Srdečně zveme do studentského klubu AG v úterý 5. 6. 2018 na netradiční téma přednášky o africkém safari. Připraví si ji pro nás otec jedné naší studentky pan Ing. Karel Bartošek. Začínáme v 18 hodin, těšíme se na vás.

Naše škola se letos zapojila do projektu organizace Jeden svět na školách, která po loňském úspěchu prvního ročníku nabídla školám už podruhé zajímavé aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků a studentů po celé České republice. Letošní motto O pravdu? připomíná důležitost rozlišování pravdivých a důvěryhodných informací v době, kdy se na sociálních sítích rychle šíří značné množství nepravdivých zpráv.

Již v pořadí osmá Noc kostelů na AG přilákala do prostor naší školy 330 návštěvníků. Mezi nimi jsme kromě místních a z blízkého okolí přivítali také skupinku z Polska, manželský pár z Krkonoš a Slovenska.

V rámci přípravy na udělení svátosti biřmování jsme se rozjeli na krásné místo zvané Hutisko. Prožili jsme legraci, pomáhali v lese, ale i na lukách. V pátek večer jsme zahájili hlavní část programu a tím bylo silencium. Rekolekce začaly promítáním filmu, který nás měl vést k hlubšímu zamyšlení.

V úterý 22. 5. 2018 v 18 hodin se zaplnil klub AG jak studenty, tak hosty. Na přednášce s názvem „Korsika – od moře k nejvyšším horám“ jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z hornatého ostrova: jak z pohledu geografického, tak i z poutavé historie. Přednášel prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., kroměřížský rodák.

zveme vás na noční pěší pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v pondělí 4. 6. 2018. Zahájení poutě bude v 19.30 hodin v horní kapli Panny Marie na AG, odkud společně vyrazíme. Prosíme vás o přihlášení se pomocí formuláře. Více informací na plakátku a přihlašovacím formuláři.

Ve dnech 21. až 23. května se studenti třídy 5.K Arcibiskupského gymnázia zúčastnili výměnného pobytu ve slovenském Ružomberoku. Pod dozorem paní profesorky Ivy Bekárkové se třída vydala na dlouhou a náročnou cestu do tohoto univerzitního města na severu Slovenska, které je co do počtu obyvatel srovnatelné s Kroměříží. Hostiteli našeho pobytu byli studenti předmaturitního ročníku Gymnázia svätého Andreja, kteří si pro nás připravili vskutku bohatý program.

Zobrazit informaci o zpracování osobních údajů (GDPR).

Ve středu 23. května jsme se sešli na farní zahradě u Panny Marie. Počasí bylo ideální, účast hojná, špekáčků dostatek, farní zahrada velice útulná. Večerní setkání druháku bylo fajn. Poděkování patří faráři V. Hlavicovi od Panny Marie.

Prožily jsme na Hutisku krásný víkend. Zapojily jsme se do práce v lese nebo na poli, v pátek večer jsme zahájily silencium a snažily se prožít chvíle v soukromí s Bohem.

V sobotu 19. května se soubor Cruentus zúčastnil dalšího rytířského turnaje v Olomouci. Dvakrát ročně pořádají kapucíni společně s maltézskou pomocí akci pro rodiny s dětmi, kde si mladí bojovníci mohou nejen zabojovat, ale také podpořit své potřebné vrstevníky. Letos to byl desetiletý, tělesně postižený, Ondra, který se na turnaji také ukázal. O dobovou atmosféru se tradičně starají naši studenti. Další na @CruentusMediaVita.

V souladu s článkem 37 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sdělujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži je:

Mezi oceněnými vítězi celostátní soutěže časopisu Gate je studentka sekundy AGKM Veronika Nečasová. Blahopřejeme k plakátu My World and My Life, který se mezi více než třemi sty hodnocenými výtvarnými díly s doprovodným textem v angličtině umístil na krásném šestém místě.

V. J. Olexinová

Ve středu 9. května 2018 se třída 3.A vydala do Rodinného centra Kroměříž na Kollárově ulici, kde pro děti předškolního věku uspořádala předem plánovanou akci nesoucí název Dětský den.

V pondělí 14. května 2018 proběhl v Praze pátý ročník konference Evropské dialogy Václava Havla, tentokrát pod názvem Česko na evropské křižovatce. Ve třech panelových diskusích si otázky o současnosti i budoucnosti EU kladli např. publicista Roman Joch, ekonomové Lukáš Kovanda a Tomáš Sedláček, historik Petr Hlaváček, spisovatelka Petra Hůlová, bývalý kandidát na prezidenta Marek Hilšer a mnozí další.

Stojanovo gymnázium Velehrad pořádá ve dnech 7.–16. 9. 2018 na půdě moskevské Ruské univerzity přátelství národů (RUDN) letní školu ruského jazyka.

Pokud jsou mezi studenty AGKM vážní zájemci o studijní a exkurzní pobyt v Moskvě, mohou se k nám přidat.

Od čtvrtka 10. do neděle 13. května se uskutečnila víkendová duchovní obnova našich biřmovanců v oblasti Hutisko-Solanec (nad Rožnovem pod Radhoštěm). Již tradičně první víkend patřil našim chlapcům, kterých zde bylo 14, následovat budou tři víkendy děvčat. 

Pokud víte, co znamenají zkratky CAD, CAD/CAM a CNC, postupujete do dalšího levelu. Zajímá vás programování a 3D tisk? Nabízíme pravidelnou aktivitu pro příští školní rok:

V úterý 22. 5. 2018 v 18 hodin srdečně zveme do studentského klubu na přednášku s názvem „Korsika – od moře k nejvyšším horám“. Přednášet bude prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., kroměřížský rodák.

V sobotu 12. 5. proběhly v Kroměříži tradiční historické dny. Tentokrát se připomínaly události bouřlivého roku 1848 a dobová kapela AG Media Vita rozhodně nemohla chybět. Více na @CruentusMediaVita.

I letos se pětičlenná družstva z primy a sekundy zúčastnily tradiční soutěže Mladý zdravotník, kterou každoročně pořádá ČČK Kroměříž. Jednotlivé disciplíny probíhaly na dopravním hřišti a v Květné zahradě a soutěže se letos zúčastnilo celkem jedenáct týmů starších a sedm týmů mladších žáků.

Ve čtvrtek 3. 5. vyrazily druhé ročníky Arcibiskupského gymnázia pod vedením otce Martina Sekaniny na tradiční exkurzi do Olomouce.

Kateřina Burešová navštěvuje Základní uměleckou školu v Hulíně, obor zpěv, kterému se pod vedením paní učitelky Dany Zapletalové věnuje již od svých pěti let.

Šimon Beneš se zpěvu věnuje od svých sedmi let pod vedením BcA. Jany Noskové na Základní umělecké škole Němčice nad Hanou.

Česko – německý fond budoucnosti

Číslo projektu:  6_18_8527

Název projektu: Rolle der Medien in einer sich verändernden Welt

Ve čtvrtek 3. května nás navštívili čtyři studenti Teologického konviktu v Olomouci. Připravili si pro studenty 1. ročníku a 3.T zajímavý program, který se dotýkal základních hodnot našeho života a touhy po prožití šťastného života.

V pátek 27. dubna jsme se v doprovodu pana vychovatele Součka a slečny Němčákové vydali do Brna zhlédnout dva florbalové zápasy na EURO FLOORBALL TOUR 2018.

V pondělí 23. dubna se na zahradě Malého Valu konala poslední společná skupinová schůzka maturantů (chlapců i děvčat) ubytovaných na DM.

DM tmelení děvčat ze 4.K

Ve středu 11. 4. 2018 se vypravily studentky 4.K v doprovodu své kmenové vychovatelky do nedalekého sportovního centra zahrát si bowling. Cílem nebyla jen hra samotná, ale především společně strávený čas, který jsme věnovaly sobě navzájem. Byl to takový malý teambuilding a podle ohlasů věříme, že určitě nebyl poslední... :) 

Ve středu 2. 5. 2018 vystoupili členové souboru Cruentus v Domově pro seniory U Moravy v Kroměříži. Předvedli pásmo písní, tance a šermu inspirované středověkou žákovskou poezií.

Více informací o souboru najdete na: @CruentusMediaVita

Prostřednictvím mše svaté zahájili maturanti své loučení s Arcibiskupským gymnáziem. Maturantská bohoslužba byla slavena na svátek sv. Marka ve středu 25. dubna dopoledne v kroměřížském chrámu Panny Marie.

V úterý 24. 4. jsem v AG baru měla přednášku pod názvem „Jak být proaktivní“, aneb „jaké si to uděláš, takové to máš“. Podělila jsem se v ní o své zkušenosti a zážitky, získané létem stráveným jako au pair ve Španělsku a dvou letních programech v USA.

Zveme studenty na prvopáteční rande, které se uskuteční 4.–5. 5. 2018 na AG. Společný program začne v 15 hodin v místnosti Jana Pavla II. a skončí sobotní snídaní.
Těší se na Vás otec Martin a bratr jáhen Jirka ;)

Hlaste se, prosíme, do čtvrtku 3. 5. 2018.

Více informací a přihlášení v menu Duchovní > Prvopáteční rande.

V pátek 20. dubna se na základní škole Slovan v Kroměříži konala tradiční fyzikální soutěž pro žáky 8. tříd. Tři své zástupce zde měla i naše prima. Žáci během dvou hodin řešili jak klasické fyzikální úlohy, tak i tipovací úkoly, museli se také vypořádat s převody jednotek. V konkurenci 40ti osmáků ze základních škol a gymnázii z Kroměřížska se žáci primy dokázali prosadit. Jan Doubrava zvítězil, Vojta Kapounek obsadil 7. místo a v první polovině byl i Jakub Němec, který skončil na krásném 17. místě.

Dne 18. 4. 2018 se konalo krajské kolo chemické olympiády typ C, kde naši školu reprezentoval Tadeáš Sochor z 2.C a Jiří Zvoníček z 1.C, Tadeáš uspěl jako úspěšný řešitel. Blahopřejeme.

Dospělé křesťanství – tak znělo téma duchovní obnovy učitelů a vychovatelů AG na Svatém Hostýně 20.–22. dubna, kterou vedl P. Josef Slezák.

Za příjemného jarního počasí pořádala Asociace školních sportovních klubů ve čtvrtek 19. dubna na umělce Hanácké Slavie Kroměříž krajské finále Poháru Josefa Masopusta v kopané. Turnaje se zúčastnila celkem 4 družstva ze Zlínského kraje: Gymnázium Staré Město, Gymnázium Valašské Meziříčí, SPŠ Zlín a vítěz okresního kola – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

Ve čtvrtek 19. 4. odpoledne pod vedením vychovatelky Mgr. Beaty Mrázové se mohli studenti z DM zúčastnit prvního jarního výletu na koloběžkách s návštěvou lesa a sběrem medvědího česneku.

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Proto i na naší škole se v těchto dnech uskutečnila různá setkání, přednášky a besedy věnované tomuto tématu.

Ve středu 18. dubna se skupina studentů v rámci semináře biologie čtvrtého ročníku vydala pod vedením pana profesora Pluhaře do Brna po stopách Gregora Johanna Mendla, zakladatele genetiky.

Dne 12. dubna navštívila naše třída 2.S Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V budově bývalé obuvnické továrny jsme si prohlédli expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost.

Ve čtvrtek 12. dubna vyrazila třída 1P v rámci Dne s třídním učitelem do ZOO Lešná. Díky propracovanému systému bezpečnostních instrukcí se celá akce obešla bez potíží a žádná z mediálně tak oblíbených událostí (pád studenta do gorilího výběhu, napadení tygrem, nehoda na návštěvnickém vláčku nebo incident u stánku s občerstvením) nás nepostihla.

V pondělí 9. dubna 2018 se třída 1.P vypravila na exkurzi do školní mlékárny. Uvítal nás zástupce ředitele Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské, pan Michal Pospíšil a poté následoval zajímavý program.

Čtvrtek 12. dubna 2018 byla pro mnohé den plný stresu z přijímacích zkoušek, pro nás však příjemně strávené dopoledne v Květně zahradě. Někteří spolužáci měli dnes poprvé příležitost se s tímto krásným místem seznámit, jiní se sem s radostí vraceli už po několikáté.

 Ve středu 11. 4. k nám zavítali volejbalisté a volejbalistky ze spřáteleného Stojanova gymnázia Velehrad. Týmy obou škol se navzájem spolu střetly již před měsícem – v březnu na Velehradě a naši sportovci tehdy odešli poraženi, dokázali vyhrát jen jeden set. Bylo tudíž co oplácet.

„Vítejte v chrochtajícím Nizozemsku!“ – takto nás po dojezdu přivítal náš hostitel, český kněz, který prožil své dětství a vyrůstal v Nizozemsku.

V březnu proběhla na Arcibiskupském gymnáziu tradiční soutěž v předčítání německého literárního textu s názvem Bücherwurm (knihomol).

Úlohou soutěžících bylo přečíst úryvek z knihy Erebos oceňované rakouské autorky U. Poznanski pokud možno s co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Zkrátka číst tak, aby se ostatní nenudili, aby je příběh zaujal...

V pondělí 10. 4. 2018 jsme jako přednášející přivítali ve studentském klubu naši milou absolventku Anežku Plintovičovou. Přiznala se k velké cestovatelské lásce k severským zemím – takže její „Velká cesta severem“, jak přednášku nazvala, byl opravdu velmi hutný průlet od Dánska přes země Skandinávie až po Island.

Dne 9. dubna pořádalo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži již pátým rokem dívčí pěší pouť do Napajedel, které se zúčastnilo dvacet devět studentek a trojčlenný doprovod sestávající z řeholní sestry, vychovatelky a kantorky. Cílem pouti byl hrob Aničky Zelíkové, dobrovolné oběti za potracené děti.

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce nabízí Arcibiskupské gymnázium v termínu 28. 6.–13. 7. 2018 možnost jazykového pobytu v partnerské škole Egbert Gymnasium Münsterschwarzach.

6. 4. 2018 proběhlo v Uherském Hradišti krajské kolo recitační přehlídky Wolkrův Prostějov. Zúčastnilo se jí na třicet recitátorů ve dvou kategoriích.