Vážení rodiče, dovolte, abychom připomněli základní informace o plánovaném výjezdu. Zároveň prosíme o vyplnění Prohlášení o bezinfekčnosti a Písemný souhlas, které žáci odevzdají spolu s průkazem pojištěnce (nebo jeho kopií) třídní učitelce.

Na případné dotazy rádi odpovíme.

Za tým lektorů A. Řezníčková