Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro šk. rok 2017/2018:

  1.A
  1.B
Ivana Zvoníčková 1.C
Miroslav Doubrava 1.P
Tomáš Iránek 1.P
Lenka Neubauerová  2.A
Markéta Špalková 2.B
Zbyněk Zábojník 2.B
Šárka a Aleš Kincovi 2.C
Martin Gřiva 2.S
Vladimíra Václavková 3.A
Kateřina Polišenská 3.B
Alojz Haninec 3.C
Miroslava Zálešáková 3.C
Petra Sukupová 3.T
Pavla Pavelková 3.T
Viktor Turek 4.A
Helena Zahradníčková 4.A
Jaroslava Buchalová 4.B
Eva Bernardová 4.C
Pavla Šaňková 4.C
Helena Gřivová 4.K
Milan Šumpík 5.K
Martin Kvapilík 5.K
Marie Suchá 6.S
Michoňková Ivana pokladna