Studenti třídy 4.K v úterý 17. 1. odjeli za poznáním do Olomouce a navštívili Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Muzeum umění.

Dne 17. 1. 2017 jsme my, studenti 4.K, pan Nesiba a paní Bekárková, navštívili Olomouc se záměrem obohatit se novými znalostmi. Naše kroky proto mířily nejdříve na místo, kde bychom mohli načerpat spoustu nových informací. Pevnost poznání se nachází nedaleko Přírodovědecké fakulty a je vybavena mnoha atrakcemi, které nám pomohou nahlédnout do všech přírodovědných oborů.

V přízemí jsme se mohli seznámit s historií samotného Olomouce.

První patro bylo zaměřeno na fyziku, biologii a geografii. Zkusili jsme na vlastní kůži gyroskop, podívali jsme se na zoubek strojům jak jednoduchým, tak složitým, dokázali platnost Pythagorovy věty nebo doslova pronikli do lidského oka a mozku.

Ve patře druhém jsme se seznámili s principem fungování 3D brýlí a s různými druhy záření a jejich využitím v praxi.

Celou prohlídku jsme si parádně užili a pocit dobře využitého času jsme stvrzovali úsměvem na tváři. Návštěvu muzea Pevnost poznání vřele doporučují všichni zúčastnění studenti 4.K.

Odpolední hodiny patřily Muzeu umění. Nejdříve jsme si vystavená díla prohlédli individuálně a potom následovala společná prohlídka, při které jsme byli všichni postupně průvodci.

Adam Majer

Další fotografie.