Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži v současné době realizuje projekty financované ESF a státním rozpočtem ČR, nebo je v nich partnerem:

projekt v rámci programu ERASMUS+1

projekt v rámci programu ERASMUS+1 - projekt ukončen

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži bylo partnerem s finančním příspěvkem v projektu Cloud je budoucnost vzdělávání

a vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a společnost - projekt ukončen

– cesta ke vzdělání“ – projekt ukončen

zkrácený název projektu Šablony – projekt ukončen