I letošní školní rok nabízíme studentům možnost přihlásit se k přípravě na svátosti křtu, eucharistie a biřmování.

Ti, kdo mají zájem o přípravu na tyto svátosti, se mohou přihlásit do pátku 11. října 2018 u P. Petra Káni nebo na Pastoračním centru.

První informační setkání zájemců o křest a první svaté přijímání bude v pondělí 1. října 2018 v 16 hodin na Pastoračním centru.

První setkání biřmovanců bude 5. listopadu 2018 v 16 hodin v místnosti Jana Pavla II. Zahajovací víkend pro nové biřmovance se bude konat v Rajnochovicích na Arcidiecézním centru života mládeže Přístav ve dnech 9.–11. 11. 2018.

Více informací u P. Petra Káni nebo na Pastoračním centru.

Na Pastoračním centru je také k vyzvednutí přihláška k přijetí svátosti biřmování. Je i ke stažení zde.

1878