Podmínky pro přijetí do prvního ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia:

 • úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

 

Kritéria přijetí:

 • písemný test z českého jazyka a matematiky organizovaný CERMATEM
     60 % hodnocení
 • klasifikace v 2. pololetí 8. ročníků a 1. pololetí 9. ročníků základní školy
  (2. pololetí 6. ročníků a 1. pololetí 7. ročníků u víceletého programu)
     30 % hodnocení
 • motivační pohovor se zástupci AG
     10 % hodnocení

Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu pro školní rok 2017/2018 zde.

Kritéria pro přijetí ke šestiletému studiu pro školní rok 2017/2018 zde.

 

Přihlášky:

Přihlášky na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži můžete podávat na běžných formulářích, které obdržíte na základní škole (na vyžádání přihlášku zašleme). Na přihláškách není nutné potvrzení od lékaře (Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání).

 

Přihlášky je nutno zaslat do 1. 3. 2017 na adresu školy:

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Pilařova 3
Kroměříž 767 01
tel.: 573 501 111 nebo 573 341 987
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail ředitele školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KKOV školy je 79-41-K/41 pro čtyřleté studium a 79-41-K/61 pro šestileté studium.

 

Termíny přijímacích zkoušek:

1. TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Čtyřleté obory vzdělání 
1. termín – 12. dubna 2017
Předmět Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace Zkouška
(předpoklad)
Závěrečná administrace
Matematika 08.30 15 minut 70 minut
(08.45–09.55)
5 minut
Český jazyk a literatura 11.45 15 minut 60 minut
(12.00–13.00)
5 minut

Po ukončení písemné částí proběhne motivační pohovor. Přesný čas pohovoru bude uchazeči sdělen prostřednictvím dopisu a internetových stránek školy do 31. března 2017. Pro pohovor doporučujeme přítomnost rodičů. Pohovor se zástupci školy ověřuje zájem uchazeče o studium na AG.

 

Víceletá gymnázia
1. termín – 18. dubna 2017
Předmět Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace Zkouška
(předpoklad)
Závěrečná administrace
Matematika 08.30 15 minut 70 minut
(08.45–09.55)
5 minut
Český jazyk a literatura 11.45 15 minut 60 minut
(12.00–13.00)
5 minut

Po ukončení písemné částí proběhne motivační pohovor. Přesný čas pohovoru bude uchazeči sdělen prostřednictvím dopisu a internetových stránek školy do 31. března 2017. Pro pohovor doporučujeme přítomnost rodičů. Pohovor se zástupci školy ověřuje zájem uchazeče o studium na AG.

 

2. TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Čtyřleté obory vzdělání
2. termín – 19. dubna 2017
Předmět Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace Zkouška
(předpoklad)
Závěrečná administrace
Matematika 08.30 15 minut 70 minut
(08.45–09.55)
5 minut
Český jazyk a literatura 11.45 15 minut 60 minut
(12.00–13.00)
5 minut

Po ukončení písemné částí proběhne motivační pohovor. Přesný čas pohovoru bude uchazeči sdělen prostřednictvím dopisu a internetových stránek školy do 31. března 2017. Pro pohovor doporučujeme přítomnost rodičů. Pohovor se zástupci školy ověřuje zájem uchazeče o studium na AG.

 

Víceletá gymnázia
2. termín – 20. dubna 2017
Předmět Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace Zkouška
(předpoklad)
Závěrečná administrace
Matematika 08.30 15 minut 70 minut
(08.45–09.55)
5 minut
Český jazyk a literatura 11.45 15 minut 60 minut
(12.00–13.00)
5 minut

Po ukončení písemné částí proběhne motivační pohovor. Přesný čas pohovoru bude uchazeči sdělen prostřednictvím dopisu a internetových stránek školy do 31. března 2017. Pro pohovor doporučujeme přítomnost rodičů. Pohovor se zástupci školy ověřuje zájem uchazeče o studium na AG.

 

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám:

Škola organizuje přípravný kurz k písemným přijímacím zkouškám, který bude probíhat 11. a 25. 3. 2017 vždy od 9 do 14 hodin.

Časový harmonogram kurzu:
8.45 hodin sraz v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, Pilařova 3
9.00–11.00 první část výuky
11.30–12.00 přestávka
12.00–14.00 druhá část výuky
 
Student si s sebou přinese: přezůvky, psací potřeby, rýsovací pomůcky, sešit. Po dobu trvání kurzu můžete na své děti čekat v budově Arcibiskupského gymnázia.

Uzávěrka přihlášek na kurz je 31. 1. 2017. Přihlásit se můžete zde.

Kurzovné činí 800 Kč. Pokud jste dosud nezaplatili, prosím, učiňte tak do 15. února 2017, a to na číslo účtu: 1480758359/0800 (u platby uveďte variabilní číslo 1216, do poznámky dejte jméno přihlášeného studenta), nebo v hotovosti na sekretariátě školy v pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin.

Součástí kurzu je vstupní diagnostika, rozbor testu, domácí příprava, metodické vedení.

V rámci kurzu proběhnou dvě sobotní setkání:

1. setkání

 • Vstupní diagnostika – test z jazyka českého a matematiky. Tyto testy budou žáci důkladně procházet za asistence lektora a pod jeho vedením si budou osvojovat optimální řešení jak po obsahové, tak po formální stránce (způsob vyplnění testů, pochopení významu kladených otázek apod.).
 • Práce s texty a testovými otázkami
 • Zadání individuální domácí přípravy

2. setkání

 • Kontrola řešení domácí přípravy
 • Práce s texty a testovými otázkami
 • Vysvětlení obtížných příkladů

 

Podrobnější odpovědi najdete v FAQ nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..