Byly aktualizovány Často kladené otázky týkající se přijímacího řízení a informace k přijímacímu řízení.

V pátek 28. září jsme se skupinka několika studentů v čele s otcem Petrem vydali na pouť ke svatému Václavu do Staré Boleslavi.

Co je to CAD?
Jedná se o používání pokročilých grafických programů pro projektování, patří sem i oblast počítačových vizualizací.

Co se naučíme?
Programovat v programu CAD a nakonec si studenti vytisknou na 3D tiskárně to, co spáchali. Předchozí znalosti nejsou nutné.

V úterý 2. října přijal pozvání na ročníkovou mši sv. P. Jiří Šůstek, který v loňském roce působil na naší škole jako jáhen. V homilii zavzpomínal na léta, která prožil na AG jako student a zdůraznil, že prostředí, které škola nabízí a vytváří, je důležité pro další zdravý rozvoj mladého člověka jak v oblasti přirozeně lidské, tak také duchovní.

Zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou získat informace o naší škole na stánku AG ve čtvrtek 4. 10. a v pátek 5. 10. na Veletrhu práce a vzdělávání v Kongresovém centrum Zlín.
Neváhejte a příjďte se informovat! Těšíme se na vás.

Ve středu 26. září se v kostele sv. Jana Křtitele konala studentská mše svatá, na kterou byl kromě otce Jiřího Šůstka, který působil v loňském roce na AG jako jáhen, pozván také celý tým z Rajnochovic.

Milí studenti 4. ročníků,

v knihovně je pro vás nachystaná do 15. 10. 2018 doporučené literatura, kterou určitě můžete využít ke čtení i při maturitní zkoušce.

Přijďte si vypůjčit!

Ve středu se vydalo deset výborných běžců na okresní kolo v přespolním běhu. Tento závod se konal v biatlonovém areálu města Bystřice pod Hostýnem.

V nadpisu článku není chyba. Šimon Sukup, student kvarty našeho gymnázia, skutečně nebyl na výletě v tibetské Lhase… Laserové centrum Fyzikálního ústavu AV HiLASE v Dolních Břežanech umožnilo od 7. do 9. září 2018 již podruhé 12 středoškolským studentům z České republiky v rámci programu Talentové akademie zkusit si práci ve svých vědeckých laboratořích.

Pro projekt Senioři ve vatičce vytvořila sekunda AG KM sérii obrázků. Vybrané výtvarné práce budou vystaveny pro radost starších generací od pondělí 1. října v Knihovně Kroměřížska.

P. J. Olexinová

aneb seznamovací pobyt pro studenty prvního ročníku Arcibiskupského gymnázia na Arše v Rajnochovicích. Na tomto pobytu měli žáci možnost seznámit se hlavně mezi sebou a později i se školou a jejím koloběhem.

Máš-li doma zbytečného plyšáka, přines ho v pondělí na pastorační centrum.

Ve středu 19. září naši školu navštívil bývalý absolvent Arcibiskupského gymnázia a nynější europoslanec JUDr. Stanislav Polčák, který si připravil přednášku pro druhé ročníky. Přednáška se týkala Evropské unie.

K osvojení cizího (někdy i mateřského) jazyka vede spletitá a trnitá cesta. Můžete se mořit celý rok (někdy i více) učením dlouhých pouček a nepřehledné gramatiky, nebo hurá do praxe! Pět studentek Arcibiskupského gymnázia se proto rozhodlo pro druhou variantu a využilo mnohaleté tradice dvoutýdenního pobytu v bavorském Münsterschwarzachu.

Vydejte se s námi do zlínského divadla na vtipnou i dojemnou komedii Zamilovaný Shakespeare. 

Kdy? – 25. 10. 2018 (sraz u Justiční školy)

Za kolik? - Vstupné i doprava jen za 160 Kč.

Kde se přihlásit? - Kabinet češtiny.

October 2018 – May 2019
Taurage, Lithuania

Po roce opět našim studentů nabízíme možnost zúčastnit se mezinárodního projektu Let´s Create a Story. Organizátorem je gymnázium v Litvě a cílem je ve spolupráci s dalšími 4–5 školami vytvořit příběh, který se stane součástí digitální knihy.

Stalo se již tradicí, že cyklus cestovatelských besed ve studentském klubu zahajuje náš nový bratr jáhen. Ani letos tomu nebylo jinak – jen téma nebylo tradiční (Texas), ale Paříž.

V úterý 18. září proběhl již tradiční Sedláčkův memoriál v atletice a středoškolský atletický pohár.

Závodů se zúčastnilo celkem sedm škol kroměřížského regionu, každá měla zastoupení v kategorii dívek i chlapců, včetně gymnázia z Liptovského Mikuláše, které je družební školou kroměřížského gymnázia.

Začínáme ve středu 10. 10. odpoledne.

Nabízíme:

Milí studenti,
také tento školní rok můžete využít službu psychologa přímo v prostorách AG. Psychologie za celou dobu své existence nasbírala spoustu zajímavých fint, nápadů a užitečných postupů, které mohou pomoci při řešení různých problémů nebo při osobním rozvoji.

V pondělí 10. září měli žáci primy a sekundy možnost prožít netradiční hodinu fyziky. Místo klasické výuky pro ně bylo připraveno několik stanovišť, na kterých mohli mimo jiné zkoumat účinky magnetického pole, sestavit dalekohled, řešit zábavné fyzikální testy nebo zkoumat optické klamy.

Náš společný třetí rok na AG jsme zahájili adaptačním a motivačním pobytem v Dřevohosticích. Na tamní faru jsme jeli spolu s paní učitelkou třídní Lenkou Pospíšilovou a paní vychovatelkou Dorou Droščákovou od 5. do 7. 9. 2018.

První z cestovatelských přednášek v novém školním roce bude mít (již tradičně) náš nový bratr jáhen Ondřej Talaš. Zveme všechny příznivce hlavního města Francie do studentského klubu v úterý 18. 9. 2018 na 18 hodin!

Ve středu 5. září proběhla za účasti třetích ročníků vědecká přednáška Science Slam. Tato akce je zaměřená na prezentaci vědeckých disciplín středním a základním školám. Science Slam je jedinečný především díky tomu, že přednášející nejsou profesoři, nýbrž studenti vysokých škol.

It’s the start of a new school year and, just like before, I’ll be offering you the chance of conversation lessons with me, your resident native speaker.

V tomto roce probíhaly opět rozsáhlé opravy školy. Ty letošní jsou určitě největšími v novodobé historii školy. Opravy probíhaly ve dvou samostatných projektech:

I letošní školní rok nabízíme studentům možnost přihlásit se k přípravě na svátosti křtu, eucharistie a biřmování.

Ti, kdo mají zájem o přípravu na tyto svátosti, se mohou přihlásit do pátku 11. října 2018 u P. Petra Káni nebo na Pastoračním centru.

V pondělí 3. září se opět po čase prázdnin a odpočinku vrátili studenti naší školy do svých tříd a také na pokoje domova mládeže. Nejdříve se setkali se svými třídními učiteli v kmenových učebnách a poté vstoupili do nového školního roku slavnostní mší svatou v kostele sv. Mořice společně s žáky Církevní základní školy (CZŠ) v Kroměříži.

Každá změna je náročná a k jedné z nejtěžších patří změna školy. Skoro všechny děti z ní mají strach. A aby nám to, budoucím primánům, ulehčili, připravili pro nás naši učitelé zábavný seznamovák. Shrnul bych to asi takto:

Zadání pro studenty a pedagogy je natočit 3 různé záběry:

1) Záběr na místo/člověka, věc/předmět, které máte na AGKM rádi, baví vás
2) Záběr na sebe, jak se díváte do kamery (bez mluvení)
3) Záběr na sebe, kdy řeknete ideálně několik slov, které pro vás charakterizují vaši školu, ale upřímně
4) Pokud vás napadne ještě nějaký záběr, pojďte do toho!

Vyučující: Mgr. Svatava Hrdá

Kurz je zaměřený na dosažení úrovně B2. Studenti si procvičí jednotlivé kompetence: speaking, reading, writing a listening tak, aby úspěšně zvládli zkoušku vedoucí k získání Cambridge First Certificate. Složení této zkoušky není podmínkou přihlášení do kurzu. Jedná se o nepovinný předmět, který bude probíhat ve středu 8. a 9. vyučovací hodinu.

Konverzace s rodilým mluvčím Gerdem Simonem startuje ve čtvrtek 13. 9. v učebně N2 pro přihlášené studenty.   

Konkrétně 6. a 7. hodinu pro maturitní ročník, 8. hodinu pro nižší ročníky. Bližší informace u vašich němčinářek a na nástěnce u kabinetu NJ.

Víte co je STEM? Toto slovo vzniklo z počátečních písmen slov Science (= věda), Technology (= technika), Engineering (= technologie) a Matematics (= matematika). Jedná se o koncept vzdělávání v oborech přírodních věd, jehož cílem je přiblížit výuku reálnému životu a nahradit příliš teoretické a izolované pojetí výuky vzájemným větším propojením předmětů. Pro nové postupy v přírodovědném vzdělávání se používá také označení badatelsky orientovaná výuka.

Voda v laboratoři i v učebně chemie je v současné chvíli ve funkčním stavu, což znamená, že lze zveřejnit termíny, ve kterých si můžete přijít vyzkoušet naši novou laboratoř: pátek 3. 8. 2018 (13:00–14:15), úterý 7. 8. (11:00–12:30), čtvrtek 9. 8. (11:00–12:30), pondělí 13. 8. (13:00–14:00) a středa 15. 8. (12:45–14:00). Pokud mi případní zájemci nezávazně potvrdí svou účast (na můj mail), budu rád – ale můžete se dostavit i bez ohlášení. Pokud by vám vyhovoval nějaký jiný termín, napište mi – když budu mít čas, pokusím se to zařídit.

Zobrazit pozvánku na X. pouť pedagogů na Svatém Hostýně konanou v sobotu 18. 8. 2018.

Již od začátku března probíhají ve škole opravy. Nejdříve se opravovalo pozvolna v 1. a 2. patře. Od začátku projektového týdne se opravy rozběhly opravdu naplno a ve škole je dělníků více než studentů.

Historie arcibiskupského chlapeckého semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1856–1950

V úterý 26. června se studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy sešli v kostele sv. Mořice při závěrečné mši svaté. Slavnostní bohoslužbu celebroval pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler. Ve své promluvě zdůraznil důležitost vděčnosti za dary, kterých se nám každý den dostává, vděčnosti Bohu i lidem. Děkovnou liturgii doprovodila svým zpěvem schola a také školní sbor AVE.

V pondělí 11. 6. 2018 jsme s velkou radostí přivítali ve studentském klubu velkého cestovatele a velkého vypravěče P. Mgr. Jana Linharta, který každoročně připraví a podnikne se svými přáteli expedici někam na opačný konec světa. Z těchto výprav má k dispozici neskutečně krásné fotografie a o všem, co je na cestách potkává, pak umí poutavě povyprávět.

Pro šest studentů ze tříd 2.B a 3.B skončila výuka v tomto školním roce ještě o den dříve. Ve čtvrtek 14. června se totiž se svou vyučující ruského jazyka paní Elenou Volkovou vydali do Prahy na návštěvu Velvyslanectví RF v ČR, kde byli oceněni vítězové celostátní soutěže „Poznej Rusko lépe“, která je organizována za podpory Velvyslanectví RF v ČR.

V pátek 15. června se třída 1P v doprovodu našeho jáhna Jirky vypravila na výlet k Záhlinickým rybníkům. Počasí vyšlo skvěle a evidentně vyhovovalo také motýlům, které jsme ten den mohli pozorovat v obrovském množství – za zmínku stojí perleťovci, několik druhů baboček a především nádherní batolci.

Se začínajícím Mistrovstvím světa ve fotbale se ve středu 13. června uskutečnilo také již 4. tradiční Mistrovství Arcibiskupského gymnázia na stadionu Základní školy Oskol. Tento turnaj se svými rozměry a počtem diváků mohl téměř rovnat prestižní a dobře známé celosvětové soutěži.

V úterý 12. června v podvečer se na zahradě AG slavila mše svatá na poděkování za roční působení bratra jáhna Jirky na naší škole. Sešlo se velké množství studentů, zúčastnili se také někteří učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci školy. V promluvě jáhen Jirka zavzpomínal na prožité chvíle na AG s humorem sobě vlastním.

Dožínky jsou oslavou úspěšné sklizně a my se radujeme z úspěchů, jichž dosáhli studenti (někteří z nich dnes již absolventi) AG v literárních soutěžích.

Po předání maturitního vysvědčení sloužil otec biskup Josef ve školní kapli P. Marie mši svatou za maturanty, jejich rodiče a blízké.

V neděli 10. června se členové sboru AVE vydali na koncertní turné. Začínalo ve Starých Hamrech, v 15 hodin. Koncert byl benefiční a výtěžek byl věnován na opravu zdejšího kostela sv. Jindřicha.