Dva předvánoční čtvrtky 12. a 19. prosince 2019 strávili studenti druhých ročníků v Brně, kam se vypravili za uměleckými zážitky do divadla a výtvarné galerie.

Skupiny výtvarníků navštívily jednu z částí Moravské galerie Pražákův palác a s průvodkyní zhlédly výstavu Umění ve století proměn. Okruh se zaměřoval na moderní umění od počátku 20. století po současnost, od expresionismu až ke konceptuálnímu umění. Výklad animátorky byl oživen dvěma výtvarnými etudami, kdy si studenti přímo před uměleckými díly vyzkoušeli vytvořit kubistický portrét a geometrický zrakový klam.

„Zaujalo mě konceptuální umění, kde umělec vytvářel čáru na plátně od několika minut až po 24 hodin. U předchozích obrazů šlo o výsledek, ale v konceptuálním umění je kladen důraz na záměr a myšlenku umělce,“ hodnotí své dojmy jedna ze studentek VV.

Studenti hudební výchovy navštívili Janáčkovo divadlo. Nejprve absolvovali s průvodcem prohlídku budovy, která byla v loňském roce nově otevřena po celkové rekostrukci. Dostali se do míst, kam běžný divák nevidí – prošli jeviště i zákulisí, strojovnu v podzemí, nahlédli do šaten, maskéren umělců i do primátorského salónku. Poté se usadili v provizorním hledišti,  netradičně umístěném na jevišti až za oponou mezi kulisami, a zhlédli pořad o operách Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Zajímavé průvodní slovo dramaturgyně, dirigenta i režiséra o tvůrčích metodách skladatelů, o vzniku a obsahu oper pomohlo lépe porozumět operní hudbě. Studenti měli výjimečnou možnost vidět a slyšet velmi zblízka hráče orchestru a operní pěvce.

„Zaujal mě konec hry o Mariken z opery B. Martinů, kdy Mariken odmítne ďábla a on ji za to zabije. V opeře je tato scéna vyjádřena zajímavou kombinací úplně poklidné lyrické hudby a silného hlasu vypravěče, který recituje drastický příběh,“ sděluje emotivní zážitek studentka HV.

Je zřejmé, že ve škole se všechno nenaučíme, teorie je sice dobrý základ, ale za uměním má smysl vycestovat. Je potřeba si ho prožít na vlastní kůži, bourat předsudky a obavy z nepochopení, učit se pojmenovávat své emoce, nechat se inspirovat. Studenti také navrhují: „Mohli bychom jet zase a tentokrát si vyměnit program s druhou skupinou, abychom se obohatili v oblasti výtvarné i hudební.“

Lenka Pospíšilová, Iveta Peňasová, Jana Svobodová a studenti 2. ročníků a 4K

3224

3224

3224

3224

3224

3224

3224