Dne 4. června 2018 proběhlo na Arcibiskupském zámku v Kroměříži každoroční předávání vysvědčení úspěšným maturantům naší školy. Slavnostní akt byl zahájen státní hymnou, po které ředitel školy Mgr. Jan Košárek přivítal všechny přítomné.

Velmi pěkného úspěchu dosáhl v řešení Fyzikální olympiády tentokrát v kategorii B Šimon Sukup. V krajském kole obsadil 2. místo a zařadil se tak opět mezi nejúspěšnější řešitele v této náročné soutěži. K úspěchu upřímně blahopřejeme.

L. Vláčil

Po pěti letech služby dosavadního školního kaplana P. Martina Sekaninu vystřídá P. Petr Káňa.

Počátek posledního měsíce školy jsme zahájili slavnostně. Na naší škole se konal již tradiční AGfest. Celý program začínal studentskou akademií, která byla v duchu soutěže Tvoje třída má známý hlas.

Ve dnech 7.–10. 6. 2018 proběhl na Hutisku poslední turnus duchovních rekolekcí pro budoucí biřmovance, tentokrát biřmovankyně. Z původního počtu asi osmi lidí nás jelo pouze pět, ale o to byly rekolekce osobnější. Práce na poli, mše svaté, silencium a krásná adorace vedly k nezapomenutelnému duchovnímu zážitku. A rozhodně k tomu přispěla i okolní krajina, kdy mohl člověk nerušen okolním světem pozorovat krásné západy slunce a rozjímat.

Jmenuji se Anna Dulavová a jsem studentkou 5.K Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Mám ráda matematiku, fyziku a chemii, ale naše škola nenabízí dostatek příjemných kratochvílí spojených s těmito předměty. Tak jsem to zkusila jinde, na Akademii věd.

Srdečně zveme na vyprávění P. Mgr. Jana Linharta s obrázky a hudbou. Přednáška s názvem Vietnam – Kambodža – Thajsko bude v pondělí 11. 6. 2018 v 18 hodin ve studentském klubu. Po přednášce bude otec Linhart sloužit v horní kapli mši svatou.

Od ledna 2018 do konce května probíhal v knihovně Arcibiskupského gymnázia další ročník čtenářské soutěže „Lovci perel“, kterou pořádáme v součinnosti s Knihovnou města Hradec Králové a ostatními spolupracujícími knihovnami.

Studentky naší školy se zúčastnily velmi pěkného kreativního projektu, na kterém se podílelo 37 škol ze čtyř států: Litvy, Lotyšska, Polska a České republiky. Cílem bylo vytvořit digitální knihu plnou rozmanitých příněhů. Vždy 4 školy společně vymýšlely jeden příběh, a doplnily jej ilustracemi. Příběhy jsou psané v anglickém jazyce

V úterý 5. 6. 2018 jsme se mohli dozvědět na přednášce s názvem „Na farmě v JARu“ spoustu zajímavých věcí ohledně lovu zvěře v Republice Jižní Africe. Nesporně zajímavé téma, jaké jsme ještě v rámci cestovatelských besed nikdy neměli: Ing. Karel Bartošek nás detailně seznámil s okolnostmi lovu, který probíhá velmi sofistikovaným způsobem. Výpravu uskutečnili v roce 2014. Též jsme mohli obhlédnout zajímavé lovecké trofeje z antilopy.

V neděli 3. 6. 2018 se nádvoří Arcibiskupského gymnázia a Podzámecká zahrada proměnily v pohádkovou říši. V Podzámecké zahradě čekaly na děti na čtrnácti stanovištích nejrůznější pohádkové bytosti s rozmanitými úkoly. Pro ty děti, které splnily alespoň 10 úkolů, čekala u registrace drobná odměna a zapojení se do slosování o ceny.

Od minulého týdne se u nástěnky vedle učebny češtiny zastavují skupinky studentů a živě debatují nad plakáty věnovanými různým mediálním tématům. Mohou se sami přesvědčit např. o tom, že s fotografiemi se dá jednoduše manipulovat, nebo zjistit, jaké nevýhody přináší až příliš snadné šíření informací na internetu.

Šermíři Arcibiskupského gymnázia se stali zlatým hřebem dětského dne v obci Krasové na Blanensku. Více na @CruentusMediaVita

Ve školním roce 2017/2018 přistoupilo k maturitní zkoušce celkem 105 studentů, přičemž dílčí část některé z maturitních zkoušek se nepovedla 4 studentům. 64 studentů prospělo a dalších 37 studentů prospělo s vyznamenáním.

V úterý 22. května se uskutečnila další akce DM z cyklu „Výpravy za poznáním“. Zájemci z řad studentů a zaměstnanců se tentokrát vydali na poznávací výpravu do Chřibů.

Společně natočme nové video pro Agečko.

Zadání pro studenty a pedagogy:

Natočit 3 různé záběry:

Výtvarnou práci desetiletého  Toníka Valenty  nejmladšího návštěvníka otevřené hodiny Art in English vedené metodou CLIL ohodnotila odborná porota časopisu Gate čestným uznáním a zároveň pochválila pěknou angličtinu na plakátech studentů primy AGKM. Máme radost.

V. J. Olexinová

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve rodiny s dětmi na Podzámecký pohádkový les, který se uskuteční v neděli 3. června 2018 od 14 do 17.30 hodin.

Na konci května skončila čtenářská soutěž Lovci perel 2018. Tedy v nejbližších dnech můžete očekávat vyhodnocení již konkrétních "lovců". 

Z důvodu oprav a úprav naší školy Školní knihovna AG svůj provoz ukončuje dříve, a to v pondělí 11. června 2018! Od tohoto dne již nebude možné využívat služeb knihovny.

V průběhu festivalu vystoupí kapela The Coffees, Sevap company nebo Good Woork.

Sevap company je pražská kapela hrající žánr reggae/latino. Převážně originální tvorba je směsicí cestovatelských zážitků a chuti jihu.

V úterý 29. května se opět po roce sešli na naší škole absolventi AG, kteří zakončili své studium před 68 lety. Zavítali k nám Mgr. Zdeněk Věrný a Josef Polášek ze Zlína, František Sasín z Hukvald, Radomír Andrýs z Prahy a Antonín Fabík z Prešova.

V úterý 29. května proběhla na našem gymnáziu pro studenty 2. ročníku přednáška Mgr. Petra Dvořáka, PhD. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na téma „Ideologie gender“.

V pondělí 28. května navštívil naši školu ředitel sekretariátu Sekce pro mládež ČBK kněz Kamil Strak, aby v hodinách náboženství prvního a druhého ročníku přiblížil říjnovou synodu o mládeži a také podnítil studenty k odpovědím na otázky, které se na synodě mají probírat (pro zájemce v odkazu dole).

Srdečně zveme do studentského klubu AG v úterý 5. 6. 2018 na netradiční téma přednášky o africkém safari. Připraví si ji pro nás otec jedné naší studentky pan Ing. Karel Bartošek. Začínáme v 18 hodin, těšíme se na vás.

Naše škola se letos zapojila do projektu organizace Jeden svět na školách, která po loňském úspěchu prvního ročníku nabídla školám už podruhé zajímavé aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků a studentů po celé České republice. Letošní motto O pravdu? připomíná důležitost rozlišování pravdivých a důvěryhodných informací v době, kdy se na sociálních sítích rychle šíří značné množství nepravdivých zpráv.

Již v pořadí osmá Noc kostelů na AG přilákala do prostor naší školy 330 návštěvníků. Mezi nimi jsme kromě místních a z blízkého okolí přivítali také skupinku z Polska, manželský pár z Krkonoš a Slovenska.

V rámci přípravy na udělení svátosti biřmování jsme se rozjeli na krásné místo zvané Hutisko. Prožili jsme legraci, pomáhali v lese, ale i na lukách. V pátek večer jsme zahájili hlavní část programu a tím bylo silencium. Rekolekce začaly promítáním filmu, který nás měl vést k hlubšímu zamyšlení.

V úterý 22. 5. 2018 v 18 hodin se zaplnil klub AG jak studenty, tak hosty. Na přednášce s názvem „Korsika – od moře k nejvyšším horám“ jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z hornatého ostrova: jak z pohledu geografického, tak i z poutavé historie. Přednášel prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., kroměřížský rodák.

zveme vás na noční pěší pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v pondělí 4. 6. 2018. Zahájení poutě bude v 19.30 hodin v horní kapli Panny Marie na AG, odkud společně vyrazíme. Prosíme vás o přihlášení se pomocí formuláře. Více informací na plakátku a přihlašovacím formuláři.

Ve dnech 21. až 23. května se studenti třídy 5.K Arcibiskupského gymnázia zúčastnili výměnného pobytu ve slovenském Ružomberoku. Pod dozorem paní profesorky Ivy Bekárkové se třída vydala na dlouhou a náročnou cestu do tohoto univerzitního města na severu Slovenska, které je co do počtu obyvatel srovnatelné s Kroměříží. Hostiteli našeho pobytu byli studenti předmaturitního ročníku Gymnázia svätého Andreja, kteří si pro nás připravili vskutku bohatý program.

Zobrazit informaci o zpracování osobních údajů (GDPR).

Ve středu 23. května jsme se sešli na farní zahradě u Panny Marie. Počasí bylo ideální, účast hojná, špekáčků dostatek, farní zahrada velice útulná. Večerní setkání druháku bylo fajn. Poděkování patří faráři V. Hlavicovi od Panny Marie.

Prožily jsme na Hutisku krásný víkend. Zapojily jsme se do práce v lese nebo na poli, v pátek večer jsme zahájily silencium a snažily se prožít chvíle v soukromí s Bohem.

V sobotu 19. května se soubor Cruentus zúčastnil dalšího rytířského turnaje v Olomouci. Dvakrát ročně pořádají kapucíni společně s maltézskou pomocí akci pro rodiny s dětmi, kde si mladí bojovníci mohou nejen zabojovat, ale také podpořit své potřebné vrstevníky. Letos to byl desetiletý, tělesně postižený, Ondra, který se na turnaji také ukázal. O dobovou atmosféru se tradičně starají naši studenti. Další na @CruentusMediaVita.

V souladu s článkem 37 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sdělujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži je:

Mezi oceněnými vítězi celostátní soutěže časopisu Gate je studentka sekundy AGKM Veronika Nečasová. Blahopřejeme k plakátu My World and My Life, který se mezi více než třemi sty hodnocenými výtvarnými díly s doprovodným textem v angličtině umístil na krásném šestém místě.

V. J. Olexinová

Ve středu 9. května 2018 se třída 3.A vydala do Rodinného centra Kroměříž na Kollárově ulici, kde pro děti předškolního věku uspořádala předem plánovanou akci nesoucí název Dětský den.

V pondělí 14. května 2018 proběhl v Praze pátý ročník konference Evropské dialogy Václava Havla, tentokrát pod názvem Česko na evropské křižovatce. Ve třech panelových diskusích si otázky o současnosti i budoucnosti EU kladli např. publicista Roman Joch, ekonomové Lukáš Kovanda a Tomáš Sedláček, historik Petr Hlaváček, spisovatelka Petra Hůlová, bývalý kandidát na prezidenta Marek Hilšer a mnozí další.

Stojanovo gymnázium Velehrad pořádá ve dnech 7.–16. 9. 2018 na půdě moskevské Ruské univerzity přátelství národů (RUDN) letní školu ruského jazyka.

Pokud jsou mezi studenty AGKM vážní zájemci o studijní a exkurzní pobyt v Moskvě, mohou se k nám přidat.

Od čtvrtka 10. do neděle 13. května se uskutečnila víkendová duchovní obnova našich biřmovanců v oblasti Hutisko-Solanec (nad Rožnovem pod Radhoštěm). Již tradičně první víkend patřil našim chlapcům, kterých zde bylo 14, následovat budou tři víkendy děvčat. 

Pokud víte, co znamenají zkratky CAD, CAD/CAM a CNC, postupujete do dalšího levelu. Zajímá vás programování a 3D tisk? Nabízíme pravidelnou aktivitu pro příští školní rok:

V úterý 22. 5. 2018 v 18 hodin srdečně zveme do studentského klubu na přednášku s názvem „Korsika – od moře k nejvyšším horám“. Přednášet bude prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., kroměřížský rodák.

V sobotu 12. 5. proběhly v Kroměříži tradiční historické dny. Tentokrát se připomínaly události bouřlivého roku 1848 a dobová kapela AG Media Vita rozhodně nemohla chybět. Více na @CruentusMediaVita.

I letos se pětičlenná družstva z primy a sekundy zúčastnily tradiční soutěže Mladý zdravotník, kterou každoročně pořádá ČČK Kroměříž. Jednotlivé disciplíny probíhaly na dopravním hřišti a v Květné zahradě a soutěže se letos zúčastnilo celkem jedenáct týmů starších a sedm týmů mladších žáků.

Ve čtvrtek 3. 5. vyrazily druhé ročníky Arcibiskupského gymnázia pod vedením otce Martina Sekaniny na tradiční exkurzi do Olomouce.

Kateřina Burešová navštěvuje Základní uměleckou školu v Hulíně, obor zpěv, kterému se pod vedením paní učitelky Dany Zapletalové věnuje již od svých pěti let.

Šimon Beneš se zpěvu věnuje od svých sedmi let pod vedením BcA. Jany Noskové na Základní umělecké škole Němčice nad Hanou.

Česko – německý fond budoucnosti

Číslo projektu:  6_18_8527

Název projektu: Rolle der Medien in einer sich verändernden Welt

Ve čtvrtek 3. května nás navštívili čtyři studenti Teologického konviktu v Olomouci. Připravili si pro studenty 1. ročníku a 3.T zajímavý program, který se dotýkal základních hodnot našeho života a touhy po prožití šťastného života.

V pátek 27. dubna jsme se v doprovodu pana vychovatele Součka a slečny Němčákové vydali do Brna zhlédnout dva florbalové zápasy na EURO FLOORBALL TOUR 2018.

V pondělí 23. dubna se na zahradě Malého Valu konala poslední společná skupinová schůzka maturantů (chlapců i děvčat) ubytovaných na DM.