Přihlášení

Přihlášení na rande

Co je Prvopáteční rande, proč a kdy se koná?

Prvopáteční rande se koná každý první pátek v měsíci, začíná odpoledne v 15.00 a končí sobotní snídaní. Studenti a absolventi mají možnost prožít se svými kamarády společné chvíle při různých aktivitách, například zhlédnout kvalitní film, zahrát si společenské hry, vydovádět se při sportu, unavit se společnou prací nebo jen tak si popovídat v čajovně u dobré kávy nebo čaje. Vyvrcholením těchto společně prožitých chvil je večerní setkání s Bohem ve svátosti smíření, adoraci a ve slavení mše svaté.

Proč?

Pán Ježíš projevil svaté Marii Markétě Alacoque přání, aby lidstvo zvláště uctívalo jeho Srdce na smír za všechny urážky jeho lásky a velebnosti. Věřícím, kteří budou jeho Srdce usmiřovat, udělil mnohá zaslíbení. Mezi nimi je největší milost vytrvání v dobrém až do smrti, kterou Spasitel slíbil všem, kteří po devět prvních pátků v měsíci po sobě následujících bez přerušení přijmou jeho svaté Tělo v Eucharistii a přijmou svátost smíření.

Termíny ve školním roce 2017/2018

6.–7. 10.
3.–4. 11.
1.–2. 12.
5.–6. 1.
2.–3. 3.
6.–7. 4.
4.–5. 5.

Program

15.00 hodin setkání u otce Martina – ubytování a domluva následujícího programu
15.15 hodin promítání hodnotného filmu, sportovní hry, týmové hry, čajovna...
18.00 hodin společná večeře
19.30 hodin možnost tiché adorace
20.30 hodin vedená adorace
21.30 hodin slavení mše svaté