V úterý 17. září jsme přivítali na večerní mši svaté milého hosta P. Ondřeje Talaše, který v loňském školním roce působil na naší škole jako jáhen. Je již dlouholetou tradicí, že novokněží, kteří svou jáhenskou službu prožili na naší škole, obdrží jako dárek kněžskou štolu.

Je tvým hrdinou Theresa Mayová, Benjamin Netanjahu, Frank Underwood nebo Tyrion Lanister? Pokud ano, zdá se, že tě zajímají mocenské hry, a v tom případě čti dál! Všem studentům naší školy nabízíme možnost připojit se k některému diplomatickému týmu Pražského studentského summitu OSN a za řečnickým pultem bojovat za svou novou vlast.

V úterý 17. září proběhl již tradiční Sedláčkův memoriál v atletice a středoškolský atletický pohár.

Ve čtvrtek 12. 9. si pro nás maturanty ubytované na intru připravili naši kmenoví vychovatele tzv. ‘‘maturantské opékání špekáčků‘‘.

V letošním roce proběhla další etapa oprav vnitřních prostor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Již na jaře se zazdily dlouhodobě nevyužité a zanedbané volné rohy nádvoří u tělocvičny. Vznikly tak nové skladové prostory, kabinet chemie a tři nové kuchyňky. Od června pak došlo k celkové rekonstrukci poloviny domova mládeže, opravovalo se první patro (tzv. ponorka) a také druhé patro budovy A (část vedle zámku).

Ve středu 11. září proběhla v klubu na AG přednáška RNDr. Diny Štěrbové: Od vrcholů k lidem. Dina Štěrbová je první horolezkyně na světě, která zdolala Čo Oju (8201m) a dlouho držela československý výškový rekord. Od roku 2006 spolupracuje na humanitárním projektu Czech Hospital v pákistánském Karakorumu (západní Himaláj).

Jak lépe začít život ÁGéčáka, než pravým, nefalšovaným, seznamovAGem na Arše?

Nově otevřená galerie ožila ve středu 11. 9. vernisáží výstavy studentských prací s názvem Džungle. Vystavené práce vznikaly ve škole během červnového výtvarného projektu. Na vernisáž zavítali milovníci umění z řad studentů i pedagogů, moc rádi jsme uvítali také naše absolventy a rodiče vystavujících studentů.

Také letošní rok bude při škole působit Středisko volného času. Těšit se můžeš na tyto zavedené aktivity:

I letošní školní rok nabízíme studentům možnost přihlásit se k přípravě na svátosti křtu, eucharistie a biřmování.

Jak už bývá zvykem, i letos nabídlo AG jazykový pobyt v německém Münsterschwarzachu. Zúčastnilo se ho pět studentů, kteří se nebojí objevovat neznámá místa, poznávat nové lidi a v neposlední řadě mají chuť si zdokonalit své jazykové schopnosti.

Jistě jste již tato slova zaslechli a pokud ne, tak vězte, že se jedná o moderní způsoby návrhu a výroby. Máte zájem se něco nového naučit? Pak se můžete i tento rok přihlásit na kurzy pořádané v průběhu roku.

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy studentů výtvarného projektu s názvem Džungle. Vernisáž proběhne ve středu 11. 9. 2019 ve 14 hodin v nově otevřeném výstavním prostoru na AG – Galerii Na Schodech (vedle kabinetu pana Gamby).

Těší se na Vás vystavující studenti a garant projektu Jana Svobodová

Na konci srpna jsme se my primáni poprvé setkali na seznamovAGu na Sv. Hostýně. Po příjezdu jsme se vůbec neznali, ale potom se to rozjelo. K seznámení nám pomohli žáci ze sekundy, čímž bychom jim chtěli poděkovat. Na celé čtyři dny nám vymýšleli pestrý program.

V pondělí 2. září opět usedli žáci Církevní základní školy a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži do školních lavic a poté společnou mší svatou v kostele sv. Mořice zahájili nový školní rok 2019/2020.

Konverzace s rodilým mluvčím Gerdem Simonem startuje už ve čtvrtek 5.9. v učebně N2 (pro maturanty 8. a 9. hodinu, nepovinná konverzace pro ostatní přihlášené studenty 10. hodinu). 

Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Spaß beim Deutschlernen!

Ve dnech 26. – 27. 8. 2019 zahájili učitelé AG svůj školní rok zcela netradičně:  pracovním výjezdem do Želiva a Telče. V dechberoucím areálu premonstrátského kláštera začali svůj pobyt mší svatou, pokračovali inspirativní přednáškou PhDr. Davida Čápa, Ph.D., zaměřenou na spolupráci v týmu a komunikaci ve školním prostředí. Příjemnou tečkou za pracovním dnem byla prohlídka kláštera a klášterního pivovaru.

Zveme na přednášku horolezkyně a matematičky paní Diny Štěrbové. Paní Štěrbová v přednášce zmíní nejen zážitky ze zdolávání osmitisícových vrcholů, ale i důvody proč nyní aktivně pomáhá lidem v horách prostřednictvím humanitárního projektu Czech Hospital v pákistánském Karakorumu.

Zobrazit seznam učebnic pro školní rok 2019/2020.

Seznam učebnic najdete též v nabídce Studium > Učebnice

V průběhu letošních prázdnin pokračují opravy AG. Stavební práce pokračují v 1. a 2. patře domova mládeže bloku A (část vedle zámku, dívčí patro a tzv. ponorka). Součastí oprav je kompletní výměna elektroinstalace včetně svítidel, vodovodní a odpadní sítě, postaví se několik příček, v pokojích budou nové podlahy a podhled se zateplením stropu, na každém pokoji bude nově umyvadlo, omítky a také budou všude nové dveře. Každý pokoj bude vybaven novým nábytkem.

V úterý 25. června se naposled v tomto školním roce sešli studenti, pedagogové a zaměstnanci školy na závěrečné mši svaté v kostele sv. Mořice.

V letošním školním roce se naše gymnázium rozhodlo finančně podpořit školu v paraguayském Chacu.

V pondělí 10.6.2019 zakončil cyklus cestovatelských besed náš školní kaplan P. Petr Káňa.  V roce 2009 pracoval 3 měsíce v Jeruzalémě jako dobrovolník.  Setkal se s mnoha zajímavými lidmi různých vyznání a prošel všechna pro nás křesťany posvátná a zajímavá místa spojená s životem Ježíše Krista. 

Skupina studentů AG v pátek rychle a účinně pomohla s úklidovými pracemi po povodni způsobené bouřkou z předešlé noci. Patří jim velké poděkování za okamžitou reakci na výzvu a velkou ochotu pomoci ve sklepích jiné školy. Rychlá a nezištná pomoc byla opravdu příkladná a všem za to patří velké díky.

Jan Košárek

V úterý 11. června se v podvečer školní zahrada proměnila v liturgický prostor a studenti i zaměstnanci školy se přišli v rámci mše svaté rozloučit s jáhnem Ondrou a poděkovat za celoroční službu na naší škole.

Už je tomu rok, kdy naše AG schola natočila CD "Pánu ať zní píseň chval". V posledních týdnech se naši studenti mohli opět setkat se zvukařem Jardou Topinkou v doprovodu hudebního režiséra Pavla Kunčara.

V Pátek 7.6. se v Praze v prostorách Veletrhu vědy uskutečnilo setkání stážístů projektu Otevřená věda. Hned tři naši studenti druhých a třetích ročníků Michal Zábojník, Šimon Kinc a Šimon Sukup se do tohoto celorepublikového setkání měli možnost zapojit. Spolupracují totiž s ústavy Akademie Věd České republiky na vědeckých pracovištích v oborech biologie, sociologie a fyziky.

Ano, jak už jsem naznačil v názvu článku (a znalci Tarkovského díla a osudu narážku jistě pochopili), do aktuálního kola foto-soutěže mi bylo zasláno pouze osm snímků, ale díky jejich kvalitě vlastně takovéto nižší číslo není vůbec na škodu – i z tohoto počtu bylo těžké zvolit vítěze.

V pátek 7. 6. 2019 proběhl před budovou Arcibiskupského gymnázia AGFEST. Program byl letos pořádně nabitý, již v 15:30 ho zahájila akademie, kdy pódium patřilo studentům Arcibiskupského gymnázia a jejich vystoupením.

V rámci přípravy na udělení svátosti biřmování jsme se zúčastnili duchovní obnovy v krásné oblasti Hutisko- Solanec. První víkend zahájila devítičlenná skupina dívek, poté následovala skupina 15 holek a poslední etapu uzavřeli kluci.

Výtvarnou a literární soutěž Evropa ve škole vyhlašuje každoročně MŠMT pro žáky základních a středních škol v celé ČR. Letos se do ní poprvé zapojilo i několik studentů AG v Kroměříži a hned napoprvé nadmíru úspěšně:

Dne 7.6. 2019 se konal závěrečný boj čtyř nejlepších fotbalových tříd naší školy. Tyto čtyři třídy vzešly ze dvou kvalifikačních skupin. Turnaje se zúčastnilo pouze 9 tříd, ale k vidění byly velice zajímavé zápasy.

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 navštívil AG doc. RNDr. Zdeněk Bochníček a jeho kolega RNDr. Pavel Konečný, oba z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pro naše studenty měli připravené dvě fyzikální představení.

Závěr měsíce května byl ve znamení maturitních zkoušek. Ve čtyřech třídách maturovalo celkem 107 studentů. Většina zkoušek byla na velmi pěkné úrovní, svědčí o tom i fakt 44 maturitních vysvědčení zakončených vyznamenáním. Zúročeny tak byly čtyři, respektive šest let usilovného studia a píle.

V pondělí 3. června se letošní absolventi rozloučili se svými třídními profesory a všemi pedagogy v prostorách Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku při předávání maturitních vysvědčení.

Do Olomoucké arcidiecéze na naši školu přijela návštěva z Diecézního centra mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. O. Jan Slavík a týmáci ze střediska podpořili menšinovou skupinu studentů AG, která ze vzdálenějších krajů Moravy a Slezska pochází.

Ve dnech 2. až 7. června se v Praze konala Mezinárodní konference na téma feromagnetických slitin s tvarovou pamětí. Této akce se měl možnost zúčastnit rovněž žák 4.K Šimon Sukup, a to v rámci své dlouhodobé stáže na AV ČR, která je na téma “paměťových slitin” zaměřena.

Tak jako končí studium některých žáků na našem gymnáziu, tak v pátek 7.7. končil i letošní ročník středoškolské soutěže ve volejbale. Poslední kolo se odehrálo na čtyřech krásných plážových kurtech v areálu Kojetínského koupaliště.

V letošním roce probíhá další etapa celkové rekonstrukce vnitřních prostor školy.

V průběhu jara již započala práce ve dvoře, kde díky vestavbám ve dvou rozích bloku A vniknou nové kuchyňky a kabinety.

Vidíte v knihovně viset perličky s plakátkem a nevíte, co to znamená? 

Zde je vysvětlení: Na šňůrce jednotlivým lovcům - čtenářům přibývají perly za všechny dobře vyplněné hrací karty z přečtených knih. Někteří dokonce tyto perlorodky vytvářeli a získali za ně perly. 

Po předání maturitních vysvědčení měli maturanti možnost zúčastnit se noční děkovné pouti. V noci z pondělí na úterý (3.-4.6.) se tedy ti nejstatečnější z absolventů vydali na Hostýn.

"Vyrazili jsme v osm hodin večer od AG při západu slunce a doputovali jsme asi kolem páté ráno, kdy jsme na minutu přesně stihli východ slunce.

Srdečně zveme do studentského klubu v pondělí  10.6.2019 v 18 hodin, kdy přivítáme jako přednášejícího našeho školního kaplana P. Petra Káňu. Dozvíme se něco o jeho pobytu v Izraeli.  Přednášku nazval  „Dobrovolníkem ve Svaté zemi“ aneb „Tři měsíce vedle Božího hrobu“. Jste srdečně zváni!

V úterý 4. června se konal již XVI. Ročník turnaje církevních škol v malé kopané. Zúčastnilo se ho letos pět týmů, na poslední chvíli odřekla Ostrava.

Hrálo se v jedné skupině celkem 10 zápasů systémem každý s každým, všechny týmy tak odehrály 4 zápasy.

 Navzdory tomu, že právě probíhá uzavírání klasifikace a každý má svých starostí dost, vyhlašuji další kolo oblíbené (?) soutěže o nejlepší fotografii s chemickou tématikou.

 Pokud tedy máš (nebo do uzávěrky soutěže zvládneš pořídit) zajímavou chemickou fotografii, pošli ji mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na mou adresu na iskole.

Ve středu 29. 5. proběhla v klubu na AG v rámci cyklu přednášek České křesťanské akademie přednáška otce Jana Poláka s názvem Krása na prodej. Přednáška řešila otázky spojené s estetickou a plastickou chirurgií z pohledu katolické morálky. P. Polák působil před deseti lety na AG jako jáhen. Následně studoval v Římě morální teologii. Nyní působí v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého.

Vážení rodiče, 

z důvodu přechodu na nový informační systém školy potřebujeme získat Vaše soukromé e-mailové adresy, na které Vám budou rozeslány přístupové údaje do nového informačního systému, který bude AG používat od příštího školního roku.