Dne 4. června 2018 proběhlo na Arcibiskupském zámku v Kroměříži každoroční předávání vysvědčení úspěšným maturantům naší školy. Slavnostní akt byl zahájen státní hymnou, po které ředitel školy Mgr. Jan Košárek přivítal všechny přítomné.

Jako host se slavnostního ceremoniálu zúčastnil pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík, který pozdravil všechny učitele, studenty i ostatní hosty a v krátkém proslovu se zamýšlel nad tím, co dělá člověka charakterním. Následovalo samotné předávání vysvědčení, které bylo vždy uvozeno krátkým projevem třídních učitelů. Na závěr poděkoval jménem všech absolventů student Václav Kubíček. Ceremoniál byl zakončen papežskou hymnou. Celý program doprovázel zpěvem školní sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Text proslovu absolventa Václava Kubíčka.

 1789

 1789

 1789

 1789

 1789

Další fotografie.