Ve středu 1. 3. 2017 se po školní mši svaté sešli studenti třetích ročníků na velmi poutavé přednášce P. Petra Tavela, OP současného děkana CMTF UP v Olomouci.

Otec Tavel popisoval svou životní cestu plnou úžasných zážitků a zkušeností s Boží milostí od svého obrácení při vstupu do prázdného kostela přes plavbu na plachetnici v Indickém oceánu a výstup na Mont Blanc, až po své působení v rakouské farnosti. Posluchače si získal upřímným humorem a pochopením pro moderní mládež, jímž se studentským srdcím snadno přiblížil. Prohlásil, že ty nejhorší hříšníky miluje ze všech nejvíce. Při odpovídání na otázky se zmínil také např. o postavení mužů a žen, což bylo jistě velmi zajímavé pro většinu z nás.

Závěrem dal studentům velmi aktuální radu, a to sice, abychom se v moderním světě, který nám nabízí nepřeberné množství aktivit, příležitostí a možností, rozhodli pro konkrétní cíl a za ním se ubírali. Abychom nebyli jako stojatá kalná voda, ale spíše jako voda čistá a proudící jedním směrem.

Tři studenti z CMTF nám poté představili své obory a s nadšením nás zvali na fakultu.

Tato přednáška zanechala jistě každému posluchači v srdci hezkou vzpomínku a třeba i něco víc…

Ondřej Kindl, 3.C

0377

0377

0377