Dva předvánoční čtvrtky 12. a 19. prosince 2019 strávili studenti druhých ročníků v Brně, kam se vypravili za uměleckými zážitky do divadla a výtvarné galerie.

V předvánoční hodině  německého jazyka se třída 3.T. rozhodla (jako ostatně každý rok) upéct vánoční cukroví. Letos padla volba na slavné norimberské perníčky, konkrétně Elisenlebkuchen. Tento druh pečiva je zajímavý tím, že neobsahuje žádnou mouku. Těsto se skládá pouze z mletých ořechů a  mandlí, medu, vajec a spousty kandovaného ovoce.

13.12. 2019 se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži konala studentská konference s názvem Demokracie vs. totalita: včera, dnes a zítra. Svou návštěvou ji poctil současný senátor a kandidát na prezidenta MUDr. Bc. Marek Hilšer.   

I. kategorie

1. místo Žofie Neckařová 1.P
2. místo Petr Šimíček 2.S
3. místo Jáchym Beerkens 1.P

Ve středu 18. prosince se studenti semináře chemie zúčastnili exkurze na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci – konkrétně na Katedře analytické chemie.

Na začátku prosince jsem byla pozvána na slavnostní ceremoniál uspořádaný pro vítěze National Literary Award. Organizátoři soutěže již 12. rokem hodnotí práce mladých autorů píšících anglicky. Soutěží se vždy ve čtyřech věkových kategoriích, pravidla jsou však pro všechny jednotná.

Na začátku prosince jsme ve školní knihovně AG zvali k zastavení v předvánočním shonu při tvorbě vánočních ozdob. Máme velkou radost, že se nám podařilo přilákat hodně kreativních studentů do třpytivého workshopu.

Téma vděčnosti bylo letošní náplní předvánočního programu pro žáky kroměřížských základních škol. Od pondělí 16. prosince do středy 18. prosince se v kapli sv. Stanislava vystřídalo 8 tříd a celkově 170 žáků.

Každoroční návštěva biřmovanců a dalších studentů AG v posledním prosincovém týdnu potěšila a povzbudila pacienty nedaleké nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu.

Pravý německý Weihnachtspunsch, samozřejmě bez alkoholu, zavoněl poslední předvánoční středu v učebně němčiny. Podle přeloženého receptu z učebnice a názorného tutoriálu z youtube si ho uvařili a naservírovali sami studenti. Chutnal i vypadal skvostně!

V pátek 6. prosince měli studenti nižšího gymnázia možnost zapojit se do školního kola Astronomické olympiády. Tuto možnost nakonec využilo 8 odvážných převážně z primy. Všichni se statečně pustili do řešení testových otázek, poradili si s kosmickými závody a někteří se pustili i do řešení záhad okolo naší nejbližší hvězdy Slunce.

Díky štědrosti dárců máme už 128 000 Kč. 

Za další pomoc budeme velmi rádi. Pomozte mám opravit varhany. Přispět můžete prostřednictvím wwww.agecko.cz, hotově na pokladně školy nebo na účet 2301219451/2010.
Všem rodičům, absolventům a přátelům školy děkujeme za přízeň a podporu.

V úterý 10. prosince absolvovaly třídy 2. B a 3. C v rámci výuky fyziky přednášku Tomáše Pečivy z hvězdárny ve Valašském Meziříčí na téma Kosmické technologie. Přednášející seznámil studenty poutavou formou s problematikou pobytu člověka v kosmu i s využitím kosmických technologií v běžném životě.

Letos jsem hrála velkou školní hru poprvé a hodně jsem si jí užila. Hra se hrála čtrnáct dní k 30. výročí od Sametové revoluce.

Samotná hra spočívala v tom, že jsme se studenty, učitelé a vychovatelé přenesli do 80. let, do totalitního státu a byli jsme rozděleni do dvou skupin: disidenti a STB.

Ve středu 11. 11. odjelo z našeho města několik sportovců – volejbalistek a volejbalistů na tradiční adventní zápas proti spřátelenému SG Velehrad.

Termín: 10. – 14. 2. 2020 (celý týden místo výuky, cca 6 hodin denně + výjezd do Kremsu)

Pro koho:

V pondělí 9. prosince se biřmovanci v odpoledních hodinách vydali do kláštera na Koperníkově ulici. V rámci přípravy na biřmování se již stalo tradicí, že každého biřmovance duchovně doprovází také řeholní sestra z některého z kroměřížských klášterů.

I tento rok se náš školní sbor AVE účastnil akce, Česko zpívá koledy v Domově pro seniory u Moravy. Po úvodní části, kde zaznělo pět společných známých koled, jsme zazpívali i další koledy z našeho repertoáru a na závěr malé překvapení v podobě známé lidové písně Prší, prší.

Jaká byla nejvzdálenější výprava v historii AG?

Napoví pár výroků:

V Negevské poušti prý žije devět druhů hadů, všichni smrtelně jedovatí. Jeden prý leze i do spacáků.“ varuje p. Ondráček před akcí p. Zahradníčka. „Mě vadí spíš štíři. Chce to ráno vyklepávat boty.

Během podzimu 2019 si studenti a zaměstnanci AG připomínali 30. výročí Sametové revoluce. Studenti historického semináře 3. ročníku připravili pod vedením pana Ondráčka výstavu, kterou můžete stále navštívit v Galerii Na schodech.

V sobotu 7. prosince se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži uskutečnil Den otevřených dveří.

Návštěvníci využili možnosti pohovořit si o budoucím studiu svých dětí s pedagogy i žáky gymnázia.

Začátkem tohoto týdne uskutečnila 5.K výpravu do Brna, jejímž hlavním cílem byla lektorovaná exkurze v pavilonu Anthropos. 

Dne 9. prosince 2019 se již tradičně konala poutní mše svatá Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži u příležitosti svátku Neposkvrněného početí Panny Marie v chrámu Panny Marie v Kroměříži.

13. 12. 2019 od 10:00 do 13:30 se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži koná studentská konference s názvem Demokracie vs. totalita: včera dnes a zítra , kterou zařizují studenti AG.

Udělejte sobě nebo svým blízkým radost. Darujte certifikát s příspěvkem na opravu varhan. Agečku tím pomůžete s opravou historických varhan. Přispět můžete prostřednictvím webu agecko.cz, hotově na pokladně školy nebo na účet 2301219451/2010.

Všem rodičům, absolventům a přátelům školy děkujeme za přízeň a podporu.

V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku nás několikrát v hodinách španělštiny pro 4. ročník navštívila rodilá mluvčí. A jak tyto vstupy do hodin hodnotí samotní studenti?

Skvělé třetí místo Runy Koblihové v soutěži Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej

V rámci této soutěže se na Arcibiskupském gymnáziu uskutečnilo 29. listopadu okresní kolo. Bylo trošku poznamenané probíhající školní inspekcí, nemocí paní vychovatelky Věry Minaříkové i nižší účastí v porovnání s předchozími ročníky.

Letos měli všichni studenti naší školy možnost zkusit si soutěžní poslech v běžné výuce v jazykových učebnách se svým vyučujícím. Mnozí se notně zapotili, jelikož prima a sekunda plnila úkoly na úrovni B1 a vyšší gymnázium poslouchalo nahrávku s obtížností B2 - C1. 

Poslední listopadový pátek jsme začali přípravu na dobu adventní požehnáním adventních věnců, které nás budou provázet v předvánočním období.

Jak můžeme prožít advent na AG?

V pondělí 1. 12. se uskutečnilo okresní kolo přeboru škol v šachu. Ágéčko postavilo tým jak v kategorii pro druhý stupeň ZŠ a víceletých gymnázií (The Episcopal Lowlander Pawns) ve složení Ondra Jakšl, Vojta Vlach, Ondra Chabiča a Petr Šimíček tak i mezi středními školami (The Archbishop´s Own Highlander Hussars) kde hráli Vojta Horák, Michal Ondroušek, Filip Vrzal a Tadeáš Šruc.

Jak se soudilo v Římě? Co je obsahem Hippokratovy přísahy? Jaké byly magické praktiky antického člověka?  Jak se žilo v Pompejích?To vše se mohli dozvědět studenti na Dni latiny. 28. listopadu se konal již osmý ročník akce, která je věnována zájemcům o antiku, latinský středověk i novověk, na FF KU.

V pátek 15. listopadu proběhl tradiční oblastní turnaj v piškvorkách zvaný Pišqworky. Z naší školy se na hostitelskou Obchodní akademii Kroměříž vydaly soutěžit 3 týmy složené ze studentů všech ročníků.

Přijďte si vytvořit hvězdičku do školní knihovny pro radost sobě či obyvatelům domova pro seniory.

Otevřít seznam projektů.

Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn).

Červená středa (Red Wednesday) je v ČR společnou akcí České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

V uplynulých třech měsících se naši studenti a studentky ubytovaní na Domově mládeže zúčastnili třech turnajů ve florbale a nevedli si vůbec špatně. Posuďte sami…

Během předposledního listopadového víkendu měli možnost zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia obnovit duchovní i fyzické síly na Svatém Hostýně.

V úterý 26. listopadu spolu s námi slavil večerní mši svatou novokněz Jan Faltýnek. Otec Jan k nám přijel z nedalekého Holešova, kde působí jako kaplan.

Konec listopadu přinesl už potřetí  konferenci Nebojme se etické výchovy, která se uskutečnila 26. listopadu 2019 v prostorách studentského klubu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Blíží se 1. neděle adventní, což je správný čas na přípravu adventních věnců a zdobení adventních svící. V úterý 26.11. 2019 se studentky sešly na Dílničce k pletení věnců.

Stejně jako každý rok tak i letos  se mnozí studenti zapojili do soutěže Bible a my.

V uplynulém roce jsme měli možnost se v rámci programu Otevřená věda zúčastnit studentské vědecké stáže na Akademii věd České republiky.

Zažijte atmosféru předvánoční Vídně!

Po třídních schůzkách, které se konaly v pátek 15. 11., následovala tradiční duchovní obnova pro rodiče studentů AG.

Na 15. a 16. listopadu 2019 naplánovala sestra Petra spolu s paní Dvořákovou výlet do Prahy po stopách svaté Anežky. Přihlásilo se 9 zájemců, kteří společně s vedoucími nastoupili v 6:12 do vlaku na nádraží v Kroměříži.

Dvě 1. místa v celostátním žebříčku, 53 úspěšných řešitelů

12. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 3.–15. 11. 2019. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

V úterý 19.11. 2019 měli studenti 3. a 4. ročníků jedinečnou příležitost zhlédnout v aule školy divadlo v anglickém jazyce The History of England II.

Kdo má zájem, může využít šanci a připojit se k studentům a přátelům SGV a vydat se v červnu 2020 do Sankt Petěrburgu (SPb), nebo, jak my Češi říkáme, do Petrohradu.