Meetup je akce určená pro studenty AG a mladé z děkanátu Kroměříž. Koná se každý první pátek v měsíci.

Pro studenty gymnázia začíná program v 15.00 srazem u o. Petra, od 19.00 do 22.00 probíhá program s mladými kroměřížského děkanátu. V případě potřeby je možnost přespání do soboty na domově mládeže.

Program je vždy orámován vybraným duchovním tématem a je složen z modlitby, sdílení, společných aktivit i občerstvení a odpočinku.

Získání více informací nebo přihlášení pro studenty AG je možné na pastoračním centru nebo u školního kaplana.

Večery chval se konají vždy 3. středu v měsíci v kapli sv. Stanislava od 19 do cca 20.30 hodin. Tuto modlitbu doprovází chválová kapela a řečník. Studenti mají možnost aktivně se zapojit do jejich přípravy.

Termíny ve školním roce 2018/2019

2.–3. 11.
7.–8. 12.
5.–6. 4.
3.–4. 5.
7.–8. 6.

 meetup