Do nastávající doby postní vstoupili studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy společnou mší sv. na Popeleční středu v kostele P. Marie v Kroměříži.

Hlavním celebrantem postní liturgie byl Doc. Ing. Mgr. et Mgr. P. Peter Tavel, Ph.D. OP, který v současné době vykonává funkci děkana CMTF UP v Olomouci. Ve své promluvě se velmi otevřeně obrátil na všechny přítomné studenty a vysvětlil správný pohled na postní dobu, která je pro nás velkým darem. Nevnímat toto období jen v souvislosti se zákazy, sebezápory a omezováním se, ale uvědomit si k čemu tyto věci mají sloužit, jaký je jejich účel a kam nás mají nasměrovat.

Po homilii přijali studenti i zaměstnanci znamení popelce – symbolu obrácení a změny života. Postní liturgii doprovodil svým zpěvem sbor AVE pod vedením MgA. Michaela Korbičky.

K dobrému prožití postní doby na naší škole může přispět zapojení se do postní aktivity ve formě plnění konkrétních úkolů, rozjímání křížové cesty podle T. Ivančiče, která je k dispozici v obou kaplích a také darování finančního příspěvku do postní pokladničky v rámci každoroční sbírky pořádané Charitou.

Další fotografie.