategoriích se turnaje účastnilo celkem 75 chlapců a dívek. Na třech kurtech bylo odehráno celkem osmnáct utkání.

V rámci jedné z tréninkových hodin lezení se kluci a holky z horolezeckého kroužku pustili do nácviku slaňování, které někteří z nich, v této délce, absolvovali poprvé. K tomuto účelu využili prostoru schodišťové šachty u tělocvičny.

V úterý 5. 12. 2017 se sešli ve studentském klubu studenti a další příznivci cestování na přednášce s názvem „Kujbyšev/Samara bývalé náhradní hlavní město SSSR“. Přednášel doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovy univerzity a přítomní se mohli dozvědět spoustu zajímavostí jak z historie (zejména období 2. světové války), tak i ze současnosti města a okolí.

přemýšlíte, jaké si vzít na čtení na prázdniny? Zajděte se podívat na doporučenou literaturu do knihovny. Je zde nachystaná nabídka pro studenty 2. ročníků AG. 

V úterý 12. 12. 2017 si studenti AG  vyzkoušeli „nanečisto“ volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Volby se opět konaly pod záštitou společnosti Jeden svět na školách. Provedení voleb se ujala čtyřčlenná volební komise ve složení Alexandros Belis, Anna Burešová, Jan Herman a Šimon Kinc, kteří se své role ujali velmi seriózně, a díky tomu volby proběhly hladce.

Odvážné šaty, které bude mít česká Miss Supernational 2017 na týdnu světové soutěže krásy vznikly podle původních návrhů studentky 2.A Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Kláry Bednaříkové.

Od první listopadové středy přibyla pro naše studenty další sportovní aktivita. Milovníkům ledové plochy a skluzu se naskytla příležitost pokračovat v tradici, kterou v novodobé historii obnovil a léta úspěšně vedl pan vychovatel Zemánek – totiž bruslení a hokej.