Náš společný třetí rok na AG jsme zahájili adaptačním a motivačním pobytem v Dřevohosticích. Na tamní faru jsme jeli spolu s paní učitelkou třídní Lenkou Pospíšilovou a paní vychovatelkou Dorou Droščákovou od 5. do 7. 9. 2018.

První z cestovatelských přednášek v novém školním roce bude mít (již tradičně) náš nový bratr jáhen Ondřej Talaš. Zveme všechny příznivce hlavního města Francie do studentského klubu v úterý 18. 9. 2018 na 18 hodin!

Ve středu 5. září proběhla za účasti třetích ročníků vědecká přednáška Science Slam. Tato akce je zaměřená na prezentaci vědeckých disciplín středním a základním školám. Science Slam je jedinečný především díky tomu, že přednášející nejsou profesoři, nýbrž studenti vysokých škol.

It’s the start of a new school year and, just like before, I’ll be offering you the chance of conversation lessons with me, your resident native speaker.

V tomto roce probíhaly opět rozsáhlé opravy školy. Ty letošní jsou určitě největšími v novodobé historii školy. Opravy probíhaly ve dvou samostatných projektech:

I letošní školní rok nabízíme studentům možnost přihlásit se k přípravě na svátosti křtu, eucharistie a biřmování.

Ti, kdo mají zájem o přípravu na tyto svátosti, se mohou přihlásit do pátku 11. října 2018 u P. Petra Káni nebo na Pastoračním centru.

V pondělí 3. září se opět po čase prázdnin a odpočinku vrátili studenti naší školy do svých tříd a také na pokoje domova mládeže. Nejdříve se setkali se svými třídními učiteli v kmenových učebnách a poté vstoupili do nového školního roku slavnostní mší svatou v kostele sv. Mořice společně s žáky Církevní základní školy (CZŠ) v Kroměříži.

Každá změna je náročná a k jedné z nejtěžších patří změna školy. Skoro všechny děti z ní mají strach. A aby nám to, budoucím primánům, ulehčili, připravili pro nás naši učitelé zábavný seznamovák. Shrnul bych to asi takto:

Zadání pro studenty a pedagogy je natočit 3 různé záběry:

1) Záběr na místo/člověka, věc/předmět, které máte na AGKM rádi, baví vás
2) Záběr na sebe, jak se díváte do kamery (bez mluvení)
3) Záběr na sebe, kdy řeknete ideálně několik slov, které pro vás charakterizují vaši školu, ale upřímně
4) Pokud vás napadne ještě nějaký záběr, pojďte do toho!

Vyučující: Mgr. Svatava Hrdá

Kurz je zaměřený na dosažení úrovně B2. Studenti si procvičí jednotlivé kompetence: speaking, reading, writing a listening tak, aby úspěšně zvládli zkoušku vedoucí k získání Cambridge First Certificate. Složení této zkoušky není podmínkou přihlášení do kurzu. Jedná se o nepovinný předmět, který bude probíhat ve středu 8. a 9. vyučovací hodinu.

Konverzace s rodilým mluvčím Gerdem Simonem startuje ve čtvrtek 13. 9. v učebně N2 pro přihlášené studenty.   

Konkrétně 6. a 7. hodinu pro maturitní ročník, 8. hodinu pro nižší ročníky. Bližší informace u vašich němčinářek a na nástěnce u kabinetu NJ.

Víte co je STEM? Toto slovo vzniklo z počátečních písmen slov Science (= věda), Technology (= technika), Engineering (= technologie) a Matematics (= matematika). Jedná se o koncept vzdělávání v oborech přírodních věd, jehož cílem je přiblížit výuku reálnému životu a nahradit příliš teoretické a izolované pojetí výuky vzájemným větším propojením předmětů. Pro nové postupy v přírodovědném vzdělávání se používá také označení badatelsky orientovaná výuka.

Voda v laboratoři i v učebně chemie je v současné chvíli ve funkčním stavu, což znamená, že lze zveřejnit termíny, ve kterých si můžete přijít vyzkoušet naši novou laboratoř: pátek 3. 8. 2018 (13:00–14:15), úterý 7. 8. (11:00–12:30), čtvrtek 9. 8. (11:00–12:30), pondělí 13. 8. (13:00–14:00) a středa 15. 8. (12:45–14:00). Pokud mi případní zájemci nezávazně potvrdí svou účast (na můj mail), budu rád – ale můžete se dostavit i bez ohlášení. Pokud by vám vyhovoval nějaký jiný termín, napište mi – když budu mít čas, pokusím se to zařídit.

Zobrazit pozvánku na X. pouť pedagogů na Svatém Hostýně konanou v sobotu 18. 8. 2018.

Již od začátku března probíhají ve škole opravy. Nejdříve se opravovalo pozvolna v 1. a 2. patře. Od začátku projektového týdne se opravy rozběhly opravdu naplno a ve škole je dělníků více než studentů.

Historie arcibiskupského chlapeckého semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1856–1950

V úterý 26. června se studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy sešli v kostele sv. Mořice při závěrečné mši svaté. Slavnostní bohoslužbu celebroval pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler. Ve své promluvě zdůraznil důležitost vděčnosti za dary, kterých se nám každý den dostává, vděčnosti Bohu i lidem. Děkovnou liturgii doprovodila svým zpěvem schola a také školní sbor AVE.

V pondělí 11. 6. 2018 jsme s velkou radostí přivítali ve studentském klubu velkého cestovatele a velkého vypravěče P. Mgr. Jana Linharta, který každoročně připraví a podnikne se svými přáteli expedici někam na opačný konec světa. Z těchto výprav má k dispozici neskutečně krásné fotografie a o všem, co je na cestách potkává, pak umí poutavě povyprávět.

Pro šest studentů ze tříd 2.B a 3.B skončila výuka v tomto školním roce ještě o den dříve. Ve čtvrtek 14. června se totiž se svou vyučující ruského jazyka paní Elenou Volkovou vydali do Prahy na návštěvu Velvyslanectví RF v ČR, kde byli oceněni vítězové celostátní soutěže „Poznej Rusko lépe“, která je organizována za podpory Velvyslanectví RF v ČR.

V pátek 15. června se třída 1P v doprovodu našeho jáhna Jirky vypravila na výlet k Záhlinickým rybníkům. Počasí vyšlo skvěle a evidentně vyhovovalo také motýlům, které jsme ten den mohli pozorovat v obrovském množství – za zmínku stojí perleťovci, několik druhů baboček a především nádherní batolci.

Se začínajícím Mistrovstvím světa ve fotbale se ve středu 13. června uskutečnilo také již 4. tradiční Mistrovství Arcibiskupského gymnázia na stadionu Základní školy Oskol. Tento turnaj se svými rozměry a počtem diváků mohl téměř rovnat prestižní a dobře známé celosvětové soutěži.

V úterý 12. června v podvečer se na zahradě AG slavila mše svatá na poděkování za roční působení bratra jáhna Jirky na naší škole. Sešlo se velké množství studentů, zúčastnili se také někteří učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci školy. V promluvě jáhen Jirka zavzpomínal na prožité chvíle na AG s humorem sobě vlastním.

Dožínky jsou oslavou úspěšné sklizně a my se radujeme z úspěchů, jichž dosáhli studenti (někteří z nich dnes již absolventi) AG v literárních soutěžích.

Po předání maturitního vysvědčení sloužil otec biskup Josef ve školní kapli P. Marie mši svatou za maturanty, jejich rodiče a blízké.

V neděli 10. června se členové sboru AVE vydali na koncertní turné. Začínalo ve Starých Hamrech, v 15 hodin. Koncert byl benefiční a výtěžek byl věnován na opravu zdejšího kostela sv. Jindřicha.

Dne 4. června 2018 proběhlo na Arcibiskupském zámku v Kroměříži každoroční předávání vysvědčení úspěšným maturantům naší školy. Slavnostní akt byl zahájen státní hymnou, po které ředitel školy Mgr. Jan Košárek přivítal všechny přítomné.

Velmi pěkného úspěchu dosáhl v řešení Fyzikální olympiády tentokrát v kategorii B Šimon Sukup. V krajském kole obsadil 2. místo a zařadil se tak opět mezi nejúspěšnější řešitele v této náročné soutěži. K úspěchu upřímně blahopřejeme.

L. Vláčil

Po pěti letech služby dosavadního školního kaplana P. Martina Sekaninu vystřídá P. Petr Káňa.

Počátek posledního měsíce školy jsme zahájili slavnostně. Na naší škole se konal již tradiční AGfest. Celý program začínal studentskou akademií, která byla v duchu soutěže Tvoje třída má známý hlas.

Ve dnech 7.–10. 6. 2018 proběhl na Hutisku poslední turnus duchovních rekolekcí pro budoucí biřmovance, tentokrát biřmovankyně. Z původního počtu asi osmi lidí nás jelo pouze pět, ale o to byly rekolekce osobnější. Práce na poli, mše svaté, silencium a krásná adorace vedly k nezapomenutelnému duchovnímu zážitku. A rozhodně k tomu přispěla i okolní krajina, kdy mohl člověk nerušen okolním světem pozorovat krásné západy slunce a rozjímat.

Jmenuji se Anna Dulavová a jsem studentkou 5.K Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Mám ráda matematiku, fyziku a chemii, ale naše škola nenabízí dostatek příjemných kratochvílí spojených s těmito předměty. Tak jsem to zkusila jinde, na Akademii věd.

Srdečně zveme na vyprávění P. Mgr. Jana Linharta s obrázky a hudbou. Přednáška s názvem Vietnam – Kambodža – Thajsko bude v pondělí 11. 6. 2018 v 18 hodin ve studentském klubu. Po přednášce bude otec Linhart sloužit v horní kapli mši svatou.

Od ledna 2018 do konce května probíhal v knihovně Arcibiskupského gymnázia další ročník čtenářské soutěže „Lovci perel“, kterou pořádáme v součinnosti s Knihovnou města Hradec Králové a ostatními spolupracujícími knihovnami.

Studentky naší školy se zúčastnily velmi pěkného kreativního projektu, na kterém se podílelo 37 škol ze čtyř států: Litvy, Lotyšska, Polska a České republiky. Cílem bylo vytvořit digitální knihu plnou rozmanitých příněhů. Vždy 4 školy společně vymýšlely jeden příběh, a doplnily jej ilustracemi. Příběhy jsou psané v anglickém jazyce

V úterý 5. 6. 2018 jsme se mohli dozvědět na přednášce s názvem „Na farmě v JARu“ spoustu zajímavých věcí ohledně lovu zvěře v Republice Jižní Africe. Nesporně zajímavé téma, jaké jsme ještě v rámci cestovatelských besed nikdy neměli: Ing. Karel Bartošek nás detailně seznámil s okolnostmi lovu, který probíhá velmi sofistikovaným způsobem. Výpravu uskutečnili v roce 2014. Též jsme mohli obhlédnout zajímavé lovecké trofeje z antilopy.

V neděli 3. 6. 2018 se nádvoří Arcibiskupského gymnázia a Podzámecká zahrada proměnily v pohádkovou říši. V Podzámecké zahradě čekaly na děti na čtrnácti stanovištích nejrůznější pohádkové bytosti s rozmanitými úkoly. Pro ty děti, které splnily alespoň 10 úkolů, čekala u registrace drobná odměna a zapojení se do slosování o ceny.

Od minulého týdne se u nástěnky vedle učebny češtiny zastavují skupinky studentů a živě debatují nad plakáty věnovanými různým mediálním tématům. Mohou se sami přesvědčit např. o tom, že s fotografiemi se dá jednoduše manipulovat, nebo zjistit, jaké nevýhody přináší až příliš snadné šíření informací na internetu.

Šermíři Arcibiskupského gymnázia se stali zlatým hřebem dětského dne v obci Krasové na Blanensku. Více na @CruentusMediaVita

Ve školním roce 2017/2018 přistoupilo k maturitní zkoušce celkem 105 studentů, přičemž dílčí část některé z maturitních zkoušek se nepovedla 4 studentům. 64 studentů prospělo a dalších 37 studentů prospělo s vyznamenáním.

V úterý 22. května se uskutečnila další akce DM z cyklu „Výpravy za poznáním“. Zájemci z řad studentů a zaměstnanců se tentokrát vydali na poznávací výpravu do Chřibů.

Společně natočme nové video pro Agečko.

Zadání pro studenty a pedagogy:

Natočit 3 různé záběry:

Výtvarnou práci desetiletého  Toníka Valenty  nejmladšího návštěvníka otevřené hodiny Art in English vedené metodou CLIL ohodnotila odborná porota časopisu Gate čestným uznáním a zároveň pochválila pěknou angličtinu na plakátech studentů primy AGKM. Máme radost.

V. J. Olexinová

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve rodiny s dětmi na Podzámecký pohádkový les, který se uskuteční v neděli 3. června 2018 od 14 do 17.30 hodin.

Na konci května skončila čtenářská soutěž Lovci perel 2018. Tedy v nejbližších dnech můžete očekávat vyhodnocení již konkrétních "lovců". 

Z důvodu oprav a úprav naší školy Školní knihovna AG svůj provoz ukončuje dříve, a to v pondělí 11. června 2018! Od tohoto dne již nebude možné využívat služeb knihovny.

V průběhu festivalu vystoupí kapela The Coffees, Sevap company nebo Good Woork.

Sevap company je pražská kapela hrající žánr reggae/latino. Převážně originální tvorba je směsicí cestovatelských zážitků a chuti jihu.

V úterý 29. května se opět po roce sešli na naší škole absolventi AG, kteří zakončili své studium před 68 lety. Zavítali k nám Mgr. Zdeněk Věrný a Josef Polášek ze Zlína, František Sasín z Hukvald, Radomír Andrýs z Prahy a Antonín Fabík z Prešova.

V úterý 29. května proběhla na našem gymnáziu pro studenty 2. ročníku přednáška Mgr. Petra Dvořáka, PhD. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na téma „Ideologie gender“.

V pondělí 28. května navštívil naši školu ředitel sekretariátu Sekce pro mládež ČBK kněz Kamil Strak, aby v hodinách náboženství prvního a druhého ročníku přiblížil říjnovou synodu o mládeži a také podnítil studenty k odpovědím na otázky, které se na synodě mají probírat (pro zájemce v odkazu dole).