Srdečně zveme na přednášku P. Jana Szkandery Gaudete et exsultate – Radujte se a jásejte​ ve středu 24. dubna v 19.00 ve studentském klubu na AG. V 18.00 bude otec Jan sloužit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele. P. Jan Szkandera byl jáhnem na AG ve školním roce 1993/94 a školním spirituálem v letech 1994–1999.

2502