V pátek 16. 12. proběhlo testování IQ. Testování prováděla paní Havlová, místopředsedkyně Mensy ČR, za pomoci standardizovaného testu, který trval 40 minut. Škola obdrží statistické vyhodnocení, každý z účastníků pak do dvou týdnů potvrzení na svou adresu. Studenti, kteří získají šokující bodový výsledek, se mohou obrátit na koordinátorku pro nadané žáky V. Šiškovou. Konzultace o dalších možnostech je nezávazná a sušenky k dispozici.

Děkujeme všem, kteří tuto akci umožnili, především panu Vymazalovi a Dvořákovi, kteří spravili židle v ZSV. Také všem třídním učitelům, kteří pomáhali akci organizovat, vyučujícím, pro které bylo testování zkouškou tolerance, a také studentům s IQ ≥ 130 a vydávajícím hluk ≤ 59 dB.