DĚKOVNÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

  • sraz před AG v 7.50
  • mše sv. na Hostýně v 15.00, zveme i rodiče a ostatní zájemce (povolení k výjezdu na Hostýn zajistíme na požádání)
  • hlásit se můžete ještě během úterý 13. 9. u svých třídních učitelů nebo na pastoračním centru
  • ubytovaným na DM budou věci přivezeny na Svatý Hostýn
  • odjezd z Hostýna je individuální

 

PROGRAM V KROMĚŘÍŽI

Přednášky probíhající na AG:

  • Mgr. Libor Ondráček: AG 1854–1950: dějiny Arcibiskupského semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1854–1950 (AULA)
  • P. Pavel Šupol: Hudba dobrá nebo špatná? (STUDENTSKÝ KLUB)

 Program mimo budovu AG:

  • Bc. Cyril Měsíc: Historická knihovna Arcibiskupského gymnázia na Arcibiskupském zámku (KNIHOVNA ZÁMKU)
  • Mgr. Petr Hudec: Svět v zahradě (KVĚTNÁ ZAHRADA)
  • Exkurze do kroměřížských kostelů