Dne 18. 4. 2018 se konalo krajské kolo chemické olympiády typ C, kde naši školu reprezentoval Tadeáš Sochor z 2.C a Jiří Zvoníček z 1.C, Tadeáš uspěl jako úspěšný řešitel. Blahopřejeme.

Dospělé křesťanství – tak znělo téma duchovní obnovy učitelů a vychovatelů AG na Svatém Hostýně 20.–22. dubna, kterou vedl P. Josef Slezák.

Za příjemného jarního počasí pořádala Asociace školních sportovních klubů ve čtvrtek 19. dubna na umělce Hanácké Slavie Kroměříž krajské finále Poháru Josefa Masopusta v kopané. Turnaje se zúčastnila celkem 4 družstva ze Zlínského kraje: Gymnázium Staré Město, Gymnázium Valašské Meziříčí, SPŠ Zlín a vítěz okresního kola – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

Ve čtvrtek 19. 4. odpoledne pod vedením vychovatelky Mgr. Beaty Mrázové se mohli studenti z DM zúčastnit prvního jarního výletu na koloběžkách s návštěvou lesa a sběrem medvědího česneku.

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Proto i na naší škole se v těchto dnech uskutečnila různá setkání, přednášky a besedy věnované tomuto tématu.

Ve středu 18. dubna se skupina studentů v rámci semináře biologie čtvrtého ročníku vydala pod vedením pana profesora Pluhaře do Brna po stopách Gregora Johanna Mendla, zakladatele genetiky.

Dne 12. dubna navštívila naše třída 2.S Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V budově bývalé obuvnické továrny jsme si prohlédli expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost.

Ve čtvrtek 12. dubna vyrazila třída 1P v rámci Dne s třídním učitelem do ZOO Lešná. Díky propracovanému systému bezpečnostních instrukcí se celá akce obešla bez potíží a žádná z mediálně tak oblíbených událostí (pád studenta do gorilího výběhu, napadení tygrem, nehoda na návštěvnickém vláčku nebo incident u stánku s občerstvením) nás nepostihla.

V pondělí 9. dubna 2018 se třída 1.P vypravila na exkurzi do školní mlékárny. Uvítal nás zástupce ředitele Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské, pan Michal Pospíšil a poté následoval zajímavý program.

Čtvrtek 12. dubna 2018 byla pro mnohé den plný stresu z přijímacích zkoušek, pro nás však příjemně strávené dopoledne v Květně zahradě. Někteří spolužáci měli dnes poprvé příležitost se s tímto krásným místem seznámit, jiní se sem s radostí vraceli už po několikáté.

 Ve středu 11. 4. k nám zavítali volejbalisté a volejbalistky ze spřáteleného Stojanova gymnázia Velehrad. Týmy obou škol se navzájem spolu střetly již před měsícem – v březnu na Velehradě a naši sportovci tehdy odešli poraženi, dokázali vyhrát jen jeden set. Bylo tudíž co oplácet.

„Vítejte v chrochtajícím Nizozemsku!“ – takto nás po dojezdu přivítal náš hostitel, český kněz, který prožil své dětství a vyrůstal v Nizozemsku.

V březnu proběhla na Arcibiskupském gymnáziu tradiční soutěž v předčítání německého literárního textu s názvem Bücherwurm (knihomol).

Úlohou soutěžících bylo přečíst úryvek z knihy Erebos oceňované rakouské autorky U. Poznanski pokud možno s co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Zkrátka číst tak, aby se ostatní nenudili, aby je příběh zaujal...

V pondělí 10. 4. 2018 jsme jako přednášející přivítali ve studentském klubu naši milou absolventku Anežku Plintovičovou. Přiznala se k velké cestovatelské lásce k severským zemím – takže její „Velká cesta severem“, jak přednášku nazvala, byl opravdu velmi hutný průlet od Dánska přes země Skandinávie až po Island.

Dne 9. dubna pořádalo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži již pátým rokem dívčí pěší pouť do Napajedel, které se zúčastnilo dvacet devět studentek a trojčlenný doprovod sestávající z řeholní sestry, vychovatelky a kantorky. Cílem pouti byl hrob Aničky Zelíkové, dobrovolné oběti za potracené děti.

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce nabízí Arcibiskupské gymnázium v termínu 28. 6.–13. 7. 2018 možnost jazykového pobytu v partnerské škole Egbert Gymnasium Münsterschwarzach.

6. 4. 2018 proběhlo v Uherském Hradišti krajské kolo recitační přehlídky Wolkrův Prostějov. Zúčastnilo se jí na třicet recitátorů ve dvou kategoriích.

7. duben je Světovým dnem zdraví; a protože v roce 2018 toto datum vyšlo na sobotu, na AG vypukl Den zdraví už ve čtvrtek 5. dubna. Předcházela mu středeční přednáška Život v závislosti. Lektor Roman Povala nesmírně poutavě, jak je u něho obvyklé, vyprávěl studentům 3. ročníku o zkušenostech lidí závislých na drogách.

Ve středu 4. dubna 2018 se devět našich studentů a studentek za doprovodu pana vychovatele Ševčíka zúčastnilo jubilejního XXV. ročníku Celostátní přehlídky církevních škol v Odrách.

Milí studenti, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci školy,
rádi bychom vás chtěli upozornit na změny v oblasti třídění odpadu a recyklace na naší škole. Od tohoto týdne můžete v přízemí najít rozmístěné barevné odpadkové koše určené k třídění plastu a papíru. V návštěvní místnosti se nově nachází i koš na hliníkový odpad. Postupně plánujeme umístit odpadkové boxy i na další místa v prostorách školy.

Národní muzeum a Slovenské národné múzeum připravilo v rámci Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy, pořádané při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky, soutěžní vzdělávací aktivitu pro žáky 2. stupně základních a středních škol z České a Slovenské republiky 100 let Československa v naší škole aneb Rodino, vyprávěj! Výsledky byly vyhlášeny symbolicky 28. března na Den učitelů.

Soutěž v digitální fotografii PHOTOCONTEST je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE určeného studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol celé České republiky. Letošního ročníku, pro který byla vyhlášena témata Strom, Portrét, Reportáž, se účastnilo 734 studentů ze 119 škol celé České republiky.

Velmi pěkného výsledku i v kontextu srovnání s historickými umístěními studentů naší školy dosáhl v krajském kole biologické olympiády Filip Turek ze 4.A. Celkově obsadil páté místo ve velmi těsném odstupu za postupujícími do celostátního kola a stal se úspěšným řešitelem.

V pondělí 26. března jsme společně s našimi spolužáky oslavili v kostele sv. Jana Křtitele první svaté přijímání čtyř studentek naší školy Michaely Náplavové, Barbory Burianové, Kamily Zbořilové a Sáry Opravilové, které se na přijetí této svátosti připravovaly již od začátku školního roku.

Ve dnech 19.–23. 3. 2018 se na naší škole uskutečnil již tradiční Jazykový týden. Na programu byly tradiční země jako Francie, Rakousko či Rusko, tento rok však byl obohacen i o méně obvyklé země jako Mexiko či Austrálie a Nový Zéland.

V pátek 23. 3. 2018 se ve Strážnici konal jubilejní 25. ročník celostátního kola soutěže BIBLEA MY. Od AG jsme vyjížděli společně se sestrou Oldřiškou a jejím svěřencem (Martin Hubáček) z CZŠ po 8. hodině, abychom se stihli do 10 hodin zaregistrovat. Soutěž byla zahájena v 10.15 ředitelem zdejší ZŠ Mgr. Petrem Tomečkem (hlavní organizátor soutěže), který uvedl v rámci statistiky, že se za celou dobu soutěže zúčastnilo na 70 tisíc žáků a studentů.

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se ve Zlíně konalo krajské kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce. Naši školu v náročné konkurenci gymnázií, kde se španělština učí jako druhý cizí jazyk, reprezentovala Kamila Zahradníčková ze 4.A, pro kterou španělština představuje čtvrtý živý jazyk, jehož studiu se věnuje.

Stává se již tradicí, že se v této disciplíně našim děvčatům velmi daří, a to především na regionálních a krajských soutěžích. Ale poslední čtyři roky jsou tyto úspěchy umocněny postupem na republikové finále, které se letos konalo ve dnech 22.–23. března v Holešově.

V úterý 20. března se na AG uskutečnila již tradiční Křížová cesta školou. Necelých 200 zúčastněných se spojilo v této společné modlitbě obětované za mír ve světě, na AG i v našich srdcích.

Mezinárodní jazykové certifikáty jsou mezi studenty stále populárnější. Jejich cena je ovšem poměrně vysoká, a proto mnozí z nich uvítají možnost vyzkoušet si tento test nanečisto, aby věděli, zda jsou na správné úrovni.
Dne 14. 3. si 11 našich studentů takový test FCE zkusilo. Výsledek je velmi pozitivní, protože všichni uspěli a u reálné zkoušky by certifikát získali.
Blahopřejeme a přejeme stejné nebo ještě lepší výsledky u ostrých zkoušek.

Dne 27. 2. 2018 proběhlo v Bystřici pod Hostýnem okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii D (1.–4. ročník středních škol) se v konkurenci čtrnácti soutěžících díky svým znalostem, schopnostem pracovat s mapou a řešit praktické úlohy skvěle umístili: Michal Plánka (4.B) – 2. místo, Tomáš Adamec (3.A) – 3. místo, Erik Zeman (1.C) – 4. místo.

16. březen byl velmi deštivý den, to nám ale nezabránilo, abychom se vydali do brněnského Anthroposu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě v pravěku. Pověděli jsme si o evoluci člověka a také o nástrojích, které v té době používal. Sama prohlídka byla poutavá a obohacená působivými exponáty, jak sami vidíte na fotografiích.

Ve dnech 16.–18. března proběhla již tradiční návštěva partnerské školy Mariengymnasium v německém Kaufbeurenu, spojená s účastí na tamní postní akci. Pana ředitele Košárka na této návštěvě doprovázeli tři členové učitelského sboru a tři studentky.

Po mnohaleté pauze odjelo v úterý 20. března minidružstvo našich plavkyň ve složení Denisa Pluhařová a Lenka Lukašíková do nedalekého Prostějova, aby se zúčastnilo plaveckých závodů o Pohár CMG Prostějov. Kromě domácího týmu CMG zde bylo Reálné gymnázium Prostějov, Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov a Gymnázium Josefa Škody Přerov.

Zveme všechny zaměstnance a studenty na Křížovou cestu městem, která se bude konat v pondělí 26. 3. 2018. Vyjdeme společně od kostela sv. Jana Křtitele po mši svaté, při které přijmou poprvé svátost Eucharistie čtyři studentky naší školy. Mše svatá začíná v 17 hodin.

Jednotlivá zastavení křížové cesty připravili a ztvární studenti naší školy pod vedením p. vychovatelky Mlady Akubžanové.

Protože se výstava kamélií v Květné zahradě blíží ke konci, využili jsme se skupinkou žáků AGKM jedné z posledních příležitostí k její návštěvě. Ujala se nás ochotná lektorka, která nás nejprve krátce seznámila s historií Květné zahrady, a pak jsme šli do skleníků, kde nám představila nejen kamélie, ale i další zajímavé rostliny.

Praktická část chemické olympiády pro 2. ročník typ C se konala dne 8. 3. 2018 v naší chemické laboratoři. Stanovovali jsme zinečnaté kationty v neznámém vzorku.

Ve středu 14. 3. mezi nás zavítala vzácná delegace AG absolventek – konkrétně slečny Šenkeříková, Bečicová, Cíchová, Kopcová a Mičulková. Jejich záměr byl jasný: změřit síly ve florbale proti současné generaci studentek. AG proti nim postavilo hned dvě družstva a tak se mohl uskutečnit takový malý turnaj.

14. 3. 2018 proběhlo ve Vsetíně krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naši školu výborně reprezentovaly Marika Tkáčová ze 2. B (kategorie I., výuka cizího jazyka méně než tři roky) a Anna Štěrbová ze 4. B (kategorie II.). Obě děvčata obsadila ve svých kategoriích 1. místo s postupem do ústředního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Ve středu 14. 3. se v Kojetíně konalo již třetí kolo okresního přeboru dívčích, chlapeckých a smíšených družstev ve volejbale. Tentokrát měla naše škola zastoupení nejen v kategoriích dívek, ale poskládalo se i mixované družstvo. Pod vysokou sítí probíhaly nelítostné boje a mnohé zápasy končily tím nejtěsnějším možným výsledkem.

Ve středu 7. 3. odjel smíšený volejbalový tým sportovců z domova mládeže na přátelské utkání proti studentům SG Velehrad. Po srdečném uvítání vedoucího vychovatele Tomáše Chytky nastalo soutěžní klání. Našim borcům (i děvčatům) se ve hře příliš nedařilo, přesto jsme bojovali až do konce.

Vynikajícího úspěchu v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A dosáhli naši studenti Václav Kubíček 4.A a Šimon Sukup 3.T. Václav obsadil 1. místo a Šimon 3. místo. Václav Kubíček následně postoupil do celostátního kola, kde obsadil skvělé 5. místo, tím se zařadil mezi vítěze s možností reprezentovat Českou republiku na vysoce prestižní Mezinárodní fyzikální olympiádě. K tomuto zcela fenomenálnímu úspěchu blahopřejeme!

Tak jsme se všichni dočkali. V pondělí 12. března se po třítýdenní pauze znovu otevřela nově zrekonstruovaná tělocvična.

Během druhého březnového víkendu proběhla na Arcibiskupském gymnáziu tradiční postní duchovní obnova pro mládež. Letos přijal pozvání P. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a někdejší ředitel Sekce pro mládež ČBK, a připravil program pro účastníky rekolekcí.

Pomíjivost pozemského jsme si uvědomili po hře na život, povznesení jsme cítili při spirituálních večerech a připravenost fyzična jsme prověřili při kondičních aktivitách Orientačních dnů ve Fryštáku.

2.A + 2.B

Současný bratr jáhen Jirka Šůstek v pondělí 5. 2. 2018 zcela zaplnil studentský klub zájemci o povídání o jeho prázdninovém pobytu v Texasu. Přednášku nazval „Po nás potopa, aneb prázdniny u krajanů v Texasu“.

V pátek 9. března se uskutečnila přednáška naší absolventky Alžběty Novotné na téma mykorhiza orchidejí. Přednášející má s tématem bohaté zkušenosti – jednak se mu v současnosti věnuje ve svém doktorandském studiu na univerzitě v polském Gdaňsku, jednak mykorhizní houby u orchidejí studovala již dříve během dvouletého pobytu v Ekvádoru a předtím i v Anglii v Kew Gardens.

Ve dnech 26.–28. 3. 2018 se žáci 2.C a 4.K účastnili orientačních dnů v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Měli možnost lépe poznat sami sebe, své budoucí povolání i svou třídu prostřednictvím různorodých her a aktivit.

Ve středu 7. 3. 2018 se chodbami Domova mládeže linula jedinečná vůně čerstvě upečené pizzy. Zvědaví studenti se totiž sešli v kuchyňce na chlapeckém patře, aby si sami vyzkoušeli tuto pochoutku vytvořit a následně s chutí degustovat. 

Ve středu 7. 3. 2018 se ve Zlíně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Ve velké a současně velmi kvalitní konkurenci nejlepších němčinářů v kraji obsadil Nikolas Prokša z 2. S v kategorii nižších gymnázií výborné 3. místo.