Tímto vás zveme do přírodovědného kroužku, který jíž půl roku na AG organizujeme. Kroužek je určen pro všechny nadšence přírodních věd. Řešíme zde matematické a fyzikální olympiády a soutěže, kdyby byl zájem, tak i chemické atd. Účast v kroužku zahrnuje nejen vzájemnou pomoc a společné soutěže, ale i přírodovědné semináře po celé ČR.

Především potom dojíždíme do Přerova, kde každý týden přednáší významný matematik RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. Rádi vás přijmeme mezi nás, scházíme se každý čtvrtek od 16.00 do 16.45 v malé učebně IVT popřípadě býváme v Přerově (viz nástěnka).

Za KPVAG Honza Polišenský a Roman Konečný ze 4.K