Ve dnech 7.–10. 6. 2018 proběhl na Hutisku poslední turnus duchovních rekolekcí pro budoucí biřmovance, tentokrát biřmovankyně. Z původního počtu asi osmi lidí nás jelo pouze pět, ale o to byly rekolekce osobnější. Práce na poli, mše svaté, silencium a krásná adorace vedly k nezapomenutelnému duchovnímu zážitku. A rozhodně k tomu přispěla i okolní krajina, kdy mohl člověk nerušen okolním světem pozorovat krásné západy slunce a rozjímat.

Anežka Sedlářová, 2.C

 1776

 1776

 1776