V úterý 31. 1. jsme se vydali na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky nás ve své pracovně přijal pan RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Mluvili jsme o jeho specializaci – aplikacích matematiky, o diferenciálním a integrálním počtu, kvantové mechanice a vypočítali příklad z Bayesovské statistiky. Na otázku, kde bychom měli studovat matematiku, odpověděl, že v zahraničí, nejlépe v Izraeli. Své doporučení podložil fakty o izraelských úspěších – vynález bezpilotního letounu, pozastavení iráckého jaderného programu, vynález umělých neuronových sítí. Nakonec nám přislíbil návštěvu a přednášku přímo na AG.

Eda Kovařík, Šimon Sukup