Byla vystavena 8. část publikace.

Předchozí části publikace najdete pomocí menu AG > Historie školy > Kapitoly z dějin moravské církve II

Bližší informace k online psychologickým konzultacím.

Štěstí je teď (malý kurz prožívání štěstí).

Minulý týden si naši studenti vyzkoušeli zkoušky vedoucí k získání mezinárodních certifikátů z anglického jazyka nanečisto.

V úterý dopoledne, těsně před uzavřením škol kvůli covidu, se naši studenti sekundy ještě stihli zúčastnit videokonference se třemi školami z mezinárodního týmu. Postupně se představili studenti naší školy, studenti z Estonska, Španělska a Řecka.

je projektem mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů žáci školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Projekt naším žákům také umožní krátkodobé pobyty na partnerských školách.

V úterý 6. října jsme společně s otcem biskupem Hrdličkou měli slavit výročí posvěcení kaple Panny Marie a při té příležitosti měly být požehnány opravené varhany.

Vážení rodiče, studenti, zaměstnanci školy, na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyhlášené dne 2. října 2020 č. 9/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuji distanční vzdělávání pro studenty vyššího gymnázia Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

I když máme zkušenosti s distanční výukou na jaře, není na škodu připomenout si tipy, které nám mohou pomoci ji zvládnout.

Přihlášky na přípravu přijetí svátosti biřmování v tomto školním roce můžete odevzdat i po příchodu zpět do školy po ukončení distanční výuky. Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy v záložce "Duchovní - příprava ke svátostem."

Důrazně žádám všechny žáky školy, aby si ve svém zájmu podle tohoto odkazu vytvořili své osobní Edupage účty.
Budou vám sloužit pro obnovení hesla v případě jeho ztráty.

Děkuji za spolupráci. M. Valenta

Byla nastavena možnost samoresetování si hesla v případě, že heslo do Office365 zapomenete. Pro tuto možnost je nutné si zaregistrovat buď telefonní číslo nebo emailovou adresu (nebo oboje).

Malý výlet k soutoku dvou řek, které v roce 1997 napáchaly velké škody, se uskutečnil ve středu 16.9.2020. Den církevního školství jsme oslavili cestou přes obce Záříčí, Troubky (nejvíce postižené rozlitím řek Moravy a Bečvy), odbočili těsně před mostem nad řekou Moravou a žasli nad poklidnými „potůčky“, které se pokojně slévají v jeden tok.

Cyklus cestovatelských besed zahájil v AGbaru 14.9.2020 náš školní kaplan otec Petr Káňa. O prázdninách chtěl sice putovat do Medugorje, ale koronavirové okolnosti mu v tom zabránily.

Společně s třídami druhých ročníků jsme zahájili nový školní rok pobytem na Tesáku. Po příjezdu jsme jej ihned začali sportovními hrami, při kterých jsme se celí pořádně ušpinili. Večer nás čekal hromadný táborák, kde jsme si za doprovodu kytary zazpívali táborové písně.

Adaptační pobyt jsme zahájili příjezdem do Pačlavic a následným ubytováním na zdejší faře. Program začal v 16.00. Seznámili jsme se s řádem a pustili se do hry.

Chcete zažít smršť zábavy? Vydejte se s námi do Městského divadla ve Zlíně na skvělou komedii Splašené nůžky.  

Kdy? 23. 9. 2020

Za kolik? 160 Kč

Na svátek sv. Ludmily, patronky vychovatelů, slaví církevní školy v naší zemi již od roku 2000 svůj svátek. Také na naší škole jsme si chtěli tento den více připomenout a projevit vděčnost za možnost vzdělávání v křesťanském prostředí.

V úterý 15. září 2020 nás na večerní mši svaté navštívil P. Milan Maštera.

Milan na AG působil minulý rok jako jáhen, tudíž se na něj těšila plná kaple nejen studentů, ale i profesorů a ostatních pracovníků.

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v úvodu školního roku podařilo zorganizovat několik projektových dnů s fyzikou.

Po dlouhé pauze zapříčiněné epidemiologickou situací jsme zahájili školní rok netradičně: vyrazili jsme ze školy ven, strávit se spolužáky a učiteli tři dny zábavou, sportem i prací.

Byl první školní den, po zahajovací mši svaté se sešly tři třídy nových prváků. Sraz byl u kostela sv. Jana Křtitele, odkud jsme odjížděli směr Archa-Rajnochovice! Byl to deštivý den, proto byla druhá skupina prváků velice ráda, když jim po půl hodině čekání, autobus také konečně dorazil. Byla to taková cesta do neznáma, ještě jsme se vůbec neznali a netušili jsme, co nás čeká.

První letošní opékání špekáčku s prvákama z Domova mládeže, bylo tradičně na farní zahradě u Panny Marie. Počasí bylo ideální a tak, jsme hlavně byli spolu a bylo nám fajn.

Před rokem jsme prostřednictvím veřejné sbírky začali střádat finance na generální opravu varhan v kapli Panny Marie. Do dnešního dne jsme díky všem štědrým dárcům vybrali krásných 435 000 Kč. Varhany jsou již téměř opraveny a všichni se těšíme, až se nám znovu rozezní. Pevně věříme, že to bude 6. října 2020 od 17.00 hodin při příležitosti 160 let od posvěcení kaple.

Arcibiskupské gymnázium je jednou z prvních škol, které se rozhodly využít při vzdělávání systematický osobní přístup k žákům. Zavádí proto pilotně projekt Doprovázení – společně na cestě. Učitelé, kteří se pro účely tohoto projektu připravují, se budou pravidelně individuálně scházet s žáky a věnovat se jim.

V rámci oslav dne církevního školství vás zveme ve středu 16.9. v 19.00 do auly AG na přednášku arch. Aleše Brotánka. Přednáška je inspirovaná encyklikou papeže Františka Laudato si', která má podtitul „O péči o společný domov“ a vybízí k boji proti zhoršování životního prostředí.

Srdečně zveme v pondělí 14.9.2020 v 18 hod. do AG baru na přednášku našeho školního kaplana  Mgr. Petra Káni. Přednáška s názvem "Za 8 dní téměř  800 km" představí jeho prázdninové cykloputování.

Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky (případně šátky a šály) ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Po téměř půlroční odmlce se žáci naší školy vrátili opět do svých lavic. V úterý 1. září zahájili nový školní rok společnou mší svatou v kostele sv. Mořice.

Poslední týden v srpnu se na Hostýnku konal seznamovací pobyt pro nás, studenty primy, tedy pro ty, kteří i přes tu nelehkou, distanční formu výuky nějakým zázrakem složili přijímací zkoušky a během prázdnin se z nich stali studenti gymnázia.

Hello Everybody, I am pleased to say that this year I am again able to offer an extra conversation class for the 1–3 year students.

Uvažujete o mezinárodním certifikátu z anglického jazyka a nevíte, zda jste na té správné úrovni? Nabízíme vám možnost projít zkouškou nanečisto. Za 300,- můžete zkusit pretest FCE nebo CAE přímo u nás na škole. Testování proběhne ve středu 7.10. od 8:00.

Naše škola již několikátým rokem nabízí možnost připravit se na FCE. Nepovinný předmět se bude probíhat vždy ve středu od 14:00 do 15:30. Studenti musí projít vstupním testem, který se bude konat ve středu 9.9 ve 14h. Zájemci hlaste se u Mgr. Svatavy Hrdé do pondělí 7.9. přes Edupage.

Svatava Hrdá

Zájemci o nepovinnou konverzaci s rodilým mluvčím Gerdem Simonem, přihlaste se prosím do 9.9. na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím svých vyučujících němčiny, které vám rovněž podají bližší informace. Konverzace je určena studentům 2. a 3. ročníku, 4.K a 5.K.

Nepovinná konverzace pro přihlášené studenty startuje ve čtvrtek 10.9. a to 10. vyučovací hodinu v učebně N2.

V sobotu 22. srpna proběhla na Svatém Hostýně tradiční pouť pedagogů před zahájením školního roku. Pozvání jako hlavní celebrant a následně přednášející přijal P. Marek Orko Vácha.

Po předávání maturantského vysvědčení se skoro třicetičlenná skupina letošních maturantů a maturantek vydala na noční pouť na Svatý Hostýn. Samotné pouti předcházela večeře s otcem arcibiskupem Janem a okolo osmé hodiny večerní jsme vyrazili.

V pondělí 29. června proběhlo předávání vysvědčení letošním maturantům. Z důvodu rekonstrukce Arcibiskupského zámku, který sloužil pro tuto událost v minulých letech, se rozloučení s maturanty odehrálo v kostele svatého Mořice.

Obecné informace z třídních schůzek

Prezentace EduPage

Prezentace stravovacího systému

Instrukce pro seznamovací tábor nastupující primy šestiletého studia

Instrukce pro seznamovací tábor žáků nastupujícího čtyřtého studia

 

Ve čtvrtek 25. června jsme tento poněkud netradiční školní rok zakončili společnou mší svatou v kostele sv. Mořice.

Země byla pustá a prázdná, na AG byla tma a nad vodami se vznášel Covid-19 přenášející se kapénkami. Začátek června. Celá Morava je okupována frustrací a rezignací. Celá? Kdeže. Jedna třída stále a vytrvale vzdoruje pandemickým uchvatitelům.

Klasifikace byla uzavřena, blíží se prázdniny. Je potřeba odpočinout si od displejů mobilů, monitorů počítačů a on-line komunikace. Nevíte, jakou knihu přečíst? Inspirovat vás mohou video upoutávky studentek a studentů primy.

Mgr. Iva Bekárková, IVT

 

Po dlouhé přípravě a následné náročné opravě vám představujeme rekonstruovanou školní kantýnu. K poklidné rekonstrukci nám pomohlo uzavření zařízení v době koronavirových omezení. Na opravy, výmalbu a výměnu nábytku byl tak dostatek času. Celou opravu provedla škola z vlastních zdrojů.