Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Dne 5. prosince 2016 se konalo školní kolo letošního ročníku Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 42 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích.

Olympiáda měla dvě části. V první žáci pracovali s textem a řešili úkoly jako např. odstranit stylizační nedostatek, vytvořit slova podle zadání, nalézt slovní ekvivalenty, vysvětlit možný smysl věty.

V druhé části soutěžící psali text na téma Nápis na zdi. Určen byl pouze rozsah (25–30 řádků), slohový útvar byl libovolný.

Vyučující jazyka českého všem řešitelům děkují za účast a vítězům přejí výborné výsledky v okresním kole.

Výsledky:

I. kategorie

  1. místo  Martin Šiška 1.P
  2. místo  Klára Maňurová 2.S
  3. místo  Šimon Sukup 2.S

II. kategorie

  1. místo  Runa Koblihová 1.A
  2. místo  Dominika Možná 3.B
  3. místo  Bára Polišenská 2.B

Vladimír Koutný