Ve dnech 25. až 27. listopadu pořádal Evropský parlament mládeže Regionální výběrovou konferenci Pardubice 2016. Jedná se o sjezd všech bystrých hlav se zájmem o politické dění a život v EU a dobrou znalostí angličtiny.

Jakkoliv se za bystrého člověka rozhodně nepovažuji, měl jsem to štěstí reprezentovat naše gymnázium. V mé sedmičlenné komisi jsme se během dvou dnů věnovali prevenci psychických poruch na území Evropské unie. Shodli jsme se, že individuální přístup je prioritou a že odstranění společenského stigmatu je klíčové. Tyto myšlenky jsme obhajovali další den, ve velikém debatním shromáždění všech soutěžících komisí. Náš návrh na nápravu ochořelých mozků byl sice snadno hlasováním odsouhlasen, to ale nebylo příliš důležité. Záleželo hlavně na tom, koho vybere porota do dalšího národního summitu Evropského parlamentu mládeže, tentokráte v Písku a já byl mezi těmi úspěšnými.

Uvidíme, jak to dopadne. Jedno je ale už teď jisté. Studenti, účastněte se! Konferencí Evropského parlamentu mládeže se pořádá mnoho a zkušeností a zážitků z nich je ještě víc!

Jan Špaček