Kolik tříd se bude otvírat příští školní rok?

Budeme otevírat tři třídy čtyřletého studia a jednu třídu šestiletého studia. Přijímat tedy budeme cca 96 uchazečů po devátém ročníku a 30 uchazečů po sedmém ročníku základní školy.

Jaké jsou náležitosti přihlášky?

Na přihlášku se vypisují známky za poslední dvě sledovaná období.

Čtyřleté studium – závěr 8. ročníků a pololetí 9. ročníku.

Šestileté studium – závěr 6. ročníku a pololetí 7. ročníku.

Na přihlášku se připojuje vyjádření lékaře.

Přihlášky jsou k dispozici na http://www.agkm.cz/skola/prijimaci-rizeni.

Do kdy se musí přihláška odevzdat?

Přihláška se odevzdává do 1. 3. 2017.

Na základě jakých podmínek přijmete uchazeče ke studiu?

Škola stanovila tři kritéria přijetí:

 • písemný test z českého jazyka a matematiky organizovaný CERMATEM
     60 % hodnocení
 • klasifikace v 2. pololetí 8. ročníků a 1. pololetí 9. ročníků základní školy
  (2. pololetí 6. ročníků a 1. pololetí 7. ročníků u víceletého programu)
     30 % hodnocení
 • ústní pohovor se zástupci AG
     10 % hodnocení

Detailní kritéria budou zveřejněna na webu školy do 31. 1. 2017.

Kdy proběhnou přijímací zkoušky?

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

Studium První kolo
první termín
První kolo
druhý termín
Náhradní termín
k prvnímu termínu
Náhradní termín
k druhému termínu
Čtyřleté a nástavbové 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
Šestileté a osmileté 18. 4. 2017 20. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017

 

 

 

 

K testu přihlašuje škola na základě přihlášky uchazeče.

Jaký je přesný termín testu a přijímacího pohovoru?

Přesné časy testování vyhlásí CERMAT po 15. lednu. Ústní pohovory budu pravděpodobně probíhat ve stejný den jako písemné testy. Je vhodné, aby se pohovoru zúčastnili i rodiče uchazeče.

Škola písemně sdělí uchazeči přesné informace o testování a ústním pohovoru v průběhu března 2017.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Písemné přijímací zkoušky se píší z jazyka českého a matematiky.

Ústní pohovor je veden formou rozhovoru s uchazečem.

Bude škola organizovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Škola organizuje přípravný kurz k písemným přijímacím zkouškám:

 • 11. 3. 2017 od 9 do 14 hod.
 • 25. 3. 2017 od 9 do 14 hod.

Uzávěrka přihlášek na kurz je 31. 1. 2017, kurzovné činní 800 Kč.

Součástí kurzu je vstupní diagnostika, rozbor testu, domácí příprava, metodické vedení.

Které jazyky je možné na AG studovat?

Všichni studenti mají povinně angličtinu. Jako druhý jazyk si studenti vybírají mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou. Studenti, kteří měli na ZŠ pouze němčinu, přibírají povinně angličtinu a pokračují v němčině. Od třetího ročníku si mohou studenti přibrat jako volitelný předmět třetí cizí jazyk. V nabídce je španělština, ruština a latina. V primě šestiletého studia se otvírají další jazyky podle počtu zájemců.

Jaká je výuka IVT a jaký je přístup k počítačům?

IVT mají povinně všichni podle učebního plánu. Od třetího ročníku, respektive kvinty šestiletého studia, je IVT volitelné. Ve škole mají studenti přístup do počítačových učeben odpoledne, podle rozpisu dozorů. Jsou zde dvě moderně vybavené učebny celkem s 31 počítači. Dále mají studenti volný přístup k počítačům v knihovně AG v otvíracích hodinách. Čas je uveden na dveřích knihovny i na webu školy. Na několika místech ve škole a na domově mládeže si mohou studenti připojit svůj počítač na internet přes wifi.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

AG spolupracuje s družebními školami v Německu (Munsterschwarzach, Kaufbeuren), na Slovensku (Žilina, Ružomberok), jednou školou v Polsku (Piekary Slezske) a nově rozvíjíme spolupráci s partnerskou školou v Izraeli.

Co je to projektový týden?

Projektový týden probíhá vždy poslední celý týden v červnu. V této době není výuka podle rozvrhu, ale každý student si zvolí z vypsané nabídky jeden projekt, kterého se účastní. V rámci projektů probíhají zahraniční výjezdy, vědecké exkurze, netradiční formy výuky, sportovní akce a podobně.  Více o projektech se dozvíte na: http://www.agkm.cz/studium/projektovy-tyden

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se můžete obrátit přímo na zástupce ředitele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 573 501 115.