Ve čtvrtek 5. ledna 2017 se i na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Ta je na AG již tradičně spojena s žehnáním pokojů a těch, kteří je obývají.

Domov mládeže obcházely dvě skupinky tříkrálových koledníků, jedna v čele s otcem Martinem, druhá s jáhnem Jendou. Studentům byly vykropeny a požehnány jejich pokoje a vůně kadidla naplnila celý internát. Kašpar, Melichar a Baltazar poté ještě všechny navštívené poprosili o finanční příspěvek na účely Charity ČR. Děkujeme koledníkům z řad studentů primy, sekundy a prvního ročníku i všem, kteří na charitní dílo přispěli.