Pastorační centrum Pod Věží připravilo několik akcí a aktivit, které těm, kteří v manželství žijí, mohou pomoci zamyslet se nad jeho prožíváním a všem ostatním přinést podněty do osobního života, protože všech se téma manželství a rodiny nějakým způsobem dotýká.

Chemie je mezi ostatními vědami specifická tím, že ji nestačí „dostat“ do hlavy (a ideálně také do srdce), ale doslova si říká o to, aby ji studující vyzkoušeli v praxi – dostali ji do rukou.

Se skupinkou studentek jsme se ve středu 6.2.2019 vypravili do nedalekého muzea v Záhlinicích. Toto muzeum nese jméno známého vlastence a poslance Moravského zemského sněmu a Říšské rady, který též 30 let vykonával funkci starosty obce.

V úterý 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo Německé konverzační soutěže. Obsahem soutěže je poslechová část, dále následuje část konverzační, kde studenti hovoří o vylosovaném tématu, reagují na otázky poroty a v závěru popisují náhodně vybraný obrázek bez přípravy. V ústní části hodnotíme šíři slovní zásoby, kreativitu, adekvátní reakci na komunikační situaci, gramatickou správnost a také výslovnost.

Po třech návštěvách novokněží olomoucké arcidiéze zavítal v lednu na AGéčko P. Zdeněk Mlčoch, jenž je již několikátým rokem kaplanem pro mládež v sousedním přerovském děkanátu. Svým kázáním rozhodně nikoho neuspal, ale spíše probudil k hlubšímu životu víry. Aby to však bylo pestřejší, přivezl s sebou i hosty, misijní sestry – služebnice Ducha Svatého, které se zabydlují v podkroví přerovské fary, kde bude jejich nový klášter.

V úterý 29. 1. 2019 proběhla ve studentském klubu přednáška Terezky Máčalové, absolventky SPgŠ, která zde v DM do roku 2012 bydlela. Poté se dala na cestování a navštívila několik zemí. V přednášce „Za Pyreneje a zpět“ představila své čtyři pobyty ve Španělsku. Zaměřila se též na rozdíly mezi tamními menšinami a způsobem jejich života. Na konci sklidila od přítomných velký potlesk.

Díky spolupráci s Vídeňskou univerzitou a PdF MU v Brně proběhne na naší škole Projektový týden v němčině (11.–15. 2. 2019). Projektu se zúčastní celkem dvacet studentů z 3. ročníku se zájmem o němčinu. 

V neděli 20. ledna odjely třídy 3.T a 1.B na lyžák na tradiční a ikonickou Kohútku. Proč ikonickou? Protože se nachází téměř „na konci světa“. Cesta zde končí na stejnojmenném kopci, který se tyčí do výšky 913 m. Jsme na hlavním hřebenu Javorníků na hranici se Slovenskem. Nic tu není, jen dvě chaty, Javorka, na které jsme bydleli, a Kohútka, Československé infocentrum a stanice Horské služby.

V okresním kole dějepisné olympiády konaném 18. ledna v Muzeu Kroměřížska se dařilo Gymnáziu Holešov, které se v první trojici umístilo hned dvakrát. Jedinou vadou na kráse byl zisk prvního místa domácím týmem AG.

Do Karlova pod Pradědem letos vyrazily vylepšit své lyžařské dovednosti třídy 1.A a 1.C. Již od prosince tam panovaly výborné sněhové podmínky a ani vánoční obleva na tom nic nezměnila. Naopak přispěla k tomu, že spodní vrstva sněhu vytvořila kvalitní pevný podklad a lednovým sněžením dosáhla výška sněhové pokrývky 80 cm.

Dějepis? Datum, datum, datum, jméno, datum… Kdo si to má pamatovat?

O tom, že i dějepis lze se učit kreativněji, svědčí i projekt třídy 6. S. Umělecké ztvárnění 60. a 70. let fantazie opravdu nechyběla. Posuďte sami.

V úterý 8. ledna nás navštívil novokněz z Veselí nad Moravou P. Ondřej Poštulka, kterého mohou někteří studenti znát z akcí v Rajnochovicích nebo přímo z jeho farnosti.

V úterý 8. ledna se šestice studentů z prvních ročníků, převlečených za tři krále, vydala s kaplanem, jáhnem a pomocníkem pastoračního centra ve dvou skupinách, za zvuku houslí roznášet po internátu radost, dobro a požehnání. Zastavili se v každém pokoji a všude byli přijati s otevřenou náručí.

Ve středu 9. ledna vypuklo dlouho očekávané derby. Trenéři nasadili do boje ty nejlepší hráče. Za hosty nastoupily skutečné legendy. Hrající trenér otec Jan Szkandera, obránce otec Pavel Stuška a útočník Karel Dundálek.

V pondělí 7. ledna 2019 jsme se jako skupina nových biřmovanců vydali na návštěvu do kláštera Milosrdných sester svatého Kříže. Nejprve jsme se utišili v krásné místní kapli před Nejsvětější Svátostí při krátké adoraci. Následovalo seznámení s dílem kláštera a historií řádu. Sestry zde žijí společně s několika seniory, o které se starají a tráví s nimi čas.

Na den svatého Severina z Norika, 8. ledna, LP 2019, proběhla bitva, o níž vyprávěti se bude ještě po mnoho dalších generací. V Podzámecké zahradě v Kroměříži náhle zjevili se přeživší povstalci a rebelové z Pražské červnové revoluce. Povolána byla císařská armáda s již zkušeným generálem Vítem Zahradníčkem von Windischgrätz, který své vojáky rekrutoval ze třídy 5. K.

Článek z webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání o aktivitách v naší škole.

Dne 18. 12. při hodině náboženství s. Petra Součková, přivedla třídě 3.C ukázat „pravého, živého protestanta“. Bylo vidět, že mladá slečna „živá protestantka“ je ve svém oboru velice znalá. Stručně vysvětlila rozdíly mezi náboženstvími, kdy se začala katolická církev rozpojovat na menší církve a osvětlila jejich hlavní rozdíly.

Dne 6. 12. proběhlo, jako každý rok, školní kolo České lingvistické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 30 studentů naší školy. Vítězem náročné soutěže se stal Šimon Kinc ze 3.C, který již před rokem dosáhl až na účast v národním kole.

Studenti Arcibiskupského gymnázia se od 17. září do 19. října zapojili do třetího ročníku středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti. V soutěži se řeší otázky a úkoly týkající se ochrany kybernetického prostoru, kryptografie a kryptoanalýzy, psychologie a sociologie, sociálního inženýrství a dalších.

V pátek 7. 12. 2018 proběhla na základní škole Slovan v Kroměříži již tradiční Fyzikální soutěž pro žáky 9. tříd. Naši školu reprezentovali tři žáci sekundy – Jan Doubrava, Vojtěch Kapounek a Jakub Němec.

Ve středu 5. prosince jsme měli možnost zahlédnout svatého Mikuláše i s jeho pomocníky anděly a čerty. 

Ti chodili po AG a navštívili několik tříd, aby se ujistili o tom, jestli jsou zdejší studenti hodní a poslušní. To se u většiny potvrdilo(a byli za to i sladce odměněni). Našli však i nějaké zlobivce, které si vzali na starost čerti. Nikoho ale do pekla neodnesli, protože hříšníci slibovali, že se do příště určitě polepší.

V pondělí 17. prosince se studenti Arcibiskupského gymnázia vypravili jako každý rok obdivovat krásy předvánoční Vídně. Měli možnost navštívit několik vánočních trhů a dozvědět se něco zajímavého o habsburské monarchii.

V rámci dlouholeté spolupráce místní skupiny křesťanské akademie a Ágéčka proběhly letos na podzim v klubu na AG tři akce.

I. kategorie

1. místo: Sára Gilíková
2. místo: Jan Doubrava
3. místo: Michal Pospíšil

„Cože? O půl sedmé ráno?“ I takové reakce se objevily při pohledu na adventní program na AG. Asi nejvýraznějším prvkem byly roráty – ranní mše svaté k poctě Panny Marie, kdy se kaple zalila světlem svíček.

Pastorační centrum Pod Věží ve spolupráci s kapelou dobové hudby Media Vita připravilo ve dnech 17.–19. 12. pro žáky základních škol předvánoční program s názvem Pojďte s námi do Betléma.

V pondělí 17. prosince se skupina 50 studentů vydala do nemocnice na Malém Valu, aby potěšila nemocné předvánoční návštěvou. Pokoje pacientů navštívilo deset skupinek, které si rozdělily jednotlivá oddělení. Zazněly koledy, společná modlitba a také přání požehnaných Vánoc s malým dárkem v podobě perníčků, které napekli učitelé naší školy a dozdobili a zabalili studenti v průběhu adventní doby.

Dne 17. 12. vyrazily třídy 1.C a 4.C na exkurzi do Vídně. Ještě rozespalí jsme se nalodili do autobusu a brzkým ránem se vydali na několika hodinovou cestu.

Německo 13. prosince 2018

Vážený pane profesore,
v tomto dopisu se Vám chystám sdělit zážitky ze své dobrodružné cesty do Štrasburku. Než jsem tento dopis začala psát, ani ve snu mě nenapadlo, že v něm bude tak hořká pachuť…

V rámci celostátní skautské hry „Hledáme Rychlé šípy“ se objevila na balkónku nad vchodem AG pětice známých postav ve skoro životní velikosti. Hra končila přesně v den 80. výročí jejich narození, kdy byl v časopise Mladý hlasatel 17. 12. 1938 otištěn první díl komiksu Rychlé šípy.

Dne 12. prosince 2018 proběhl na naší škole Maraton psaní dopisů. V úterních odpoledních hodinách měli studenti možnost, napsat dopisy dvěma obětem lidského bezpráví. Během akce se pouštěly videoukázky těchto obětí. Celkem se napsalo 145 dopisů do Íránu a Jihoafrické republiky. Akce se zúčastnili studenti i učitelé.

Před nedávnem skončila hra Mafie a naše rodina byla třetí. Tuto radostnou událost jsme oslavili, tak jak se patří na dobrou rodinu. Pozvali jsme i ty , kteří nejsou z naši rodiny. A společně jsme si zahráli ve čtvrtek večer bowling na Parádě.

Studenti Arcibiskupského gymnázia se zúčastnili představení PYGMALION v podání britského divadelního souboru TNT THEATRE BRITAIN. Měli se tak možnost inspirovat jazykovým koncertem profesionálních herců z britských ostrovů.

Dne 10. a 12. prosince 2018 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

V kategorii nižšího gymnázia se na 1. místě umístila Sára Gilíková (2.S), na 2. místě Eva Klára Pašteková (1.P) a na 3. místě Vojtěch Matoušek (2.S).

V souvislosti se svátkem svatého Mikuláše jsme minulý týden v naší školní laboratoři (a také v učebně chemie) uspořádali sérii „vědeckých představení“ se zajímavými pokusy. Začalo se už na den svaté Barbory a pokračovali jsme až do pátku.

Slavení církevních svátků patří i na Arcibiskupském gymnáziu k významným událostem školního roku. V pátek 7. prosince jsme se proto sešli na poutní mši svaté v kroměřížském kostele Panny Marie. Ta je patronkou celé školy a je jí zasvěcena horní kaple v budově gymnázia.

Tradiční den otevřených dveří v prostorách školy proběhl letos 1. 12. 2018 v dopoledních hodinách. Všem milým hostům a zájemcům o studium se věnovala velká skupina učitelů, vychovatelů, vedení školy a také mnoho studentů.

V pátek 30. 11. 2018 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži okresní kolo soutěže BIBLE A MY. Celkem soutěžilo 57 žáků a studentů z patnácti škol okresu Kroměříž. Ve III. a IV. kategorii soutěžili též studenti AG.

Pod názvem Pozoruhodnosti Vietnamu byla ve čtvrtek 15. 11. 2018 ve studentském klubu přednáška doc. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. z Masarykovy univerzity. Přítomní studenti se mohli dozvědět spoustu zajímavostí, např., že odtud pochází prase domácí a jeho chov.

O vítězství rozhodl černý kůň černého koně týmu AG

Kam až paměť sahá, AG nikdy nepostavilo juniorský tým do šachového přeboru škol. A to bylo štěstí pro jiné školy. Naši šachisté si totiž hned napoprvé suverénně odnesli pohár pro vítěze.

Také tento školní rok se na podzim konala Logická olympiáda, kterou organizuje společnost Mensa. Naši školu reprezentovali v krajském kole ve Zlíně dva studenti. V kategorii B obsadil Jan Doubrava ze sekundy 8. místo (z 52 krajských semifinalistů). V kategorii C byl řešitelem úloh Šimon Kinc ze třídy 3.C.

V úterý 4. prosince nás navštívil novokněz P. Jan Svozilek, který nyní působí jako kaplan v Bílovicích, a celebroval večerní mši svatou v kapli P. Marie. Po mši svaté uděloval všem přítomným novokněžské požehnání.

Do adventu jsme vstoupili vigilií za počatý lidský život, ke které jsme vždy zváni v sobotu večer před 1. nedělí adventní. Protože studenti jsou v tento čas doma, vigilii jsme prožívali v neděli večer. Děkovali jsme za dar života každého z nás a každého člověka, děkovali jsme za naše rodiče, kteří nám život darovali a modlili se za všechny, kteří počatý život odmítli nebo je pro ně těžké ho přijmout nebo se svých dětí zřekli a odmítli je. Po adoraci jsme požehnali adventní věnce.

Do uplynulého měsíce listopadu jsme vstoupili Slavností Všech svatých a památkou všech věrných zemřelých, lidově nazývanou dušičky. Při té příležitosti mohli studenti i zaměstnanci přinést fotku někoho blízkého, kdo jim během uplynulého roku zemřel, nebo napsat jeho jméno na připravené místo před oltářem v kapli. Za tyto zemřelé jsme sloužili mši sv. a během listopadu zvlášť pamatovali v modlitbě.

Dne 30. 11. 2018 se v prostorách Arcibiskupského gymnázia uskutečnil IV. ročník přehlídky vybraných škol, které našim studentům představili absolventi školy, studující VŠ. Seznámili studenty se svými obory a s perspektivou uplatnění na trhu práce a uvedli je do problematiky budoucího vysokoškolského studia.

29. listopadu jsme v počtu 11 (10 žákyň latiny ze třetích ročníků a kvinty) vyrazily do mrazivého rána na vlak na Den latiny do Prahy. Tento rok se konal již sedmý ročník soubor přednášek na FF KU, které jsou spojeny tématem latinského jazyka, antikou a latinským středověkem.

Ve dnech 30. 11.–1. 12. 2018 proběhla na AG v pořadí druhá výstava 100 let Československa v naší škole (Rodino, vyprávěj). Připravili ji studenti 2. A, B, C pod vedením L. Maňurové a A. Řezníčkové.

Nejlepší řešitelé školního kola

1.  Vojtěch Kapounek, 2S, 61 bodů
2.  Michal Pospíšil, 2S, 60 bodů
3.  Matyáš Moravetz, 2S, 58 bodů

AG KM – opět v mezinárodní soutěži Best in English s účastí 750 středních škol z 29 zemí.

Stojí za to ověřit si Language skills v konkurenci 17 600 studentů a vyzkoušet si certifikovaný test na úrovni B1–C1.

Je důležité se zúčastnit. Našim soutěžícím děkujeme.