Dne 20. prosince se autobus plný studentů a profesorů AG vydal na několikahodinovou cestu do předvánoční Vídně.

Po bezproblémovém překročení hranic jsme se zastavili v nákupním středisku G3. Když jsme úspěšně utratili část svého kapesného, pokračovali jsme k našemu hlavnímu cíli. Ve Vídni nás jako první čekala prohlídka zahrad zámku Schönbrunn a krátký rozchod po nejbližším trhu. Následně jsme po krátké přepravě autobusem absolvovali prohlídku historického centra Vídně. Tuto prohlídku nám zpestřovalo, ale zároveň i trochu komplikovalo, husté sněžení. Došli jsme až na náměstí před vídeňskou radnicí, kde se nachází největší vídeňský trh, a kde jsme také dostali poslední rozchod. Večer jsme opouštěli vánočně vyzdobenou, rozsvícenou a zasněženou Vídeň sice s prázdnými peněženkami, ale zato plni dojmů.

Valerie Procházková, 4.K