Jedná se o dvoumanuálový nástroj firmy Rieger, op. 2603 z roku 1933.

Rozsah C-f3, pedál C-d. Varhany mají status zapsané movité kulturní památky a slouží jak k bohoslužbám, tak i jako výukový nástroj.

Studentské stáže projektu Otevřená věda 2019 se blíží ke konci. Otevírá se tak nová možnost pro studenty AG přihlásit se do nadcházejícího ročníku projektu na některou ze stáží z humanitních, přírodovědných a technických oborů. Přihlašování je otevřené do konce listopadu!

Chceš se dozvědět bližší informace o studentských stážích? Nevíš, jak se přihlásit či jak taková stáž probíhá? Neváhej a přijď v úterý 26.11. v 18 hodin do baru.

Zpráva z projektového dne mimo školu v Institutu Cervantes v Praze

Od osmého do desátého listopadu se konal na Velehradě již VIII. ročník Festivalu duchovní hudby, kterého se zúčastnil i náš pěvecký sbor AVE.

V pátek 15.listopadu se sešlo v aule  školy dvanáct absolventů, aby se podělili o své zkušenosti s vysokoškolským studiem.

Každoročně v měsíci listopadu organizuje naše partnerská škola v polských Piekarech mezinárodní turnaj v sálové kopané. I letos jsme od partnerů obdrželi pozvání a tak mohl ve středu 13. listopadu odcestovat náš školní fotbalový tým na tento turnaj.

7. 11. 2019 proběhla ve studentském klubu debata se vzácným hostem, P. Janem Rajlichem, u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce.

Ve středu  13. listopadu se opět po roce konalo okresní kolo v basketbale středních škol chlapců. Pořadatelem celé akce bylo gymnázium Kroměříž.

O víkendu 8.11. - 10.11. 2019 se skupinka studentů (především druháků) vypravila do nedalekých Rajnochovic započat cestu k přijetí svátosti křesťanské dospělosti.

V pondělí 11.11. proběhla v budově Arcibiskupského gymnázia vernisáž výstavy archivních dokumentů a reálií k listopadovým událostem roku 1989.

V pátek 8. listopadu 2019 se třída 2.S a 3.T vypravila do Terezína u Litoměřic, kde jsme se seznamovali a poznávali místa, kde žili vystěhovaní Židé v době protektorátu a během 2. světové války. Podle říšských německých zákonů Židé byla rasa k vyhlazení.

Na konci října proběhlo na Arcibiskupském gymnáziu testování IQ. Testování prováděla p. Havlová ze společnosti MENSA.

Studentky AG uspěly v literární soutěži

Ve dnech 24. a 25. října měli studenti Arcibiskupského gymnázia možnost prohlédnout si místa spojená s lidmi, kteří se stali oběťmi totalitního režimu. Výrok Klementa Gottwalda: „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ je provázel po celou dobu.

Video vyrobili naši studenti Jakub Gřiva, Nikola Kuchařová, Anna Wágnerová, Eva Ambruzová a Aleš Stuchlík. Za moc pěknou práci jim děkujeme.

12. listopadu proběhne na AG Maraton psaní dopisů. V čajovně a v Baru od 14:30 do 18:00. Tato akce má za cíl pomoci lidem, kterým jsou upírány jakýmkoli způsobem lidská práva.

V pátek 1. listopadu se čtyři úspěšní studenti AG zúčastnili krajského kola Logické olympiády ve Zlíně. Byli to Vojtěch Vlach z primy, Jan Doubrava z tercie, Michal Ondroušek z 1.A a Šimon Kinc ze 4.C. Do celostátního kola postupuje Jan Doubrava, který se umístil v krajském kole na 4. místě. Gratulujeme!

V pátek 25. října vyvrcholila příprava našich studentů na přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Při slavnostní mši svaté udělil olomoucký pomocný biskup Antonín Basler svátost biřmování 30 studentům Arcibiskupského gymnázia a 5 studentům jiných středních škol.

 I ti nejméně pozorní z vás si jistě všimli, že se začalo dříve stmívat. Sychravé podzimní počasí určitě nejednoho chemika láká k tomu, aby se zavřel do příjemně vytopené laboratoře (možná dokonce se šálkem čaje a talířem sušenek - navzdory tomu, že v laboratoři se jíst ani pít nesmí/raději nemá) a uskutečnil nějaké pokusy.

Přednáška bude ve středu 13. listopadu v 19.00 hodin ve studentském klubu na AG.

Jsme tady! Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně pokračuje druhým dnem a my tu nemůžeme chybět. Naši studenti představují možnost studia na AG a dobře reprezentují školu.

Ve středu 23. října jsme se na studentské mši svaté modlili za misie a všechny, kdo se podílejí na různých projektech v rozvojových zemích. 

Michael Žantovský představil na Arcibiskupském gymnáziu činnost Knihovny Václava Havla (KVH)

Také tento školní rok se na podzim koná soutěž Logická olympiáda, kterou organizuje společnost Mensa.

Od 4.11.2019 bude možno v naší jídelně zvolit také variantu druhé snídaně. Zpočátku vyzkoušíme zájem o kukuřičné lupínky s mlékem. Způsob objednání bude stejný jako u objednávky obědů, tedy volbou ze dvou nabídek v jídelním objednávacím systému.

Ve středu 16. 10. 2019 se studenti primy a sekundy zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem této soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. V kategorii Kadet je čekalo 24 úloh, na jejichž řešení měli 40 minut čistého času. Správné odpovědi vybírali z pěti nabízených možností.

Dne 16. 10. se v aule uskutečnila inaugurace nového prezidenta Miroslava Omelky.

Poslední pěkné podzimní dny lze využít k různým činnostem – studenti 2.A a 4.K strávili hodinu tohoto času v Podzámecké zahradě.

Pro spoustu lidí bylo úterý 8. října dnem naprosto obyčejným, ale nikoliv pro nás. Tento den byla totiž, před více než 150 lety,  posvěcena naše kaple, kaple Panny Marie, kde jsme večer společně prožili mši svatou. 

V březnu jsme se my, studentky Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, v předmětu semináře ruského jazyka, zúčastnily soutěže „Poznej Rusko lépe 2019.“

V neděli 6. října nás přijeli navštívit studenti z partnerské školy v Ružomberku. Netrpělivě jsme je vyhlíželi u kostela sv. Mořice. V šest hodin večer jsme se konečně dočkali. Tentokrát přijelo 18 dívek, chlapce nechaly doma.

AG se v loňském roce poprvé zúčastnilo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Anežka Sedlářová (4. C) ve své kategorii zvítězila a na začátku července se díky tomu zúčastnila setkání vítězů národních soutěží v německém Otzenhausenu.

Ve čtvrtek 3. října zavítal na naše gymnázium pan Martin Mejstřík, jeden z čelních představitelů vysokoškolských studentů během listopadu 1989.

Pojďte s námi poznat místa, kde žila, pracovala, modlila se Anežka Česká. 

Srdečně zveme všechny studenty i jejich rodiče a zaměstnance na výlet do Prahy v pátek a sobotu 15. - 16. listopadu 2019.

Pozvánka na historicko poznávací exkurzi u příležitosti výročí Sametové revoluce.

Přihlášení 2. října od 20.00 hodin, přihlášení přes formulář: https://1url.cz/oM9m6

Jak číslo v názvu napovídá, jedná se o tradiční výměnný projekt, při kterém se navštěvují studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a studenti Střední školy diplomacie v Herzlyi v Izraeli.

Dne 23. září 2019 na svátek otce Pia nás na večerní mši svaté navštívil otec Lukáš Mocek, novokněz z Ostravsko-opavské diecéze.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži se o mimořádně nadané studenty systematicky zajímá již několik let. Přes finanční handicap oproti státním školám naše církevní gymnázium vždy dokázalo tyto žáky vyhledat a umožnit jim rozvinout jejich schopnosti.

Číst dál... 

Třetí týden v září se 7 studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži spolu s paní učitelkou Procházkovou a panem Pořízkem zúčastnilo mezinárodních evropských dní mládeže ve Frankfurtu. Mimo tři školy z České republiky se setkání zúčastnili také mladí lidé ze Slovenska, Kosova, Rumunska, Ukrajiny, Bosny, Polska a Běloruska.

Za poměrně chladného podzimního počasí s občasným ranním mrholením a mlhou se běžel v úterý 24. září v Bystřici pod Hostýnem tradiční přespolák. Poprvé v historii se neběželo v biatlonovém areálu na Bedlině, ale tratě byly vytyčeny v lokalitě Pod Zábřehem bezprostředně za sportovním areálem pořádající školy Bratrství.

Deset vybraných žáků z primy a sekundy se spolu s paní učitelkou Valentovou v úterý 17. 9. zúčastnilo exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.

Fast fashion a wasting, to jsou slova, která se v současné společnosti hodně skloňují a o nichž se diskutuje. Továrny vyrábí tisíce produktů, které jsou jen na pár použití a bohužel brzy skončí ve spalovnách či na skládce.  Při jejich vzniku i zániku vyprodukujeme spoustu odpadu a škodlivin. Proto jsme si položili otázky: Chceme tohle podporovat? Jak proti tomu bojovat?

V pondělí 16. září 2019, o svátku svaté Ludmily, jsme se na naší škole připojili k oslavám Dne církevního školství, který se v naší zemi slaví od roku 2000.

Oslavy začaly hned ráno. V 7.15 bylo ve vestibulu školy připraveno občerstvení a členové pastoračního týmu naší školy vítali všechny příchozí a nabízeli jim sušenky, kávu a čaj.

V úterý 17. září jsme přivítali na večerní mši svaté milého hosta P. Ondřeje Talaše, který v loňském školním roce působil na naší škole jako jáhen. Je již dlouholetou tradicí, že novokněží, kteří svou jáhenskou službu prožili na naší škole, obdrží jako dárek kněžskou štolu.