Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro šk.rok 2016/2017:

Neubauerová Lenka 1.A
Špalková Markéta 1.B
Zábojník Zbyněk 1.B
Kincová Šárka 1.C
Kinc Aleš 1.C
Gřiva Martin 1.P
Václavková Vladimíra 2.A
Polišenská Kateřina 2.B
Haninec Alojz 2.C
Sukupová Petra 2.S
Pavelková Pavla 2.S
Turek Viktor 3.A
Zahradníčková Helena 3.A
Bernardová Eva 3.C
Malíšková Eva 4.A
Kvapilík Martin 4.K
Suchá Marie 5.K
Michoňková Ivana pokladna